بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سربازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد / تو را از من ، مرا از تو جدا کرد گروهبانان مرا بیچاره کردند / لباس شخصی ام را پاره کردند به خط کردند تراشیدند سرم را / لباس آش خوری کردند تنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تنگ غروب تو سربازی صفا داره لب مرز تیر اندازی تا چهل چراغ پادگان روشن میشه سر دیگ عدسی غوغا میشه توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس بخورم ، نخورم گرسنه می مونم قدر آش ننم رو حالا می دونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پستم رسیدم خوابم آمد / محبت های مادر یادم آمد نوشتم نامه ای با برگ چایی / کلاغ پر میروم مادر کجایی نوشتم نامه ای با برگ انگور / جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صف کردند تراشیدند سرم را لباس ارتشی کردند تنم را الهی خیر نبینی سر گروهبان که امشب کردی تو مرا نگهبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سربازی روم با کوله پوشتی به دستم داده اند یک نان خشکی به خط کردن تراشیدم سرم را لباس ارتشی کردن تنم را لباس ارتشی رنگ زمین است سزای هر جوان آخر همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربازی راهیست برای آدم کردن پسرها… اما هیچ راهی برای آدم کردن دخترها وجود نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روزی که سربازی به پا شد/ ستم بر ما نشد بر دخـــتران شد بسوزد آن که سر بازی به پا کرد/ تمام دخـــتران را چشم به راه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پادگان چشمات راه رفتم بی معرفت....سهم من از عشقت کلاغ پر بود؟؟!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظامی ترین جمله عاشقانه: توی اردو گاه قلبت... منم یه اسیر جنگی...تو منو شکنجه میدی...توی این قلعه ی سنگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت که در دوره ی سربازی و دوری ز پدر، مادر و آدم شدن و ساچمه پلو خوردن بسیار، شود هر پسر بی هنری مرد و دگر لوس و ننر بودن انسان بشود در

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت که در دوره ی سربازی و دوری ز پدر، مادر و آدم شدن و ساچمه پلو خوردن بسیار، شود هر پسر بی هنری مرد و دگر لوس و ننر بودن انسان بشود در

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تنگ غروب تو سربازی صفا داره لب مرز تیر اندازی تا چهل چراغ پادگان روشن میشه سر دیگ عدسی غوغا میشه توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس بخورم ، نخورم گرسنه می مونم قدر آش ننم رو حالا می دونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد تو را از من مرا از تو جدا کرد گروهبانان مرا بیچاره کردند لـــ ـباس شخصی ام را پاره کردند به خط کردند تراشیدند سرم را لباس آش خوری کردند تنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگیه ! امیدوارم همیشه مسلح باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ! حالا که وارد شدی ، خروج ممنوع !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج تنها جبهه ایست که می توان شبها با دشمن در یک سنگر خوابید!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سربازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد / تو را از من ، مرا از تو جدا کرد گروهبانان مرا بیچاره کردند / لباس شخصی ام را پاره کردند به خط کردند تراشیدند سرم را / لباس آش خوری کردند تنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تنگ غروب تو سربازی صفا داره لب مرز تیر اندازی تا چهل چراغ پادگان روشن میشه سر دیگ عدسی غوغا میشه توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس بخورم ، نخورم گرسنه می مونم قدر آش ننم رو حالا می دونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پستم رسیدم خوابم آمد / محبت های مادر یادم آمد نوشتم نامه ای با برگ چایی / کلاغ پر میروم مادر کجایی نوشتم نامه ای با برگ انگور / جدا گشتم دو سال از خانه ام دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صف کردند تراشیدند سرم را لباس ارتشی کردند تنم را الهی خیر نبینی سر گروهبان که امشب کردی تو مرا نگهبان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سربازی روم با کوله پوشتی به دستم داده اند یک نان خشکی به خط کردن تراشیدم سرم را لباس ارتشی کردن تنم را لباس ارتشی رنگ زمین است سزای هر جوان آخر همین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربازی راهیست برای آدم کردن پسرها… اما هیچ راهی برای آدم کردن دخترها وجود نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن روزی که سربازی به پا شد/ ستم بر ما نشد بر دخـــتران شد بسوزد آن که سر بازی به پا کرد/ تمام دخـــتران را چشم به راه کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پادگان چشمات راه رفتم بی معرفت....سهم من از عشقت کلاغ پر بود؟؟!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظامی ترین جمله عاشقانه: توی اردو گاه قلبت... منم یه اسیر جنگی...تو منو شکنجه میدی...توی این قلعه ی سنگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت که در دوره ی سربازی و دوری ز پدر، مادر و آدم شدن و ساچمه پلو خوردن بسیار، شود هر پسر بی هنری مرد و دگر لوس و ننر بودن انسان بشود در

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم گفت که در دوره ی سربازی و دوری ز پدر، مادر و آدم شدن و ساچمه پلو خوردن بسیار، شود هر پسر بی هنری مرد و دگر لوس و ننر بودن انسان بشود در

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تنگ غروب تو سربازی صفا داره لب مرز تیر اندازی تا چهل چراغ پادگان روشن میشه سر دیگ عدسی غوغا میشه توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس بخورم ، نخورم گرسنه می مونم قدر آش ننم رو حالا می دونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد تو را از من مرا از تو جدا کرد گروهبانان مرا بیچاره کردند لـــ ـباس شخصی ام را پاره کردند به خط کردند تراشیدند سرم را لباس آش خوری کردند تنم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگیه ! امیدوارم همیشه مسلح باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ! حالا که وارد شدی ، خروج ممنوع !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج تنها جبهه ایست که می توان شبها با دشمن در یک سنگر خوابید!