بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه نفسم بسته شد ... وقتی دخترم یاد گرفت بگه مامان ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته با اصرار بیاد با ادعا ترکت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن بخند تا دنیا به روت بخنده ما که اینقدر خندیدیم دنیا اشکمونو درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه هایم میزنی تا تنهاییم را تکانه باشه؟! به چه دل خوش کرده ای؟! تکاندن برف از روی شانه های آدم برفی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب... آرزو دارم  فاصله نباشد میان شما و تمام احساس های خوبتان  شما باشید و ... عشق باشد و ... یک دنیا سلامتی ! و ... " امضای خدا پای تمام آرزوهایتان" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس ارزشمندیه ... نباید با دیدار دوباره ، خرابش کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا را به آنانی هدیه میکنم که به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست از خدای آسمان آنچه میخواهی بخوا که حاجت دلهای آسمانی رواست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای “دل” که همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته مدشده پسر به جای انتخاب همسر فقط قیافه انتخاب می کنن ودخترا پول وماشین طرفو . . . پس کی میخواد اخلاق وایمانو انتخاب کنه؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش انسانها همانقدر که از ارتفاع می ترسند کمی هم از پستی بترسند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی دارد این “اشک” کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش” ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمانه به این گونه ــ پیشرفت این است مرا به رجعت تا غار ــ مسکن اجداد مدد کنید که امدادتان گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رفیق  ای صیاد ازل! ای آن که جمله عالم به کمند عشق تو اسیرند! شکارم کن که آزادیم در این تفرج گاه توهّم چه اسارت زبونانه ای است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کردم لحظه ای دلم جایی گیر کرد و تمام زندگیم نخ کش شد.... رفقا مواظب دلتون باشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت غصه هم میگذرد آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلسوز نمیخواهم کسی را میخواهم دلم را نسوزاند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه نفسم بسته شد ... وقتی دخترم یاد گرفت بگه مامان ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته با اصرار بیاد با ادعا ترکت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن بخند تا دنیا به روت بخنده ما که اینقدر خندیدیم دنیا اشکمونو درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه هایم میزنی تا تنهاییم را تکانه باشه؟! به چه دل خوش کرده ای؟! تکاندن برف از روی شانه های آدم برفی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب... آرزو دارم  فاصله نباشد میان شما و تمام احساس های خوبتان  شما باشید و ... عشق باشد و ... یک دنیا سلامتی ! و ... " امضای خدا پای تمام آرزوهایتان" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس ارزشمندیه ... نباید با دیدار دوباره ، خرابش کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا را به آنانی هدیه میکنم که به خیالشان دنیا فقط برای آنهاست ولی برای تو آسمان را آرزو میکنم که همیشه مانند دلت زیباست از خدای آسمان آنچه میخواهی بخوا که حاجت دلهای آسمانی رواست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای “دل” که همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته مدشده پسر به جای انتخاب همسر فقط قیافه انتخاب می کنن ودخترا پول وماشین طرفو . . . پس کی میخواد اخلاق وایمانو انتخاب کنه؟؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش انسانها همانقدر که از ارتفاع می ترسند کمی هم از پستی بترسند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی دارد این “اشک” کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش” ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمانه به این گونه ــ پیشرفت این است مرا به رجعت تا غار ــ مسکن اجداد مدد کنید که امدادتان گرامی باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رفیق  ای صیاد ازل! ای آن که جمله عالم به کمند عشق تو اسیرند! شکارم کن که آزادیم در این تفرج گاه توهّم چه اسارت زبونانه ای است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کردم لحظه ای دلم جایی گیر کرد و تمام زندگیم نخ کش شد.... رفقا مواظب دلتون باشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت غصه هم میگذرد آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. سهراب سپهری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلسوز نمیخواهم کسی را میخواهم دلم را نسوزاند