بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران باريدخيس شد خاطره ها. مرحبا بر دل ابري هوا. هر كجا هستي باش آسمانت آبي و تمام دلت از غصه دنيا خالي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آبى" باش مثل آسمان.....  تا عمرى به هواى تو سر به هوا باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن ، اعتماد ، قول ، قلب  زیرا وقتی این ها می شکنند صدا ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید آرامش کسی را فروریخت تنها برای اینکه بفهمد تنها نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى كسى نيست كه به اون فكر كنى به آسمان بينديش، چون در آسمان كسى هست كه به تو فكر ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كتاب خوندم دروغ بده ديگه دروغ نگفتم،تو كتاب خوندم قهر بده ديگه قهر نكردم،تو كتاب خوندم رفيق بده ديگه كتاب نخوندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات چوب های خیسی هستند که با آتش زندگی نه میسوزندونه خاکستر میشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه می خواهیم نیستیم، آنچه هستیم نمی خواهیم، آن چه دوست داریم نداریم، آن چه داریم دوست نداریم.. اما عجیب است که هنوز زنده ایم و امیدوار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما رفاقت را در دانشگاهى آموختيم كه بابت شهريه اش تمام زندگيمان را داديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى فروغ روى ياران زندگى تابنده نيست / دولت بى دوست در جهان پاينده نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش كه از حال دل من خبرت بود / اى كاش دمى از سر كويم گذرت بود  من مرغ اسيرم كه ندارم پر پرواز / اى كاش كه كاشانه من زير پرت بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب درياى حسرت كلبه اى دارم قديمى/ از تمام دار دنيا دوستى دارم صميمى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه يادش ياد ماست؛ سرور و سالار ماست / ياد او درمان ما و جاى او در قلب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد، در اين اندوه ويرانى، كمى تا قسمتى ابرى و شايد هم بارانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى زندان سرد كينه هاست من گريزانم از اين زندان كه نامش زندگيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي بايد كرد گاه با يك گل سرخ،گاه با يك دل تنگ ،گاه بايد روييد در پس اين باران، گاه بايد خنديد بر غمي بي پايان.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران باريدخيس شد خاطره ها. مرحبا بر دل ابري هوا. هر كجا هستي باش آسمانت آبي و تمام دلت از غصه دنيا خالي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آبى" باش مثل آسمان.....  تا عمرى به هواى تو سر به هوا باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن ، اعتماد ، قول ، قلب  زیرا وقتی این ها می شکنند صدا ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید آرامش کسی را فروریخت تنها برای اینکه بفهمد تنها نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى كسى نيست كه به اون فكر كنى به آسمان بينديش، چون در آسمان كسى هست كه به تو فكر ميكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كتاب خوندم دروغ بده ديگه دروغ نگفتم،تو كتاب خوندم قهر بده ديگه قهر نكردم،تو كتاب خوندم رفيق بده ديگه كتاب نخوندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات چوب های خیسی هستند که با آتش زندگی نه میسوزندونه خاکستر میشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه می خواهیم نیستیم، آنچه هستیم نمی خواهیم، آن چه دوست داریم نداریم، آن چه داریم دوست نداریم.. اما عجیب است که هنوز زنده ایم و امیدوار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما رفاقت را در دانشگاهى آموختيم كه بابت شهريه اش تمام زندگيمان را داديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى فروغ روى ياران زندگى تابنده نيست / دولت بى دوست در جهان پاينده نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش كه از حال دل من خبرت بود / اى كاش دمى از سر كويم گذرت بود  من مرغ اسيرم كه ندارم پر پرواز / اى كاش كه كاشانه من زير پرت بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب درياى حسرت كلبه اى دارم قديمى/ از تمام دار دنيا دوستى دارم صميمى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه يادش ياد ماست؛ سرور و سالار ماست / ياد او درمان ما و جاى او در قلب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد، در اين اندوه ويرانى، كمى تا قسمتى ابرى و شايد هم بارانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى زندان سرد كينه هاست من گريزانم از اين زندان كه نامش زندگيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي بايد كرد گاه با يك گل سرخ،گاه با يك دل تنگ ،گاه بايد روييد در پس اين باران، گاه بايد خنديد بر غمي بي پايان.