بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم گله مندى شده است  من بگريم تو بخندى شده است  از دلم هيچ ياد نكردى شايد  عشق هم سهميه بندى شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر من مباش مسافر،به سپيده ها بينديش  چشم فرداها براهه،راه سختى مانده در پيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه كودكانه دست كسى راگرفتم گم شدم! آنقدر كه درمن هراس گرفتن دست هست ترس از گم شدن نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم  آسمان مال من است  پنچره فکر هوا عشق زمين ماله من است  چه اهميت دارد  گاه اگر مي رويند  قارچ هاي غربت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما حالا حاضر نیستم حتی کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كس نميداند در اين بحر عميق/ سنگ ريزه قرب دارد يا عقيق؟  من همين دانم كه در اين كوى و بر/ هيچ چيز ارزش ندارد، جز رفيق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور هر كس در زندگى ما اتفاقى نيست؛ خدا در هر حضورى رازى نهان كرده براى كمال ما، پس خوش آن روزى كه دريابيم راز اين حضور را‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی را به کسی ببخشد ، و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که نیازی به لبخند نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

S/9> >/> jI >|> SI  فارسيه  با دقت بخون  نوشته:  اى داد از درد دورى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق دلبسته من همیشه چشم به راهتم توی کویربی کسی تشنه روی ماهتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگى  تنها نصيب من بود  از تمام زيبايى هايت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه صداى sms گوشيت دراومد، نگو پيام دارم  بگو يه رفيق بامرام دارم كه يادم كرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را به سوی ماه افکندن،جسارت می خواهد،اما حتی اگر به خطا بروی بین ستاره هاخواهی نشست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اداره کشاورزی مزاحمت میشم لطفا به محبتی که تو دلم کاشتی رسیدگی کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان ترين قلب ها متعلق به كساني است كه بامحبت ،ديگران را يادمي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوی قشنگی است کنار ردپای تو رد پا داشتن بر دشت سپید پوشیده شده ازبرف هنوز اما نه برف امده ونه تو!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم گله مندى شده است  من بگريم تو بخندى شده است  از دلم هيچ ياد نكردى شايد  عشق هم سهميه بندى شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر من مباش مسافر،به سپيده ها بينديش  چشم فرداها براهه،راه سختى مانده در پيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه كودكانه دست كسى راگرفتم گم شدم! آنقدر كه درمن هراس گرفتن دست هست ترس از گم شدن نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم  آسمان مال من است  پنچره فکر هوا عشق زمين ماله من است  چه اهميت دارد  گاه اگر مي رويند  قارچ هاي غربت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما حالا حاضر نیستم حتی کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كس نميداند در اين بحر عميق/ سنگ ريزه قرب دارد يا عقيق؟  من همين دانم كه در اين كوى و بر/ هيچ چيز ارزش ندارد، جز رفيق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور هر كس در زندگى ما اتفاقى نيست؛ خدا در هر حضورى رازى نهان كرده براى كمال ما، پس خوش آن روزى كه دريابيم راز اين حضور را‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی را به کسی ببخشد ، و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که نیازی به لبخند نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

S/9> >/> jI >|> SI  فارسيه  با دقت بخون  نوشته:  اى داد از درد دورى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق دلبسته من همیشه چشم به راهتم توی کویربی کسی تشنه روی ماهتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگى  تنها نصيب من بود  از تمام زيبايى هايت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه صداى sms گوشيت دراومد، نگو پيام دارم  بگو يه رفيق بامرام دارم كه يادم كرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را به سوی ماه افکندن،جسارت می خواهد،اما حتی اگر به خطا بروی بین ستاره هاخواهی نشست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اداره کشاورزی مزاحمت میشم لطفا به محبتی که تو دلم کاشتی رسیدگی کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان ترين قلب ها متعلق به كساني است كه بامحبت ،ديگران را يادمي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوی قشنگی است کنار ردپای تو رد پا داشتن بر دشت سپید پوشیده شده ازبرف هنوز اما نه برف امده ونه تو!