بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین نامردی  این است که مردی شعله های عشق را درون زنی روشن کند . بدون آنکه قصددوست داشتنش را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خَـستــــه کُننـــده میشــــه بَـرات هَمــــه چــــیز , وقتـــی روُحِــــت بـا جِـسـمِــت " اِختِـــلاف سِنــــی " داشـــــته بـاشـــه مثل من... :( :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بزرگی گناه کسی را به کوچکی دلش بخشید اما نباید بزرگی دل کسی را به خاطر یک اشتباه کوچک فراموش کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عارفی پرسیدند:روی نگین انگشترم چه حک کنم ک وقتی شاد شدم ب آن بنگرم و وقتی غمگین شدم ب آن نظر کنم؟ گفت حک کن "میگذرد"...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا ســر تــا پــا دافــعه  شمـا همـش جـاذبـه  اینکـه تـو فـکـرِمونـے جـالبـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بزار عشق مغلوب تو باشه نه تو مغلوب عشق...یعنی اگه طرف مقابل جازد بزار عشق بشکنه نه خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیای مجازی ... دنیای واقعی خیلیا رو خراب کرد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس شگفت انگیزیست... به کسی که رهایت کرده دیگر نه احساسی داشته باشی نه نیازی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است ؛ عمری گداختن از غم نبود کسی که،تا بود ؛ از غم نبودن تو ،می گداخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن صداها به کجا رفت  صداهای بلند گریه ها،قهقهه ها آن امانت هارا آسمان آیا پس خواهد داد؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه یه مرد اینه که, به مرد دیگه ای فرصت ایجاد لبخند,روی لبهای زن مورد علاقه اش رو بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پیدا کردن تو‌ از میان این همه ضمیر بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه فکر نمیکردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود .. که تو بیخیال زندگی کنی .. و من با خیالت بیخیال زندگی شوم ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تُو بآ دیگری بآشی و مَن بآ خیآل تُو... صَد شَرف دآرد به اینکه... مَن بآ تُو بآشم و تُو بآ فکر دیگری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↻ کــی گُفتـهـ پاییــز اونهـ کـ‌ه باد بـَـرگا رو می ریزه واسـ‌ه کَسـ‌ـے کـ‌ه عاشِـقـ‌ه تَــمـومِ سـال پاییــزه ↻

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....خاص بودن تو مغز اتفاق میفته وگرنه واسه خرم کروات بزنی خاص میشه...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین نامردی  این است که مردی شعله های عشق را درون زنی روشن کند . بدون آنکه قصددوست داشتنش را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خَـستــــه کُننـــده میشــــه بَـرات هَمــــه چــــیز , وقتـــی روُحِــــت بـا جِـسـمِــت " اِختِـــلاف سِنــــی " داشـــــته بـاشـــه مثل من... :( :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بزرگی گناه کسی را به کوچکی دلش بخشید اما نباید بزرگی دل کسی را به خاطر یک اشتباه کوچک فراموش کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عارفی پرسیدند:روی نگین انگشترم چه حک کنم ک وقتی شاد شدم ب آن بنگرم و وقتی غمگین شدم ب آن نظر کنم؟ گفت حک کن "میگذرد"...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا ســر تــا پــا دافــعه  شمـا همـش جـاذبـه  اینکـه تـو فـکـرِمونـے جـالبـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بزار عشق مغلوب تو باشه نه تو مغلوب عشق...یعنی اگه طرف مقابل جازد بزار عشق بشکنه نه خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیای مجازی ... دنیای واقعی خیلیا رو خراب کرد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس شگفت انگیزیست... به کسی که رهایت کرده دیگر نه احساسی داشته باشی نه نیازی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است ؛ عمری گداختن از غم نبود کسی که،تا بود ؛ از غم نبودن تو ،می گداخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن صداها به کجا رفت  صداهای بلند گریه ها،قهقهه ها آن امانت هارا آسمان آیا پس خواهد داد؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه یه مرد اینه که, به مرد دیگه ای فرصت ایجاد لبخند,روی لبهای زن مورد علاقه اش رو بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پیدا کردن تو‌ از میان این همه ضمیر بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه فکر نمیکردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود .. که تو بیخیال زندگی کنی .. و من با خیالت بیخیال زندگی شوم ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تُو بآ دیگری بآشی و مَن بآ خیآل تُو... صَد شَرف دآرد به اینکه... مَن بآ تُو بآشم و تُو بآ فکر دیگری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↻ کــی گُفتـهـ پاییــز اونهـ کـ‌ه باد بـَـرگا رو می ریزه واسـ‌ه کَسـ‌ـے کـ‌ه عاشِـقـ‌ه تَــمـومِ سـال پاییــزه ↻

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....خاص بودن تو مغز اتفاق میفته وگرنه واسه خرم کروات بزنی خاص میشه...!!!