بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه است خیابان به خیابان به لبم... از این همه بی تفاوتی درعجبم... تومثل مسافری که دیرش شده است من مثل چراغ قرمز نیمه شبم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بغضت را بخوری و اشکت را تف کنی ... که مبادا دل کسی بلرزد ... حتی در تنهایی خودت هم حق اشک ریختن نداری ... چرا که قرمزی چشمهایت دل میشکند ... آری کوه بودن به سنگ بودن نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش عمرم دکمه تکرار داشت یا که دلتنگی طناب دار داشت کهکشان را هم بگردم نیست نیست کاش دنیا چون شما بسیار داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت گلیست که فقط در دلهای پاک می روید و تو بی شک مفهوم تمام گلهایی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجم درسا انقدر زیاد شده که دیگه نمیتونم هیچ غلطی کنم حتی مخاطب خاص و این جور چیزام از ذهنم پاک شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون حضور خدا جایی نرو .. به خیالت که به آبادی می روی؟ نه!! رفیق چراغی که در سیاهی می درخشد،چشم گرگ است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیس میشوم از خیالت بی آنکه پیراهنم بوی نم تو را به خود بگیرد ! ! ! چه سخت است از دست دادن چیزی که روزی تمام دارایی ات بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گریزی نیست از شکستن خلوت زیبای دوست تا بیاد آورد که بیادش هستی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ﻣﯿﮕﻪ: √ ﺭﮊﺕ ﭘﺮﻧﮕﻪ، ﻭﻗﺘﯽ، √ ﺷﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺟﻠﻮ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ: √ ﯾﻘﺖ ﺑﺎﺯﻩ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ، ﻧﮕﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ ...❣ فقط ﺑﺪﻭﻥ ↜ﻭﺍﺳﺶ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯼ،↝ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز او هم معنای ‏"بی محلی" را می فهمد،بگذار اکنون با "هم محلی هایش" خوش باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــایی هستنــ که دلـــ♥ـت رو واسهــ آدمــاییــ کهــ نیستنــ تــَنگ میکننــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب ببین زندگی زیباست رنگارنگ است روزها خوبند ماه ها بهترند و سال ها عالی ترند می گذرند و تو تمام خوبی ها را تجربه  می کنی قدم هایت که ایستاد روبروی خدایی روی ماه خدا را همان جا ببوس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انـتخاب واحــد زنــدگی ، “صداقـــت” پیـش نـیـاز همــه درسـهاسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان نیک در جوانی بسیار ساده هستند و از بدکاران به اسانی فریب می خورند زیرا انها در دل خود نمونه ای از انچه برای بدکاران می گذرد نمی یابند که با ان بسنجد . ( افلاطون )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز یک زندگی زیبا این است که... امروز با خدا گام برداری... و فردا... به او اعتماد داشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی میفهمید وقت دلتنگی,وزن یک آه چقدر سنگین است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه است خیابان به خیابان به لبم... از این همه بی تفاوتی درعجبم... تومثل مسافری که دیرش شده است من مثل چراغ قرمز نیمه شبم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بغضت را بخوری و اشکت را تف کنی ... که مبادا دل کسی بلرزد ... حتی در تنهایی خودت هم حق اشک ریختن نداری ... چرا که قرمزی چشمهایت دل میشکند ... آری کوه بودن به سنگ بودن نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش عمرم دکمه تکرار داشت یا که دلتنگی طناب دار داشت کهکشان را هم بگردم نیست نیست کاش دنیا چون شما بسیار داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت گلیست که فقط در دلهای پاک می روید و تو بی شک مفهوم تمام گلهایی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجم درسا انقدر زیاد شده که دیگه نمیتونم هیچ غلطی کنم حتی مخاطب خاص و این جور چیزام از ذهنم پاک شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون حضور خدا جایی نرو .. به خیالت که به آبادی می روی؟ نه!! رفیق چراغی که در سیاهی می درخشد،چشم گرگ است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیس میشوم از خیالت بی آنکه پیراهنم بوی نم تو را به خود بگیرد ! ! ! چه سخت است از دست دادن چیزی که روزی تمام دارایی ات بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گریزی نیست از شکستن خلوت زیبای دوست تا بیاد آورد که بیادش هستی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ﻣﯿﮕﻪ: √ ﺭﮊﺕ ﭘﺮﻧﮕﻪ، ﻭﻗﺘﯽ، √ ﺷﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺟﻠﻮ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ: √ ﯾﻘﺖ ﺑﺎﺯﻩ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ، ﻧﮕﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ ...❣ فقط ﺑﺪﻭﻥ ↜ﻭﺍﺳﺶ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯼ،↝ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز او هم معنای ‏"بی محلی" را می فهمد،بگذار اکنون با "هم محلی هایش" خوش باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــایی هستنــ که دلـــ♥ـت رو واسهــ آدمــاییــ کهــ نیستنــ تــَنگ میکننــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب ببین زندگی زیباست رنگارنگ است روزها خوبند ماه ها بهترند و سال ها عالی ترند می گذرند و تو تمام خوبی ها را تجربه  می کنی قدم هایت که ایستاد روبروی خدایی روی ماه خدا را همان جا ببوس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انـتخاب واحــد زنــدگی ، “صداقـــت” پیـش نـیـاز همــه درسـهاسـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان نیک در جوانی بسیار ساده هستند و از بدکاران به اسانی فریب می خورند زیرا انها در دل خود نمونه ای از انچه برای بدکاران می گذرد نمی یابند که با ان بسنجد . ( افلاطون )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز یک زندگی زیبا این است که... امروز با خدا گام برداری... و فردا... به او اعتماد داشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی میفهمید وقت دلتنگی,وزن یک آه چقدر سنگین است.