بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبتت چشمه ایست   ازجنس نور””…” هم ارادت، هم سلام از راه دور””.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مات به حركتی میگن كه شاه بااون عظمتش نمیتونه كاری كنه مات مرامتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم حقیقت رو بگو تا روشن شم ؛ولى وقتى حقیقت رو گفت: كلا خاموش شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازى هایمان را تا وقتى دوست داریم ، كه خوب مى بازند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردراشتباهند-آنانكه به جاى ساده گرفتن زندگى آن راسرسرى می گیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی گم شدن، پیدا شدن/عشق یعنی غرق در رویا شدن/عشق یعنی حسرت دیدار تو/عشق یعنی من شوم بیمار تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشكهاى هرشبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سكوتم از بى كسى است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سكوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سكوت میكنم تابفهمی چه بی صدا باختى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” زندگى ” کاروانیست زودگذر آهنگى نیمه تمام و تابلویى زیبا و فریبنده میسوزد و میسوزاند و هیچ چیز درآن رنگ حقیقت نمیگیرد جز “خوبی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو ای دوست دلم غافل نیست این که در سینه من هست تو هستی دل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق می کنیم و فراموش می کنیم رنگ چشمان مادرمان را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران چشم هایت دیدنی است شهرخاموش نگاهت دیدنی است زندگانی معنی لبخند توست خنده هایت بی نهایت دیدنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت زندگی رو جهنم دیدم سعی میکنم پخته بیرون بیام سوختن رو همه بلدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزهایم را مدیون همین انتظاری هستم که دیگر از کسی ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻡ ! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎﺭ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبتت چشمه ایست   ازجنس نور””…” هم ارادت، هم سلام از راه دور””.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مات به حركتی میگن كه شاه بااون عظمتش نمیتونه كاری كنه مات مرامتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم حقیقت رو بگو تا روشن شم ؛ولى وقتى حقیقت رو گفت: كلا خاموش شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازى هایمان را تا وقتى دوست داریم ، كه خوب مى بازند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردراشتباهند-آنانكه به جاى ساده گرفتن زندگى آن راسرسرى می گیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی گم شدن، پیدا شدن/عشق یعنی غرق در رویا شدن/عشق یعنی حسرت دیدار تو/عشق یعنی من شوم بیمار تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عشق براىمن هیچ نداشت اما،گلهاىبالشم راباغبان خوبى بوداشكهاى هرشبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هست…به اندازه ى یک دنیا هم هست…سكوتم از بى كسى است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سكوتم به معناى پیروزىتونیست،گاهی سكوت میكنم تابفهمی چه بی صدا باختى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” زندگى ” کاروانیست زودگذر آهنگى نیمه تمام و تابلویى زیبا و فریبنده میسوزد و میسوزاند و هیچ چیز درآن رنگ حقیقت نمیگیرد جز “خوبی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو ای دوست دلم غافل نیست این که در سینه من هست تو هستی دل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق می کنیم و فراموش می کنیم رنگ چشمان مادرمان را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران چشم هایت دیدنی است شهرخاموش نگاهت دیدنی است زندگانی معنی لبخند توست خنده هایت بی نهایت دیدنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت زندگی رو جهنم دیدم سعی میکنم پخته بیرون بیام سوختن رو همه بلدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزهایم را مدیون همین انتظاری هستم که دیگر از کسی ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻡ ! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎﺭ