بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، بافتن یک قالیست ، نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی ، نقشه را اوست که تعیین کرده ، تو در این بین فقط میبافی نقشه را خوب ببین ، نکند آخر کار ، قالی زندگیت را نخرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دایره قسمت روزگار ؛ ما فقط نقطه پرگاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را ز برای خود نمیخواهد کـــــس .... ما را همه از برای خود میخواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اهل دلیم اشاره رامی فهمیم راز شب پر ستاره را میفهمیم به پنجره های بسته عادت داریم به یار وفا دار ارادت داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو دنيا هيچي هيچي نداشته باشي مطمئن باش سه چيز هميشه مال تو هست: خداي مهربون ، فکراي قشنگ و قلب کوچيک من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگر خسته ای سکه ای از جلیقه کهنه اش در اورد تاصدقه دهد.  جمله ای روی صندوق دید و منصرف شد  (صدقه عمر را زیاد میکند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار به من یاد داد که با زندگی قهر نکنم .... چون دنیا منت کش کسی نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود ، گاهی هزار دوره دعا‎ ‎بی اجابت است ، گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود ، گاهی گدایی بخت با تو نیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوش آن لحظه كه از دوست سلامي برسد  بي خبرباشي واز دوست پيامي برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست آن دوستم كه در تنهايى ام يادم كند در فراغ دورى خود سخت بيمارم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیز خیلی مایلم دعوت شما را بپذیرم و به زندگی تان بیایم ، اما متاسفانه نمی توانم.لطفا برنامه های خود را بخاطرمن تغییر ندهید!  با احترام فراوان  امضا(شانس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه اى را گفتند چه خواهى از خداى خويش؟ گفت عقل سالم خواهم تا براى عشقم دوباره ديوانه شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من تقدیم به کسی که هر از گاهی یادی از دل خسته ما می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمین درگردش و تا آسمان در چرخش است *** یاد یارانی چون شما بر قلب ما آرامش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود ، گاهی هزار دوره دعا‎ ‎بی اجابت است ، گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود ، گاهی گدایی بخت با تو نیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر زندگيت براى سفيد ماندن صفحه ى غصه هايت هميشه دعا ميكنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، بافتن یک قالیست ، نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی ، نقشه را اوست که تعیین کرده ، تو در این بین فقط میبافی نقشه را خوب ببین ، نکند آخر کار ، قالی زندگیت را نخرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دایره قسمت روزگار ؛ ما فقط نقطه پرگاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را ز برای خود نمیخواهد کـــــس .... ما را همه از برای خود میخواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اهل دلیم اشاره رامی فهمیم راز شب پر ستاره را میفهمیم به پنجره های بسته عادت داریم به یار وفا دار ارادت داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو دنيا هيچي هيچي نداشته باشي مطمئن باش سه چيز هميشه مال تو هست: خداي مهربون ، فکراي قشنگ و قلب کوچيک من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگر خسته ای سکه ای از جلیقه کهنه اش در اورد تاصدقه دهد.  جمله ای روی صندوق دید و منصرف شد  (صدقه عمر را زیاد میکند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار به من یاد داد که با زندگی قهر نکنم .... چون دنیا منت کش کسی نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود ، گاهی هزار دوره دعا‎ ‎بی اجابت است ، گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود ، گاهی گدایی بخت با تو نیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوش آن لحظه كه از دوست سلامي برسد  بي خبرباشي واز دوست پيامي برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست آن دوستم كه در تنهايى ام يادم كند در فراغ دورى خود سخت بيمارم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیز خیلی مایلم دعوت شما را بپذیرم و به زندگی تان بیایم ، اما متاسفانه نمی توانم.لطفا برنامه های خود را بخاطرمن تغییر ندهید!  با احترام فراوان  امضا(شانس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه اى را گفتند چه خواهى از خداى خويش؟ گفت عقل سالم خواهم تا براى عشقم دوباره ديوانه شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من تقدیم به کسی که هر از گاهی یادی از دل خسته ما می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمین درگردش و تا آسمان در چرخش است *** یاد یارانی چون شما بر قلب ما آرامش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود ، گاهی هزار دوره دعا‎ ‎بی اجابت است ، گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود ، گاهی گدایی بخت با تو نیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر زندگيت براى سفيد ماندن صفحه ى غصه هايت هميشه دعا ميكنم