بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را جايى ... حوالى خدا ... چهار ميخ كن كه با رفتن اين و آن نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده اما زيبا؛ مصمم اما بى خيال؛ متواضع اما سربلند؛ مهربان اما جدى؛ سبز اما بى ريا؛ عاشق اما عاقل...  اينگونه زندگى كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” دلتنگى“ حس نبودن كسى است كه تمام وجودت يكباره تمناى بودنش را ميكند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بينمون اين جاده  =========  يا اين كوهها  \/\/\/\/\/  يا اين دريا  ~~~~~~~~~~  يا اين جنگل باشه  ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥  هیچ فرقی نمیکنه، بازم به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﮔﻔﺘﻢ: ﺗﻮ ﺍﺯ ﺧﺎكى، ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ!  ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﻮ ﺑﮕﺮﺩﻡ؟  ﻧﺪﺍ ﺁﻣﺪ: ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺎ ﺁﻣﺪى، ﺑﺎﻳﺪﺑﮕﺮﺩى؛ ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﺮﺩﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى با كاميون عشقت از سربالايى پيچ دل من بالا ميرفتى، ميدونستم چيزى جز گرد و غبارت واسه من جا نميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه معتاد رفيقيم و خمار روى دوست/ در مرام ما نباشد ترك اين نوع اعتياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من جايگاه رفيقى است كه شقايق ها حسرت آن را ميخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستى مهم ترين نيك بختى انسان است "هيوم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهر تو و هر كه تو را دارد دوست/ آرامش خاطر از خدا ميخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بوى گلى را دوست ندارى، شاخه هايش را نشكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به آنکه دوری اش غمم؛ خانه اش قلبم و فراموشی اش مرگم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز يه شاپرک تو خونتون کشيد سرک / يه خورده ياد ما بيفت نگو ولش کن به درک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست ، درحمل بار غصه ات با شوق شركت میكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهى كه همه عمر پشيمانم از آن ؛ اعتماديست كه بر مردم دنيا كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز كه كار همه ميساخت خداوند/ ما دير رسيديم و به جايى نرسيديم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را جايى ... حوالى خدا ... چهار ميخ كن كه با رفتن اين و آن نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده اما زيبا؛ مصمم اما بى خيال؛ متواضع اما سربلند؛ مهربان اما جدى؛ سبز اما بى ريا؛ عاشق اما عاقل...  اينگونه زندگى كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” دلتنگى“ حس نبودن كسى است كه تمام وجودت يكباره تمناى بودنش را ميكند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بينمون اين جاده  =========  يا اين كوهها  \/\/\/\/\/  يا اين دريا  ~~~~~~~~~~  يا اين جنگل باشه  ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥  هیچ فرقی نمیکنه، بازم به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﮔﻔﺘﻢ: ﺗﻮ ﺍﺯ ﺧﺎكى، ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ!  ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﻮ ﺑﮕﺮﺩﻡ؟  ﻧﺪﺍ ﺁﻣﺪ: ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺎ ﺁﻣﺪى، ﺑﺎﻳﺪﺑﮕﺮﺩى؛ ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﺮﺩﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى با كاميون عشقت از سربالايى پيچ دل من بالا ميرفتى، ميدونستم چيزى جز گرد و غبارت واسه من جا نميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه معتاد رفيقيم و خمار روى دوست/ در مرام ما نباشد ترك اين نوع اعتياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من جايگاه رفيقى است كه شقايق ها حسرت آن را ميخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستى مهم ترين نيك بختى انسان است "هيوم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهر تو و هر كه تو را دارد دوست/ آرامش خاطر از خدا ميخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بوى گلى را دوست ندارى، شاخه هايش را نشكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به آنکه دوری اش غمم؛ خانه اش قلبم و فراموشی اش مرگم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز يه شاپرک تو خونتون کشيد سرک / يه خورده ياد ما بيفت نگو ولش کن به درک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست ، درحمل بار غصه ات با شوق شركت میكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهى كه همه عمر پشيمانم از آن ؛ اعتماديست كه بر مردم دنيا كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز كه كار همه ميساخت خداوند/ ما دير رسيديم و به جايى نرسيديم