بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی مـُرده آب میخواهد چه کار ؟! گاهی برای مهربانی هم دیر است ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را داغ میکند و دوست داشتن انسان را پخته میکند! هرداغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگرخام نمیشود.... (کورش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘یـکـــے تــو پـاکــے✘ ✘یکــے هــواے تـهران✘ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگترین اعتراضه اما اگه بشکنه دیگه اعتراض نیست ، یه التماسه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی (گرگی)  که فهمید چوپان خواب است اما زوزه اش را کشید تا از پشت خنجر نزند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز است نسیمی سرد با بارانی ملایم صورتم را نوازش میدهد صدای گنجشک ها جان میبخشد ب سکوت صبح زندگی زیباس اگر بخواهی زندگی کنی ... نویسنده : قلم سفید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن آدما وقتی میمیرن سرد میشن!!!!!!! پس هرکی باهام سرد شده مرده حسابش میکنم ببین من با سایه خودمم لجم که کی جلوتر باشه توکه جای خود داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا پناه میبرم به تو از شماتت و شاد شدن دشمنان و از نیازمندی به همانندان خودم و از زندگی درسختی و از مردن بی توشه سفر . (امام سجاد )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده زدن لب نمی خواد  داریه دُمــبَک نمی خواد  یه دل می خواد که شاد باشه  از بند غم آزاد باشه !! ... | شاملو |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف دل من این است : وقتی که قرار است در آخرت ، تسلیم خدا شویم... چرا از اول در همین دنیا ، تسلیم خدای خوبمان نشویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ایمان ما به خدا مانند یعقوب در فراق یوسف باشد که وقتی از شدت گریه نابینا شد، باز هم به اطرافیان می گفت من از الطاف پروردگارم چیزی می دانم که شما نمی دانید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر شانه ی تابوت صدا را ببری شهزاده ی حنجره طلا را ببری ای مرگ!خودت بگو دلت می آید با این همه عشق«مرتضی»را ببری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشی ذهن خسته ام در این است که در خیال خودت بیخیال من نشدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻻﺍﻗﻞ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻛﺜﻴﻔﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا....ما برای داشتن دستهای تو،،"ریسمان" نبسته ایم..."دل" بسته ایم... همین که حال دلمان خوب باشد،،برایمان کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ندای درون خویش را می شنود نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی مـُرده آب میخواهد چه کار ؟! گاهی برای مهربانی هم دیر است ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را داغ میکند و دوست داشتن انسان را پخته میکند! هرداغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای دیگرخام نمیشود.... (کورش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘یـکـــے تــو پـاکــے✘ ✘یکــے هــواے تـهران✘ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگترین اعتراضه اما اگه بشکنه دیگه اعتراض نیست ، یه التماسه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی (گرگی)  که فهمید چوپان خواب است اما زوزه اش را کشید تا از پشت خنجر نزند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز است نسیمی سرد با بارانی ملایم صورتم را نوازش میدهد صدای گنجشک ها جان میبخشد ب سکوت صبح زندگی زیباس اگر بخواهی زندگی کنی ... نویسنده : قلم سفید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن آدما وقتی میمیرن سرد میشن!!!!!!! پس هرکی باهام سرد شده مرده حسابش میکنم ببین من با سایه خودمم لجم که کی جلوتر باشه توکه جای خود داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا پناه میبرم به تو از شماتت و شاد شدن دشمنان و از نیازمندی به همانندان خودم و از زندگی درسختی و از مردن بی توشه سفر . (امام سجاد )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده زدن لب نمی خواد  داریه دُمــبَک نمی خواد  یه دل می خواد که شاد باشه  از بند غم آزاد باشه !! ... | شاملو |

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف دل من این است : وقتی که قرار است در آخرت ، تسلیم خدا شویم... چرا از اول در همین دنیا ، تسلیم خدای خوبمان نشویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ایمان ما به خدا مانند یعقوب در فراق یوسف باشد که وقتی از شدت گریه نابینا شد، باز هم به اطرافیان می گفت من از الطاف پروردگارم چیزی می دانم که شما نمی دانید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر شانه ی تابوت صدا را ببری شهزاده ی حنجره طلا را ببری ای مرگ!خودت بگو دلت می آید با این همه عشق«مرتضی»را ببری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشی ذهن خسته ام در این است که در خیال خودت بیخیال من نشدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻻﺍﻗﻞ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻛﺜﻴﻔﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا....ما برای داشتن دستهای تو،،"ریسمان" نبسته ایم..."دل" بسته ایم... همین که حال دلمان خوب باشد،،برایمان کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که ندای درون خویش را می شنود نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد .