بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه خلق و جفای فلک و جور رقیب همه هیچند اگر "یار موافق باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق،دانشکده ی تجربه ی انسانهاست گر چه چندیست پر از طفل دبستان شده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین نگارگری ه خداوند... زندگی ه من در لبخند های ه تو معنی میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا: تواگر سخت به من می گیری باخبر باش که پژمردن من آسان نیست گر چه دلگیرتراز دیروزم گر چه فردای غم انگیز مرا می خواند لیک باور دارم دلخوشیها کم نیست زندگی باید کرد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر ویــرونــی را مــیــشــــه از نـُـــو ســـاخــــت بـــجـــز حُـــرمـــت ویـــران شــــده.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت زیادی همیشه خوب نیست .. گاهی آدمها میروند .. نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند .. بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبتت را ندارند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد  همه چیز را میشوید آلودگی هوا را خاک کوچه ها را برگ درختان را حتی آرایش صورت ها را فقط کاش میشد باران خاطرت را هم می شست تصور کن ذهنی بدون خاطرات .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین آغاز را با تو تجربه کردم پس تا زیباترین پایان با تو می مانم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش براي نگه داشتن يك رابطه ي از دست رفته مثل ريختن اب جوش رو چايي سرد شده اس ، نه رنگش مثل سابق ميشه نه طعمش....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا می داند چینی نازک تنهایی ما نازک نیست ... خواهی آهسته بیا...، خواه با جوش و خروش ... دلتان قرص و قوی ؛ هر چه چینی باشد... جنسِ تنهایی ما ،چینی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗـــــــــﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﯿــــــــــﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﺻﻼ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر لذت ترک لذت بداني دگر شهوت نفس، لذت نخوانی  همين حاصلت باشد از عمر باقي اگر همچنينش به آخر رساني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو ســــوم دنــیـــــا را آبــــــ گـــرفــتـــــه مـــاهـــی قـــرمـــز کــوچــکــــ در تــنــگــــ تــنــهــــــایــی مــن چـــه مــیـــکــنـــی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از کنارش رد شدم  بی محلی هایش آزارم نداد اما شکستم وقتی گفت : " ندیدمت " !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر جهان پر شود از خوبیها ... بخدا خوب تر از مــــــادر نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوب است همیشه در زندگی کسی را داشته باشید که حتی موقع نبودنش هم باعث لبخندتان شود.. .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه خلق و جفای فلک و جور رقیب همه هیچند اگر "یار موافق باشد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق،دانشکده ی تجربه ی انسانهاست گر چه چندیست پر از طفل دبستان شده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین نگارگری ه خداوند... زندگی ه من در لبخند های ه تو معنی میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا: تواگر سخت به من می گیری باخبر باش که پژمردن من آسان نیست گر چه دلگیرتراز دیروزم گر چه فردای غم انگیز مرا می خواند لیک باور دارم دلخوشیها کم نیست زندگی باید کرد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر ویــرونــی را مــیــشــــه از نـُـــو ســـاخــــت بـــجـــز حُـــرمـــت ویـــران شــــده.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت زیادی همیشه خوب نیست .. گاهی آدمها میروند .. نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند .. بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبتت را ندارند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که می بارد  همه چیز را میشوید آلودگی هوا را خاک کوچه ها را برگ درختان را حتی آرایش صورت ها را فقط کاش میشد باران خاطرت را هم می شست تصور کن ذهنی بدون خاطرات .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین آغاز را با تو تجربه کردم پس تا زیباترین پایان با تو می مانم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش براي نگه داشتن يك رابطه ي از دست رفته مثل ريختن اب جوش رو چايي سرد شده اس ، نه رنگش مثل سابق ميشه نه طعمش....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا می داند چینی نازک تنهایی ما نازک نیست ... خواهی آهسته بیا...، خواه با جوش و خروش ... دلتان قرص و قوی ؛ هر چه چینی باشد... جنسِ تنهایی ما ،چینی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗـــــــــﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﯿــــــــــﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﺻﻼ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر لذت ترک لذت بداني دگر شهوت نفس، لذت نخوانی  همين حاصلت باشد از عمر باقي اگر همچنينش به آخر رساني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو ســــوم دنــیـــــا را آبــــــ گـــرفــتـــــه مـــاهـــی قـــرمـــز کــوچــکــــ در تــنــگــــ تــنــهــــــایــی مــن چـــه مــیـــکــنـــی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از کنارش رد شدم  بی محلی هایش آزارم نداد اما شکستم وقتی گفت : " ندیدمت " !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر جهان پر شود از خوبیها ... بخدا خوب تر از مــــــادر نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوب است همیشه در زندگی کسی را داشته باشید که حتی موقع نبودنش هم باعث لبخندتان شود.. .