بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم یاد یاران کرده امشب، مرا سر در گریبان کرده امشب ، غم و فریاد من از این و آن نیست ، دلم یاد رفیقان کرده امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رهگذرى محرم اسرار نگردد،صحراى نمك زار،چمنزار نگردد هرجا كه رسيدى مكش طرح رفافت هركس يار وفادار نگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس آرزوهایم رافشردم همین4 قطره چكید:  زنده  باد  رفيق  بامعرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جنگل سوخته خاطراتم سوگند، درخت يادت را باغبان خواهم بود تا ابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهربانى همديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی کلام زیباییست هر که درکش کرد ترکش نکرد هرکه ترکش کرد درکش نکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر آینه بدانیم در آن لحظه که هست . نه در آن لحظه که افتاد و شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ناخدای عشقی  من ساحلی غریبم  لنگر بزن مسافر  من خاک هر رفیقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى خوبم ، كاش هرگز كسي را به آنچه قسمتش نيست ، عادت ندهى !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ازخدا بخواه تو رو تمناي دلي كنه كه مثل خودت پراز محبت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام اگر کسي يادم نکرد يادش کنم ، شايد او تنهاتر از من باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترى گر بنويسند ز خوبان جهان / تو به سر دفتر خوبان جهان فهرستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر دلت ياد كسي كرد و فروريخت  بياد آر: كه من نيز بياد تو چنينم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد !  امشب دلی کشیدم  شبیه نیمه سیبی،  که به خاطر لرزش دستانم  در زیر آواری از رنگها  ناپدید ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد هم اگرخورديم قشنگ است  يه شانه يار هم بوديم قشنگ است  در اين دنيا كه پايانش به مرگ است  برای هم اگر مرديم قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسم كهنه بود كهنه ترشد،دلم ديوانه بود ديوانه ترشد،طبيب آمد حالم بپرسيد طبيب از بخت من ديوانه تر شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم یاد یاران کرده امشب، مرا سر در گریبان کرده امشب ، غم و فریاد من از این و آن نیست ، دلم یاد رفیقان کرده امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رهگذرى محرم اسرار نگردد،صحراى نمك زار،چمنزار نگردد هرجا كه رسيدى مكش طرح رفافت هركس يار وفادار نگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستمال خیس آرزوهایم رافشردم همین4 قطره چكید:  زنده  باد  رفيق  بامعرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جنگل سوخته خاطراتم سوگند، درخت يادت را باغبان خواهم بود تا ابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهربانى همديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی کلام زیباییست هر که درکش کرد ترکش نکرد هرکه ترکش کرد درکش نکرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر آینه بدانیم در آن لحظه که هست . نه در آن لحظه که افتاد و شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ناخدای عشقی  من ساحلی غریبم  لنگر بزن مسافر  من خاک هر رفیقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى خوبم ، كاش هرگز كسي را به آنچه قسمتش نيست ، عادت ندهى !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ازخدا بخواه تو رو تمناي دلي كنه كه مثل خودت پراز محبت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام اگر کسي يادم نکرد يادش کنم ، شايد او تنهاتر از من باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترى گر بنويسند ز خوبان جهان / تو به سر دفتر خوبان جهان فهرستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر دلت ياد كسي كرد و فروريخت  بياد آر: كه من نيز بياد تو چنينم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد !  امشب دلی کشیدم  شبیه نیمه سیبی،  که به خاطر لرزش دستانم  در زیر آواری از رنگها  ناپدید ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد هم اگرخورديم قشنگ است  يه شانه يار هم بوديم قشنگ است  در اين دنيا كه پايانش به مرگ است  برای هم اگر مرديم قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسم كهنه بود كهنه ترشد،دلم ديوانه بود ديوانه ترشد،طبيب آمد حالم بپرسيد طبيب از بخت من ديوانه تر شد