بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان باوفا سايه گستر لحظه هاى تلخ و شيرين روزگارند؛ سايه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر کسی یادم کند، یادش بخیر/ الهی هر کسی یادم نکرد، یادش بخیر/ بارالها هر کسی یادش رود، یادم کند، یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را از ماهی بیاموز...  که چه بی پایان آب را پر از بوسه های بی پاسخ میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگى مانند زودپز باش؛ وقتى جوش آوردى در کمال خونسردى سوت بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش كه از شادى تو دلشادم/ تا تو شادى ز غم هر دو جهان آزادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه؛ خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان پاك چوبهاى خيسى هستند كه با آتش زندگى نه ميسوزند و نه خاكستر ميشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه كفش همه ى وجودش رو فداى كسى ميكنه كه پا تو دلش ميذاره  كفشتم جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا  هر كس به يادم هست به يادش باش/ كنارم نيست، كنارش باش/ اگر تنهاست، پناهش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی:  بخند هر چند که غمگینی.  ببخش هر چند که مسکینی.  فراموش کن هر چند که دلگیری.  این گونه بودن زیباست هر چند که آسان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارب ز كرم جزاى نيكى بفرست / ماشين و آپارتمان شيكى بفرست  من ميل به تك خورى ندارم، لطفا / از اين دم بخت ها شريكى بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر کسی یادم کند، یادش بخیر/ الهی هر کسی یادم نکرد، یادش بخیر/ بارالها هر کسی یادش رود، یادم کند، یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان باوفا سايه گستر لحظه هاى تلخ و شيرين روزگارند؛ سايه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز كه كار همه ميساخت خداوند/ ما دير رسيديم و به جايى نرسيديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهى كه همه عمر پشيمانم از آن ؛ اعتماديست كه بر مردم دنيا كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست ، درحمل بار غصه ات با شوق شركت میكنم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان باوفا سايه گستر لحظه هاى تلخ و شيرين روزگارند؛ سايه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر کسی یادم کند، یادش بخیر/ الهی هر کسی یادم نکرد، یادش بخیر/ بارالها هر کسی یادش رود، یادم کند، یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را از ماهی بیاموز...  که چه بی پایان آب را پر از بوسه های بی پاسخ میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگى مانند زودپز باش؛ وقتى جوش آوردى در کمال خونسردى سوت بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش كه از شادى تو دلشادم/ تا تو شادى ز غم هر دو جهان آزادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه؛ خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان پاك چوبهاى خيسى هستند كه با آتش زندگى نه ميسوزند و نه خاكستر ميشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه كفش همه ى وجودش رو فداى كسى ميكنه كه پا تو دلش ميذاره  كفشتم جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا  هر كس به يادم هست به يادش باش/ كنارم نيست، كنارش باش/ اگر تنهاست، پناهش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی:  بخند هر چند که غمگینی.  ببخش هر چند که مسکینی.  فراموش کن هر چند که دلگیری.  این گونه بودن زیباست هر چند که آسان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارب ز كرم جزاى نيكى بفرست / ماشين و آپارتمان شيكى بفرست  من ميل به تك خورى ندارم، لطفا / از اين دم بخت ها شريكى بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر کسی یادم کند، یادش بخیر/ الهی هر کسی یادم نکرد، یادش بخیر/ بارالها هر کسی یادش رود، یادم کند، یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان باوفا سايه گستر لحظه هاى تلخ و شيرين روزگارند؛ سايه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز كه كار همه ميساخت خداوند/ ما دير رسيديم و به جايى نرسيديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهى كه همه عمر پشيمانم از آن ؛ اعتماديست كه بر مردم دنيا كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست ، درحمل بار غصه ات با شوق شركت میكنم.