بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((بهترین گشاینده کارها راستی و بهترین پایان برنده آنها وفاداری است)) *****امام سجاد(ع)*****

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي رو انتخاب كن كه طوري بهت نگاه كنه كه انگار يك معجزه اي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم  به خدایت بگو ...  خط نشان دوزخش را برایم نکشد ... جهنم تر از نبودنت سراغ ندارم !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بيرون آدمهاي زيادي هستند كه بهت خواهند گفت ” تو نميتوني ! ” كاري كه تو بايد انجام بدي اينه كه برگردي و بگي ”بشين و تماشا كن ! ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" سعی کن حرص و طمع خانه خرابت نکند، غافل از واقعه روز حسابت نکند، ای که دم می زنی از عشق حسین بن علی(ع)، آنچنان باش که ارباب جوابت نکند....! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تماشا سوگند وبه آغاز کلام...  آفتابى لب در گاه شماست  که اگر در بگشاىىد, به رفتار شما مى تابد. سهراب سپهرى 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا چند وقت با هم بسازیم چو شادی کم شود با غم بسازیم گر آدم نیز از ما گوشه گیرد به جان تو بی او هم بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان زیبازیست.... نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم.... نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بدوخوب!.... لحظه ها میگذرند..... گرم باشیم پرازفکر وامید.... عشق باشیم و سراسر خورشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به زیبایی های این دنیا می اندیشم.به همه ی آن چیزهایی که من را متمایز کرده است.به تو ...به آسمان تو ...زمین تو ... و این خدا ی تو ست که به من لبخند می زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران بیقراری چشمهایم با چتری از وجود او آهسته قدم نزن حسرت روزهای بارانی را نمیخوری اینجا همیشه هوا بارانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک بچه ده ماهه که لیوان ها را عشق گاهی به زمین می زند انسان ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچکس متوجه نمي‌شود که برخي از انسان ها  چه عذابي را تحمل مي‌کنند  تا آرام و خونسرد به نظر بيايند ... !! | آلدوس هاکسلی |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔ خـداونـد ما را از شـرایطـی عبـور مـی دهـد کـه هیـچ از آن سـر در نـمی آوریـم فـقط بـه ایـن دلیـل کـه مـا را به جـایگاهـی بـرسانـد کـه شایـستـه اش هـستـیـم. ✔ بـه او اعتـماد کنـیــدܓ❀

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان که برای با هم بودن نیاز به دلیل مادی دارند مدتها پیش عشق را در خود کشته اند عشق جهان را می سازد نه جهان عشق را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاخه با ریشه خود حس غریبی دارد باغ امسال چه پاییز عجیبی دارد غنچه شوقی به شکوفا شدنش نیست با خبر گشته که دنیا چه فریبی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند بدخط بود!  : : : : روزگار نتوانست آن ها را بخواند..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((بهترین گشاینده کارها راستی و بهترین پایان برنده آنها وفاداری است)) *****امام سجاد(ع)*****

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي رو انتخاب كن كه طوري بهت نگاه كنه كه انگار يك معجزه اي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم  به خدایت بگو ...  خط نشان دوزخش را برایم نکشد ... جهنم تر از نبودنت سراغ ندارم !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون بيرون آدمهاي زيادي هستند كه بهت خواهند گفت ” تو نميتوني ! ” كاري كه تو بايد انجام بدي اينه كه برگردي و بگي ”بشين و تماشا كن ! ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" سعی کن حرص و طمع خانه خرابت نکند، غافل از واقعه روز حسابت نکند، ای که دم می زنی از عشق حسین بن علی(ع)، آنچنان باش که ارباب جوابت نکند....! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تماشا سوگند وبه آغاز کلام...  آفتابى لب در گاه شماست  که اگر در بگشاىىد, به رفتار شما مى تابد. سهراب سپهرى 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا چند وقت با هم بسازیم چو شادی کم شود با غم بسازیم گر آدم نیز از ما گوشه گیرد به جان تو بی او هم بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان زیبازیست.... نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم.... نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بدوخوب!.... لحظه ها میگذرند..... گرم باشیم پرازفکر وامید.... عشق باشیم و سراسر خورشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به زیبایی های این دنیا می اندیشم.به همه ی آن چیزهایی که من را متمایز کرده است.به تو ...به آسمان تو ...زمین تو ... و این خدا ی تو ست که به من لبخند می زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر باران بیقراری چشمهایم با چتری از وجود او آهسته قدم نزن حسرت روزهای بارانی را نمیخوری اینجا همیشه هوا بارانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک بچه ده ماهه که لیوان ها را عشق گاهی به زمین می زند انسان ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچکس متوجه نمي‌شود که برخي از انسان ها  چه عذابي را تحمل مي‌کنند  تا آرام و خونسرد به نظر بيايند ... !! | آلدوس هاکسلی |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✔ خـداونـد ما را از شـرایطـی عبـور مـی دهـد کـه هیـچ از آن سـر در نـمی آوریـم فـقط بـه ایـن دلیـل کـه مـا را به جـایگاهـی بـرسانـد کـه شایـستـه اش هـستـیـم. ✔ بـه او اعتـماد کنـیــدܓ❀

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انان که برای با هم بودن نیاز به دلیل مادی دارند مدتها پیش عشق را در خود کشته اند عشق جهان را می سازد نه جهان عشق را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاخه با ریشه خود حس غریبی دارد باغ امسال چه پاییز عجیبی دارد غنچه شوقی به شکوفا شدنش نیست با خبر گشته که دنیا چه فریبی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند بدخط بود!  : : : : روزگار نتوانست آن ها را بخواند..