بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من تقدیم به کسی که هر از گاهی یادی از دل خسته ما می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمین درگردش و تا آسمان در چرخش است *** یاد یارانی چون شما بر قلب ما آرامش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود ، گاهی هزار دوره دعا‎ ‎بی اجابت است ، گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود ، گاهی گدایی بخت با تو نیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر زندگيت براى سفيد ماندن صفحه ى غصه هايت هميشه دعا ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمهربانی یکی ازدرسهایمان بود بی شک تو شاگرد اول دنیا بودی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لحظه های با دوست بودن مثل خط سفید جاده بود تکه تکه میشد اما قطع نمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فكر رهايى نيستم دل به عشقت داده ام اهل جدايى نيستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق خوشبختی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك گنج ، يك دوست هميشگى نيست اما يك دوست ، يك گنج هميشگیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت آنقدر زیباست که هرسنجاقکی بدون ترس درکف دستانت ، آب خواهد خورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا بامن دلم تنهاترين است / نگاهت در دلم شور آفرين است  مرا در شعله ى عشق بسوزان / كه رسم دوستداريها همين است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد هم اگرخورديم قشنگ است  به شانه بارهم برديم قشنگ است  در این دنیا كه پايانش به مرگ است  بياد هم اگر مانديم قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نازن تو ناناز  همه سيرن تو پياز  همه شورن تو شكر  همه قلوه تو جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اى دوست گاه بيگاه در دفترچه خاطرات دلت ياد دلى كن كه گاه بيگاه بياد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسك گفت اي گندم تو گواه باش كه مرا براي ترساندن آفریدند اما من عاشق پرنده اى بودم كه از ترس من از گرسنگى مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كوتاهي لحظات باهم بودن منگر  به وسعت لحظه هايي نگاه كن كه بيادت هستم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من تقدیم به کسی که هر از گاهی یادی از دل خسته ما می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمین درگردش و تا آسمان در چرخش است *** یاد یارانی چون شما بر قلب ما آرامش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود ، گاهی هزار دوره دعا‎ ‎بی اجابت است ، گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود ، گاهی گدایی بخت با تو نیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر زندگيت براى سفيد ماندن صفحه ى غصه هايت هميشه دعا ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمهربانی یکی ازدرسهایمان بود بی شک تو شاگرد اول دنیا بودی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لحظه های با دوست بودن مثل خط سفید جاده بود تکه تکه میشد اما قطع نمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فكر رهايى نيستم دل به عشقت داده ام اهل جدايى نيستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق خوشبختی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك گنج ، يك دوست هميشگى نيست اما يك دوست ، يك گنج هميشگیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت آنقدر زیباست که هرسنجاقکی بدون ترس درکف دستانت ، آب خواهد خورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا بامن دلم تنهاترين است / نگاهت در دلم شور آفرين است  مرا در شعله ى عشق بسوزان / كه رسم دوستداريها همين است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد هم اگرخورديم قشنگ است  به شانه بارهم برديم قشنگ است  در این دنیا كه پايانش به مرگ است  بياد هم اگر مانديم قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نازن تو ناناز  همه سيرن تو پياز  همه شورن تو شكر  همه قلوه تو جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اى دوست گاه بيگاه در دفترچه خاطرات دلت ياد دلى كن كه گاه بيگاه بياد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسك گفت اي گندم تو گواه باش كه مرا براي ترساندن آفریدند اما من عاشق پرنده اى بودم كه از ترس من از گرسنگى مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كوتاهي لحظات باهم بودن منگر  به وسعت لحظه هايي نگاه كن كه بيادت هستم!