بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را به خاطر بسپار تا آنگاه که میگویم دوستت دارم، نگویی واقعا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك تابلوى بزرگ توى آسمون وجود داشت كه همه دنيا ميديدنش روى تابلو چى مينوشتى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا از خنده سیرن  بعضیا از غم می میرن  بعضیا از بس عزیزن  هرگز از دلها نمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زادگاه و تاريخ تولد هيچکس در هيچ نقشه و تقويمي نيست چرا که ادمها هر لحظه در طپش قلب کساني که دوستشان دارند متولد مي شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامي ميزنم اينك برايت / به جبران پيام هاي زيادت  از آن بابت پيامي ميفرستم / بداني بنده هم هستم بيادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع محفل شاهان شدن ذوقي ندارد ، اي خوشا شمعي كه روشن ميكند ويرانه اي را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكم ران اين غزل باران است،نم نم شبنم فراغش را براى صبح سرد،پركند ازسر شوق وانتظار،تا نشيندخود به روى سبزه زار،سبزه زارى ازتمناى غزلهاى مرام،تابريزد اشكهايش رابه روى گونه هاى سبز يار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا كند تبسم لبى به آه نشكند  بلور بغض سينه اى به شامگاه نشكند،  كبوترى كه پر زند به شوق آشيانه اى،  خدا كند كه بال او ميان راه نشكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلتنگ شده ام به اندازه ی آسمانت...دیروز آرزو داشتم میتوانستم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد، اما امروز فهمیدم اتفاق هم که بیفتد باز من زندگی خواهم کرد...چون تو میخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لحظات با دوست بودن مثل خط سفيد جاده باشه ، تيكه تيكه بشه ولى قطع نشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ نامش هرگز ننهم دل ، که به آن گویند سنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد اگر دور شدیم ، از صدای نفس خاطره هاست که چنین دل گرمیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران باريدخيس شد خاطره ها. مرحبا بر دل ابري هوا. هر كجا هستي باش آسمانت آبي و تمام دلت از غصه دنيا خالي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آبى" باش مثل آسمان.....  تا عمرى به هواى تو سر به هوا باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن ، اعتماد ، قول ، قلب  زیرا وقتی این ها می شکنند صدا ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید آرامش کسی را فروریخت تنها برای اینکه بفهمد تنها نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را به خاطر بسپار تا آنگاه که میگویم دوستت دارم، نگویی واقعا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك تابلوى بزرگ توى آسمون وجود داشت كه همه دنيا ميديدنش روى تابلو چى مينوشتى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا از خنده سیرن  بعضیا از غم می میرن  بعضیا از بس عزیزن  هرگز از دلها نمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زادگاه و تاريخ تولد هيچکس در هيچ نقشه و تقويمي نيست چرا که ادمها هر لحظه در طپش قلب کساني که دوستشان دارند متولد مي شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامي ميزنم اينك برايت / به جبران پيام هاي زيادت  از آن بابت پيامي ميفرستم / بداني بنده هم هستم بيادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع محفل شاهان شدن ذوقي ندارد ، اي خوشا شمعي كه روشن ميكند ويرانه اي را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكم ران اين غزل باران است،نم نم شبنم فراغش را براى صبح سرد،پركند ازسر شوق وانتظار،تا نشيندخود به روى سبزه زار،سبزه زارى ازتمناى غزلهاى مرام،تابريزد اشكهايش رابه روى گونه هاى سبز يار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا كند تبسم لبى به آه نشكند  بلور بغض سينه اى به شامگاه نشكند،  كبوترى كه پر زند به شوق آشيانه اى،  خدا كند كه بال او ميان راه نشكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلتنگ شده ام به اندازه ی آسمانت...دیروز آرزو داشتم میتوانستم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد، اما امروز فهمیدم اتفاق هم که بیفتد باز من زندگی خواهم کرد...چون تو میخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لحظات با دوست بودن مثل خط سفيد جاده باشه ، تيكه تيكه بشه ولى قطع نشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ نامش هرگز ننهم دل ، که به آن گویند سنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد اگر دور شدیم ، از صدای نفس خاطره هاست که چنین دل گرمیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران باريدخيس شد خاطره ها. مرحبا بر دل ابري هوا. هر كجا هستي باش آسمانت آبي و تمام دلت از غصه دنيا خالي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آبى" باش مثل آسمان.....  تا عمرى به هواى تو سر به هوا باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن ، اعتماد ، قول ، قلب  زیرا وقتی این ها می شکنند صدا ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید آرامش کسی را فروریخت تنها برای اینکه بفهمد تنها نیست...