بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایت جالبیست ، کلمه ی زندگی با \"زن\" آغاز میشود و مردن با \"مرد\"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید توی زندگی یک نفر یا باشد یا نباشد نه اینکه هی باشد،هی نباشد...هی باشد،هی نباشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب هرکسي يک جور دل‌تنگ ِ کساني مي‌شود که دوستشان دارد ؛ من معمولا دل‌تنگ ِ آهنگ ِ صداي‌شان ، وقت ِ صدا کردن ِ اسم‌ام مي‌شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن، خوب است قهقهه، عالی است گریستن، آدم را آرام می کند اما… لعنت بر بغض...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت قشنگیست که فراموش شدگان فراموش کنندگان را فراموش نمیکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو بنگرد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در خانه ی شیشه ای زندگی میکنه هرگز به سمت خونه ی دیگران سنگ پرت نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چتر باشم یا بدون چتر فرقی نمیكند ، " بی دوست خیس بارانم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان بيگانگى و يگانگى ، هزار خانه است. آنكس كه غريب نيست شايد كه دوست نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبى گفتم به قليانم كه از جانم چه ميخواهى؟  نوشت باخط دود خود به دردت ميخورم گاهى ، تو بر من مينهى آتش كه درد خود كنى تسكين..  من بيچاره ميسوزم تو از حالم چه ميدانى..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين شب زمين ، شب پر از نگاه تو ، دعاي من براي تو ، خداي من پناه تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم ، شاید کم باشد اما قلب هر کس تمام زندگی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من تو باش نه برای اینکه در دنیای بزرگ تنها نباشم ، تو باش تا در دنیای بزرگه تنهاییم تنهاترین باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار چون گرگى پر بلاست طعمه اش ياران خوب باوفاست دورى از ياران مكن اى باوفا گرگ دوران در كف اين لحظه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چه آيد اين دل من كه كسى نگاه دارد نه به درد آشنايى نه به دلى راه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''ساقیا امشب صدایم با صدایت ساز نیست،  یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست،  ساقیا امشب مخالف می نوازد تارتو،  یا که من مست و خرابم یا که تارت تار نیست؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایت جالبیست ، کلمه ی زندگی با \"زن\" آغاز میشود و مردن با \"مرد\"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید توی زندگی یک نفر یا باشد یا نباشد نه اینکه هی باشد،هی نباشد...هی باشد،هی نباشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب هرکسي يک جور دل‌تنگ ِ کساني مي‌شود که دوستشان دارد ؛ من معمولا دل‌تنگ ِ آهنگ ِ صداي‌شان ، وقت ِ صدا کردن ِ اسم‌ام مي‌شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن، خوب است قهقهه، عالی است گریستن، آدم را آرام می کند اما… لعنت بر بغض...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت قشنگیست که فراموش شدگان فراموش کنندگان را فراموش نمیکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو بنگرد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در خانه ی شیشه ای زندگی میکنه هرگز به سمت خونه ی دیگران سنگ پرت نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چتر باشم یا بدون چتر فرقی نمیكند ، " بی دوست خیس بارانم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان بيگانگى و يگانگى ، هزار خانه است. آنكس كه غريب نيست شايد كه دوست نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبى گفتم به قليانم كه از جانم چه ميخواهى؟  نوشت باخط دود خود به دردت ميخورم گاهى ، تو بر من مينهى آتش كه درد خود كنى تسكين..  من بيچاره ميسوزم تو از حالم چه ميدانى..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين شب زمين ، شب پر از نگاه تو ، دعاي من براي تو ، خداي من پناه تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم ، شاید کم باشد اما قلب هر کس تمام زندگی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من تو باش نه برای اینکه در دنیای بزرگ تنها نباشم ، تو باش تا در دنیای بزرگه تنهاییم تنهاترین باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار چون گرگى پر بلاست طعمه اش ياران خوب باوفاست دورى از ياران مكن اى باوفا گرگ دوران در كف اين لحظه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چه آيد اين دل من كه كسى نگاه دارد نه به درد آشنايى نه به دلى راه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''ساقیا امشب صدایم با صدایت ساز نیست،  یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست،  ساقیا امشب مخالف می نوازد تارتو،  یا که من مست و خرابم یا که تارت تار نیست؟