بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترين لحظات را كسي به تو ميدهدكه بتواند غمگينترين لحظات را ازتو بگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای صمیمی، ای دوست !  گاه، بیگاه، لبه پنجرهٔ خاطرم می آیی  ای قدیمی،ای خوب !  تو مرا یاد کنی یا نکنی، من به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار خدایا آن کس که صادقانه يادم میکند  هر لحظه عاشقانه یادش کن  آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما رفاقت را در دانشگاهي آموختيم كه بابت شهريه اش زندگيمان را داديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را به خاطر بسپار تا آنگاه که میگویم دوستت دارم، نگویی واقعا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك تابلوى بزرگ توى آسمون وجود داشت كه همه دنيا ميديدنش روى تابلو چى مينوشتى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا از خنده سیرن  بعضیا از غم می میرن  بعضیا از بس عزیزن  هرگز از دلها نمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زادگاه و تاريخ تولد هيچکس در هيچ نقشه و تقويمي نيست چرا که ادمها هر لحظه در طپش قلب کساني که دوستشان دارند متولد مي شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامي ميزنم اينك برايت / به جبران پيام هاي زيادت  از آن بابت پيامي ميفرستم / بداني بنده هم هستم بيادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع محفل شاهان شدن ذوقي ندارد ، اي خوشا شمعي كه روشن ميكند ويرانه اي را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكم ران اين غزل باران است،نم نم شبنم فراغش را براى صبح سرد،پركند ازسر شوق وانتظار،تا نشيندخود به روى سبزه زار،سبزه زارى ازتمناى غزلهاى مرام،تابريزد اشكهايش رابه روى گونه هاى سبز يار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا كند تبسم لبى به آه نشكند  بلور بغض سينه اى به شامگاه نشكند،  كبوترى كه پر زند به شوق آشيانه اى،  خدا كند كه بال او ميان راه نشكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلتنگ شده ام به اندازه ی آسمانت...دیروز آرزو داشتم میتوانستم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد، اما امروز فهمیدم اتفاق هم که بیفتد باز من زندگی خواهم کرد...چون تو میخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لحظات با دوست بودن مثل خط سفيد جاده باشه ، تيكه تيكه بشه ولى قطع نشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ نامش هرگز ننهم دل ، که به آن گویند سنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد اگر دور شدیم ، از صدای نفس خاطره هاست که چنین دل گرمیم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترين لحظات را كسي به تو ميدهدكه بتواند غمگينترين لحظات را ازتو بگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای صمیمی، ای دوست !  گاه، بیگاه، لبه پنجرهٔ خاطرم می آیی  ای قدیمی،ای خوب !  تو مرا یاد کنی یا نکنی، من به یادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار خدایا آن کس که صادقانه يادم میکند  هر لحظه عاشقانه یادش کن  آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما رفاقت را در دانشگاهي آموختيم كه بابت شهريه اش زندگيمان را داديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را به خاطر بسپار تا آنگاه که میگویم دوستت دارم، نگویی واقعا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك تابلوى بزرگ توى آسمون وجود داشت كه همه دنيا ميديدنش روى تابلو چى مينوشتى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا از خنده سیرن  بعضیا از غم می میرن  بعضیا از بس عزیزن  هرگز از دلها نمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زادگاه و تاريخ تولد هيچکس در هيچ نقشه و تقويمي نيست چرا که ادمها هر لحظه در طپش قلب کساني که دوستشان دارند متولد مي شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيامي ميزنم اينك برايت / به جبران پيام هاي زيادت  از آن بابت پيامي ميفرستم / بداني بنده هم هستم بيادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع محفل شاهان شدن ذوقي ندارد ، اي خوشا شمعي كه روشن ميكند ويرانه اي را .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حكم ران اين غزل باران است،نم نم شبنم فراغش را براى صبح سرد،پركند ازسر شوق وانتظار،تا نشيندخود به روى سبزه زار،سبزه زارى ازتمناى غزلهاى مرام،تابريزد اشكهايش رابه روى گونه هاى سبز يار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا كند تبسم لبى به آه نشكند  بلور بغض سينه اى به شامگاه نشكند،  كبوترى كه پر زند به شوق آشيانه اى،  خدا كند كه بال او ميان راه نشكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلتنگ شده ام به اندازه ی آسمانت...دیروز آرزو داشتم میتوانستم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد، اما امروز فهمیدم اتفاق هم که بیفتد باز من زندگی خواهم کرد...چون تو میخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لحظات با دوست بودن مثل خط سفيد جاده باشه ، تيكه تيكه بشه ولى قطع نشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ نامش هرگز ننهم دل ، که به آن گویند سنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد اگر دور شدیم ، از صدای نفس خاطره هاست که چنین دل گرمیم!