بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني وقتي بهت پيام نميدم يعني چي؟  يعني پيامي درحد مرامت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم داشتن بخشي از زندگيست ولي غمخوار نداشتن عذاب زندگيست!  "غمخوارتم رفيق"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عالم رود يادم تو از يادم نخواهي رفت  به شرط آنكه گهگاهي ، تو هم از ما كني يادي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما واسه هم مثل کتاب می مونن ، که وقتی به آخرش می رسن میرن سراغ یکی دیگه!  یادمون باشه واسه هرکسی راحت ورق نخوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی زندگی اینه که: بی خبر دعات کنن ، نبینی و نگات کنن ، ندونی و یادت کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضور شون نيست به دلهره ايست كه در نبودشون ايجاد ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كسي به دل نشست،  نشستنش مقدس است  حتي اگر نخواهدت،  نفس كشيدنش بس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی کاش یا رب نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون آدمایی که توی دریای مردونگی غرق میشن ولی از پل نامردی رد نمیشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را که چشم انتخاب کند ممکن است محبوب دل نشود ولی آن را که دل انتخاب کند بی گمان نور چشم خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای رو که مُرده ، هر 5 دقیقه 1 بار نبضشو نگیر ! دیگه مرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها سهم مرغ عشق نيست ميتوان عاشق شد و گنجشك وار زيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا آن كس كه صادقانه يادم ميكند هر لحظه عاشقانه يادش كن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهى ها چقدر اشتباه ميكنند ، قلاب علامت كدام سوال است ؟ كه بدان پاسخ ميدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادك هرچي بالاتر ميره قرقره از داغ دوريش لاغرتر ميشه قرقرتيم بادبادك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرآنچه خواستم نيامد به دست / چون که بيگانه بودم به اين دنياى پست / بی آب بودم کوزه بدست / تا آب يافتم کوزه ام شکست!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني وقتي بهت پيام نميدم يعني چي؟  يعني پيامي درحد مرامت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم داشتن بخشي از زندگيست ولي غمخوار نداشتن عذاب زندگيست!  "غمخوارتم رفيق"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عالم رود يادم تو از يادم نخواهي رفت  به شرط آنكه گهگاهي ، تو هم از ما كني يادي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما واسه هم مثل کتاب می مونن ، که وقتی به آخرش می رسن میرن سراغ یکی دیگه!  یادمون باشه واسه هرکسی راحت ورق نخوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی زندگی اینه که: بی خبر دعات کنن ، نبینی و نگات کنن ، ندونی و یادت کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضور شون نيست به دلهره ايست كه در نبودشون ايجاد ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كسي به دل نشست،  نشستنش مقدس است  حتي اگر نخواهدت،  نفس كشيدنش بس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی کاش یا رب نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون آدمایی که توی دریای مردونگی غرق میشن ولی از پل نامردی رد نمیشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را که چشم انتخاب کند ممکن است محبوب دل نشود ولی آن را که دل انتخاب کند بی گمان نور چشم خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای رو که مُرده ، هر 5 دقیقه 1 بار نبضشو نگیر ! دیگه مرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها سهم مرغ عشق نيست ميتوان عاشق شد و گنجشك وار زيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا آن كس كه صادقانه يادم ميكند هر لحظه عاشقانه يادش كن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهى ها چقدر اشتباه ميكنند ، قلاب علامت كدام سوال است ؟ كه بدان پاسخ ميدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادك هرچي بالاتر ميره قرقره از داغ دوريش لاغرتر ميشه قرقرتيم بادبادك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرآنچه خواستم نيامد به دست / چون که بيگانه بودم به اين دنياى پست / بی آب بودم کوزه بدست / تا آب يافتم کوزه ام شکست!