بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سربازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظامی ترین جمله عاشقانه: توی اردو گاه قلبت... منم یه اسیر جنگی...تو منو شکنجه میدی...توی این قلعه ی سنگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پادگان چشمات راه رفتم بی معرفت....سهم من از عشقت کلاغ پر بود؟؟!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربازي راهيست براي آدم کردن پسرها… اما هيچ راهي براي آدم کردن دخترها وجود نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربازي واسه پسرا مثه حاملگي واسه زناست. هر دو ظاهرتو خراب مي کنه و هر کي ميبيندمون ميپرسه چند ماهته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن، نگاه میکنه میگه: ای بابا، من که ازینا چهارتا دارم! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صف کردند تراشیدند سرم را لباس ارتشی کردند تنم را الهی خیر نبینی سر گروهبان که امشب کردی تو مرا نگهبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پستم رسیدم خوابم آمد - محبت های مادر یادم آمد نوشتم نامه ای با برگ چایی - کلاغ پر میروم مادر کجایی نوشتم نامه ای با برگ انگور - جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تنگ غروب تو سربازی صفا داره لب مرز تیر اندازی تا چهل چراغ پادگان روشن میشه سر دیگ عدسی غوغا میشه توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس بخورم ، نخورم گرسنه می مونم قدر آش ننم رو حالا می دونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روزی که سربازی به پا شد-ستم بر ما نشد بر دخـــتران شد بسوزد آن که سر بازی به پا کرد-تمام دخـــتران را چشم به راه کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سربازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظامی ترین جمله عاشقانه: توی اردو گاه قلبت... منم یه اسیر جنگی...تو منو شکنجه میدی...توی این قلعه ی سنگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پادگان چشمات راه رفتم بی معرفت....سهم من از عشقت کلاغ پر بود؟؟!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربازي راهيست براي آدم کردن پسرها… اما هيچ راهي براي آدم کردن دخترها وجود نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربازي واسه پسرا مثه حاملگي واسه زناست. هر دو ظاهرتو خراب مي کنه و هر کي ميبيندمون ميپرسه چند ماهته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن، نگاه میکنه میگه: ای بابا، من که ازینا چهارتا دارم! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صف کردند تراشیدند سرم را لباس ارتشی کردند تنم را الهی خیر نبینی سر گروهبان که امشب کردی تو مرا نگهبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پستم رسیدم خوابم آمد - محبت های مادر یادم آمد نوشتم نامه ای با برگ چایی - کلاغ پر میروم مادر کجایی نوشتم نامه ای با برگ انگور - جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تنگ غروب تو سربازی صفا داره لب مرز تیر اندازی تا چهل چراغ پادگان روشن میشه سر دیگ عدسی غوغا میشه توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس بخورم ، نخورم گرسنه می مونم قدر آش ننم رو حالا می دونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روزی که سربازی به پا شد-ستم بر ما نشد بر دخـــتران شد بسوزد آن که سر بازی به پا کرد-تمام دخـــتران را چشم به راه کرد