بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا پایان عمرم به این می‌اندیشم زنی که عشق را می‌پذیرد تا چه اندازه بی دفاع می گردد … دافنه دوموریه .. قطعه‌ای از کتاب دختر عموی من راشل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند مهم ، نفس هایی ست که با تو کوتاه و بی تو بلند کشیده می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم چرا مردم میگن شب های پاریس!شبای لوس انجلس!شبای روم!!!! به نظر من شبای شیراز از همه زیبا تره...... به سلامتی شیرازی ها و مردم ایران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خـدایـا" . . . بـه یـکتـائـیت قــسم دل هـیـچکس را بـه آن نـگاهـی کـه قـسمتـش نـیست عـادت نـده... خـواهـش.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنگونه یاد گرفتم که..... اگر کسی از من یاد نکرد از او یاد کنم.... شاید او از من تنها تر باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ ،سلامتی دلتنگا نه دلسنگا،سلامتی سربازا نه چتربازا،سلامتی رازدارا نه نازدارا،سلامتی تو دلیا نه تو مخیا،سلامتی رفقا نه رقبا،سلامتی زجر دیده ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلیم به احمق همانقدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم . ( کتیز )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامـتـي آدمـايـي كـه وقـتـي مـيـفهمن چـقـدر دوستـشون داري بــازم آدم مـيـمونـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم که ضعيف باشی گاهی اوقات می توانی تکیه گاه باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ.... دروغ.... دروغ.... و باز هم دروغ..... اما تازگیا بهش میگن "عشق " .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکسی رو دوست داشته باشی از اون ضعیف تری چون برای راضی نگه داشتنش حاضری هر اشتباهی رو انجام بدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد دیرتر به ارزویش می رسد و زودتر به انچه می ترسد گرفتار میشود . ( امام حسین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه است خیابان به خیابان به لبم... از این همه بی تفاوتی درعجبم... تومثل مسافری که دیرش شده است من مثل چراغ قرمز نیمه شبم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بغضت را بخوری و اشکت را تف کنی ... که مبادا دل کسی بلرزد ... حتی در تنهایی خودت هم حق اشک ریختن نداری ... چرا که قرمزی چشمهایت دل میشکند ... آری کوه بودن به سنگ بودن نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش عمرم دکمه تکرار داشت یا که دلتنگی طناب دار داشت کهکشان را هم بگردم نیست نیست کاش دنیا چون شما بسیار داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت گلیست که فقط در دلهای پاک می روید و تو بی شک مفهوم تمام گلهایی......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا پایان عمرم به این می‌اندیشم زنی که عشق را می‌پذیرد تا چه اندازه بی دفاع می گردد … دافنه دوموریه .. قطعه‌ای از کتاب دختر عموی من راشل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند مهم ، نفس هایی ست که با تو کوتاه و بی تو بلند کشیده می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم چرا مردم میگن شب های پاریس!شبای لوس انجلس!شبای روم!!!! به نظر من شبای شیراز از همه زیبا تره...... به سلامتی شیرازی ها و مردم ایران!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خـدایـا" . . . بـه یـکتـائـیت قــسم دل هـیـچکس را بـه آن نـگاهـی کـه قـسمتـش نـیست عـادت نـده... خـواهـش.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنگونه یاد گرفتم که..... اگر کسی از من یاد نکرد از او یاد کنم.... شاید او از من تنها تر باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ ،سلامتی دلتنگا نه دلسنگا،سلامتی سربازا نه چتربازا،سلامتی رازدارا نه نازدارا،سلامتی تو دلیا نه تو مخیا،سلامتی رفقا نه رقبا،سلامتی زجر دیده ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلیم به احمق همانقدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم . ( کتیز )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامـتـي آدمـايـي كـه وقـتـي مـيـفهمن چـقـدر دوستـشون داري بــازم آدم مـيـمونـن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر هم که ضعيف باشی گاهی اوقات می توانی تکیه گاه باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ.... دروغ.... دروغ.... و باز هم دروغ..... اما تازگیا بهش میگن "عشق " .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هرکسی رو دوست داشته باشی از اون ضعیف تری چون برای راضی نگه داشتنش حاضری هر اشتباهی رو انجام بدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد دیرتر به ارزویش می رسد و زودتر به انچه می ترسد گرفتار میشود . ( امام حسین )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اه است خیابان به خیابان به لبم... از این همه بی تفاوتی درعجبم... تومثل مسافری که دیرش شده است من مثل چراغ قرمز نیمه شبم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بغضت را بخوری و اشکت را تف کنی ... که مبادا دل کسی بلرزد ... حتی در تنهایی خودت هم حق اشک ریختن نداری ... چرا که قرمزی چشمهایت دل میشکند ... آری کوه بودن به سنگ بودن نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش عمرم دکمه تکرار داشت یا که دلتنگی طناب دار داشت کهکشان را هم بگردم نیست نیست کاش دنیا چون شما بسیار داشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت گلیست که فقط در دلهای پاک می روید و تو بی شک مفهوم تمام گلهایی......