بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین حس سجده این است که... در گوش زمین پچ پچ میکنی، اما در " آسمان " صدای تو را میشنوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارین شوخی میکنین مرتضی مرده نه کسی که میمیره صداشو دیگه نمیشنویم ولی صدای مرتضی رو هر روز میشنویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ک میشه آدم ها نور لامپ رو ب نور ماه ترجیح میدن ماه تنهاس مثل مرد تنهای شب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بیصدا آن صدای خوش رفت...چه اهنگایی که دیگه قرار نیست ساخته بشه...پاشایی حیف شد بخدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تومیمانی ونه من... نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این ابادی... به حباب نگران لب این رود قسم غصه هم خواهد رفت... انچنانی که فقط خاطره ای میماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی از پلک مرد می آویزد قانون غرور را به هم می ریزد میم مثل... مرتضی پاشایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فاصله ها بتوانند جسم ها و نگاه ها را از هم دور کنند ، ولی قدرت آن را ندارند که قلب ها و یادها را از هم جدا کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایى که بودن و نبودنت هیچ فرقى ندارد نبودنت را انتخاب کن اینگونه، به بودنت احترام گذاشته اى . . . (هاروکى موراکامى)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حالم همچون دایره ای  میماند که هیچ  گوشه ای برایش  دنج نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت بین منو عشقمو همزن برقی هم نمیتونه بهم بزنه,شما که جای خود داری قاشق چایی خوری‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـــا.... بـــبـخــش مـــارو ... واسه گــنــاهــانــی کــه لــذتــش رفــتــه ، امــا مــسـئــولیــتــش مونــده هــنوز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامـتـی کسایی که بـه پـای هـم پـیـر شدن ولـی از هـم سیـر نـشدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺁﻏﻮﺷﻪ ﺳﺮﺩ ﻛﺪﻭﻡ ﺳﻨﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺭﻓﻴﻘﺎﺕ ﮔﻢ ﻛﺮﺩﻧﺖ... ﺭﺏ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب چه حکایت قشنگی ست؛ آدم را وادار به فکر کردن به آن هایی که عزیزند میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـهـای مـا کـه بـه هـم نـزدیـک بـاشد،دیـگر چـه فـرقـی مـی کـند کـه کـجای ایـن جـهان بـاشیـم.. دور بــاش امـا نـزدیـک... مـن از نـزدیـک بـودنـهای دور مـی تـرسم . . .(احمد شاملو) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر جــا کـه مـن هــســتـــم تـو نـیــســتــــے هــر جـا که تــو هــســتـــے مــــن نـــــــه! شــــده ایـــم آدم بـــرفـــی و آفــتــــابـــــ ! مـگــر نــارنــج و بــهـــار عـیـبــی داشــتـــــ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین حس سجده این است که... در گوش زمین پچ پچ میکنی، اما در " آسمان " صدای تو را میشنوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارین شوخی میکنین مرتضی مرده نه کسی که میمیره صداشو دیگه نمیشنویم ولی صدای مرتضی رو هر روز میشنویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ک میشه آدم ها نور لامپ رو ب نور ماه ترجیح میدن ماه تنهاس مثل مرد تنهای شب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بیصدا آن صدای خوش رفت...چه اهنگایی که دیگه قرار نیست ساخته بشه...پاشایی حیف شد بخدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تومیمانی ونه من... نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این ابادی... به حباب نگران لب این رود قسم غصه هم خواهد رفت... انچنانی که فقط خاطره ای میماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی از پلک مرد می آویزد قانون غرور را به هم می ریزد میم مثل... مرتضی پاشایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فاصله ها بتوانند جسم ها و نگاه ها را از هم دور کنند ، ولی قدرت آن را ندارند که قلب ها و یادها را از هم جدا کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایى که بودن و نبودنت هیچ فرقى ندارد نبودنت را انتخاب کن اینگونه، به بودنت احترام گذاشته اى . . . (هاروکى موراکامى)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حالم همچون دایره ای  میماند که هیچ  گوشه ای برایش  دنج نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت بین منو عشقمو همزن برقی هم نمیتونه بهم بزنه,شما که جای خود داری قاشق چایی خوری‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـــا.... بـــبـخــش مـــارو ... واسه گــنــاهــانــی کــه لــذتــش رفــتــه ، امــا مــسـئــولیــتــش مونــده هــنوز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامـتـی کسایی که بـه پـای هـم پـیـر شدن ولـی از هـم سیـر نـشدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺁﻏﻮﺷﻪ ﺳﺮﺩ ﻛﺪﻭﻡ ﺳﻨﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺭﻓﻴﻘﺎﺕ ﮔﻢ ﻛﺮﺩﻧﺖ... ﺭﺏ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب چه حکایت قشنگی ست؛ آدم را وادار به فکر کردن به آن هایی که عزیزند میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـهـای مـا کـه بـه هـم نـزدیـک بـاشد،دیـگر چـه فـرقـی مـی کـند کـه کـجای ایـن جـهان بـاشیـم.. دور بــاش امـا نـزدیـک... مـن از نـزدیـک بـودنـهای دور مـی تـرسم . . .(احمد شاملو) 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر جــا کـه مـن هــســتـــم تـو نـیــســتــــے هــر جـا که تــو هــســتـــے مــــن نـــــــه! شــــده ایـــم آدم بـــرفـــی و آفــتــــابـــــ ! مـگــر نــارنــج و بــهـــار عـیـبــی داشــتـــــ؟