بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قانون دنيا همين باشد... تو صاحب آرزويى هستى كه شيرينى تعبيرش از آن ديگريست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها را حبس ميكنم تا شايد راهى براى رهايى از خويش پيدا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت تنها شدى ، بدون خدا همه رو بيرون كرده كه : " خودت باشى و خودش... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر هميشه يكيه ، شايد در تمام عمرش نتواند بيش از يك نفر باشد اما گاهي يك نگاهش يك دعايش يك دنيا يك خاطره براى ما ارزش دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه دور بودن معناي فراموش کردن نيست ، گاهي فرصتي است براي دلتنگ شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي محبت هايى كه عميقند،  نديدن و نبودن هرگز بهانه از ياد بردن نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مهربانیت از دور چه نزدیک است  عجیب حس میکنم كه جغرافیا دروغ تاریخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز رسد غمى به اندازه كوه / يك روز رسد خوشى به اندازه دشت  افسانه زندگى چنين است عزيز / در سايه كوه بايد از دشت گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درست مثل یک تاکسی است  مسافران تک تک پیاده می شوند از آن  تنها تفاوت این تاکسی با تاکسی های دیگر  پیاده کردن مسافران است در جایی که نمی خواهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها رسمشونه‎ ‎پابند‎ ‎دلدار نمیشن  خوب گرفتار میكنند اما گرفتار‎ نمیشن  آدمها رسمشونه شاخه به شاخه می پرن  دل و بیمارمیکنن اما پرستار نمیشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا‎ , به‎ فرشتگانت‎ بسپار در لحظه‎ لحظه‎ نيايش‎ خويش‎ دوستان‎ مرا از ياد نبرند‎.‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی لبخند دنبال جایی برای نشستن میگردد ، آرزو میکنم لبانت آن نزدیکی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموشیت را آوردند ولی به یاد مهربانیت امضا نکردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل اگر در فصل گل بوييدني است، جای پای دوستان تا ابد بوسيدني است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين مسير را مستقيم بروى ميرسى به دو راهى ...؛ يك راه به من ختم ميشود، آن ديگرى به ختم من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کليد دري را نداري قفلش نکن ، اگر کسي را دوست نداري خوارش نکن، اگر دست کسي را گرفتي رهايش نکن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قانون دنيا همين باشد... تو صاحب آرزويى هستى كه شيرينى تعبيرش از آن ديگريست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها را حبس ميكنم تا شايد راهى براى رهايى از خويش پيدا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت تنها شدى ، بدون خدا همه رو بيرون كرده كه : " خودت باشى و خودش... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر هميشه يكيه ، شايد در تمام عمرش نتواند بيش از يك نفر باشد اما گاهي يك نگاهش يك دعايش يك دنيا يك خاطره براى ما ارزش دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه دور بودن معناي فراموش کردن نيست ، گاهي فرصتي است براي دلتنگ شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي محبت هايى كه عميقند،  نديدن و نبودن هرگز بهانه از ياد بردن نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مهربانیت از دور چه نزدیک است  عجیب حس میکنم كه جغرافیا دروغ تاریخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز رسد غمى به اندازه كوه / يك روز رسد خوشى به اندازه دشت  افسانه زندگى چنين است عزيز / در سايه كوه بايد از دشت گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درست مثل یک تاکسی است  مسافران تک تک پیاده می شوند از آن  تنها تفاوت این تاکسی با تاکسی های دیگر  پیاده کردن مسافران است در جایی که نمی خواهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها رسمشونه‎ ‎پابند‎ ‎دلدار نمیشن  خوب گرفتار میكنند اما گرفتار‎ نمیشن  آدمها رسمشونه شاخه به شاخه می پرن  دل و بیمارمیکنن اما پرستار نمیشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا‎ , به‎ فرشتگانت‎ بسپار در لحظه‎ لحظه‎ نيايش‎ خويش‎ دوستان‎ مرا از ياد نبرند‎.‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی لبخند دنبال جایی برای نشستن میگردد ، آرزو میکنم لبانت آن نزدیکی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموشیت را آوردند ولی به یاد مهربانیت امضا نکردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل اگر در فصل گل بوييدني است، جای پای دوستان تا ابد بوسيدني است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين مسير را مستقيم بروى ميرسى به دو راهى ...؛ يك راه به من ختم ميشود، آن ديگرى به ختم من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کليد دري را نداري قفلش نکن ، اگر کسي را دوست نداري خوارش نکن، اگر دست کسي را گرفتي رهايش نکن