بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرت کردن سنگ تو دریاست . آما دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگ از دریاست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالاها ای خدای عدل و داد:  هر که را کرد یادی از ما زنده باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر جا دلت شكست قبل رفتن خودت جاروش كن،تا هر كس منت دستاي زخميشو رو سرت نذاره !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمار خودتیم، نوكر مرامتیم ،شرمنده خوبی هاتیم، اسیر اس ام اس هاتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکترین رفیق بهت اونیه که ازدورترین فاصله همیشه به فکرته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید:كدام راه نزدیكتراست؟  گفتم: به كجا؟  گفت: به خلوتگه دوست!  گفتم: تو مگر فاصله اي می بینی بین دل وآنكس كه دلت منزل اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان بزرگ همچون کوهند هرچه ازآنها دورشویم عظمت آنها نمایان تراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همچو او از خوش یک «دوره گرد» زندگی را بار دیگر دوره کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب همان كهنه شرابى ست كه هرچه بيشتر بماند مستيش بيشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوچيز ازياد آدم نميره: دوست هاي خوب و روزهاي خوب , اما يک چيز هميشه تو قلب آدم ميماند: روزهاي خوب كه با دوستهاي خوب گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نيست كبوتر كه چو برخاست نشيند / از گوشه ى بامى كه پريديم،پريديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که تودل ما نشستند کرایه هم نمیدند  "صلوات"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد ياران هر كجا باشند  بر ما واجب است ما رفيق نارفيق شهرغم ها نيستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته های دور راخواهم بخشید! زیرا آنان همچون کفشهای کودکیم نه تنها برایم کوچکند , بلکه با انها از برداشتن گامهای بلند عاجزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين شهر صداى پاى مردمى است كه همچنان كه تو را ميبوسند در ذهن خود طناب دار تو را ميبافند ، مردمى كه صادقانه دروغ ميگويند و خالصانه به تو خيانت ميكنند ، در اين شهر هر چه تنهاتر باشى پيروزترى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در دست محبوبي گرفتار ، نه سر در كوچه باغي بر سر دار ، از اين بيهوده گرديدن چه حاصل ، پياده ميشوم دنيا نگهدار...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرت کردن سنگ تو دریاست . آما دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگ از دریاست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالاها ای خدای عدل و داد:  هر که را کرد یادی از ما زنده باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر جا دلت شكست قبل رفتن خودت جاروش كن،تا هر كس منت دستاي زخميشو رو سرت نذاره !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمار خودتیم، نوكر مرامتیم ،شرمنده خوبی هاتیم، اسیر اس ام اس هاتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکترین رفیق بهت اونیه که ازدورترین فاصله همیشه به فکرته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید:كدام راه نزدیكتراست؟  گفتم: به كجا؟  گفت: به خلوتگه دوست!  گفتم: تو مگر فاصله اي می بینی بین دل وآنكس كه دلت منزل اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان بزرگ همچون کوهند هرچه ازآنها دورشویم عظمت آنها نمایان تراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همچو او از خوش یک «دوره گرد» زندگی را بار دیگر دوره کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب همان كهنه شرابى ست كه هرچه بيشتر بماند مستيش بيشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوچيز ازياد آدم نميره: دوست هاي خوب و روزهاي خوب , اما يک چيز هميشه تو قلب آدم ميماند: روزهاي خوب كه با دوستهاي خوب گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نيست كبوتر كه چو برخاست نشيند / از گوشه ى بامى كه پريديم،پريديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که تودل ما نشستند کرایه هم نمیدند  "صلوات"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد ياران هر كجا باشند  بر ما واجب است ما رفيق نارفيق شهرغم ها نيستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته های دور راخواهم بخشید! زیرا آنان همچون کفشهای کودکیم نه تنها برایم کوچکند , بلکه با انها از برداشتن گامهای بلند عاجزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين شهر صداى پاى مردمى است كه همچنان كه تو را ميبوسند در ذهن خود طناب دار تو را ميبافند ، مردمى كه صادقانه دروغ ميگويند و خالصانه به تو خيانت ميكنند ، در اين شهر هر چه تنهاتر باشى پيروزترى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در دست محبوبي گرفتار ، نه سر در كوچه باغي بر سر دار ، از اين بيهوده گرديدن چه حاصل ، پياده ميشوم دنيا نگهدار...