بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى فقط به خاطر پري قصه بخواي قهرمان داستان باشي ، آخرش چيزي نخواهى شد جز همون كلاغى كه به خونش نرسيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درساحل قلبها این جای پای دوست است که می ماند؛ وگرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداي رفيقي كه رو طاقچه دلش گاهي قلب ما رو هم يه دستمال ميكشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه میتوان زندگی را در اغوش گرفت.فقط کافی است زندگی ات یک نفر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران باريد!  خيس شد خاطره ها!  خوش به حال دل ابري هوا!  هر كجا هستي باش!  آسمانت آبي ودلت از غصه دنيا خالي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره سيب بچين حوا، من خسته ام بگذار از اينجا هم بيرونمان كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيا باران  زمين جای قشنگی نيست  من از اهل زمينم  خوب ميدانم كه گل درعقد زنبوراست ولی.......  سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست ميدارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز تو گذشت،ديشب تو گذشت،امروز تو هم گذشت آيا ميان اين همه گذشت تو هم مي گذري؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر یه جایی یه وقتی تمام رویاش لبخند توست پس تو هم یه جایی یه وقتی با یک لبخند یادش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعي كسي است كه دستان تو را بگيرد ولي قلب تو را لمس كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي چشيدن طعم شيرين لحظه ها لبخندي كافيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیمانی که در طوفان با خدا می بندی ، در آرامش فراموش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترين لحظات را كسي به تو ميدهدكه بتواند غمگينترين لحظات را ازتو بگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای صمیمی، ای دوست !  گاه، بیگاه، لبه پنجرهٔ خاطرم می آیی  ای قدیمی،ای خوب !  تو مرا یاد کنی یا نکنی، من به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار خدایا آن کس که صادقانه يادم میکند  هر لحظه عاشقانه یادش کن  آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما رفاقت را در دانشگاهي آموختيم كه بابت شهريه اش زندگيمان را داديم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى فقط به خاطر پري قصه بخواي قهرمان داستان باشي ، آخرش چيزي نخواهى شد جز همون كلاغى كه به خونش نرسيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درساحل قلبها این جای پای دوست است که می ماند؛ وگرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداي رفيقي كه رو طاقچه دلش گاهي قلب ما رو هم يه دستمال ميكشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه میتوان زندگی را در اغوش گرفت.فقط کافی است زندگی ات یک نفر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران باريد!  خيس شد خاطره ها!  خوش به حال دل ابري هوا!  هر كجا هستي باش!  آسمانت آبي ودلت از غصه دنيا خالي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره سيب بچين حوا، من خسته ام بگذار از اينجا هم بيرونمان كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيا باران  زمين جای قشنگی نيست  من از اهل زمينم  خوب ميدانم كه گل درعقد زنبوراست ولی.......  سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست ميدارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز تو گذشت،ديشب تو گذشت،امروز تو هم گذشت آيا ميان اين همه گذشت تو هم مي گذري؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نفر یه جایی یه وقتی تمام رویاش لبخند توست پس تو هم یه جایی یه وقتی با یک لبخند یادش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعي كسي است كه دستان تو را بگيرد ولي قلب تو را لمس كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي چشيدن طعم شيرين لحظه ها لبخندي كافيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیمانی که در طوفان با خدا می بندی ، در آرامش فراموش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترين لحظات را كسي به تو ميدهدكه بتواند غمگينترين لحظات را ازتو بگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای صمیمی، ای دوست !  گاه، بیگاه، لبه پنجرهٔ خاطرم می آیی  ای قدیمی،ای خوب !  تو مرا یاد کنی یا نکنی، من به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار خدایا آن کس که صادقانه يادم میکند  هر لحظه عاشقانه یادش کن  آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما رفاقت را در دانشگاهي آموختيم كه بابت شهريه اش زندگيمان را داديم