بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمي با دوست بسر بردن دو صد دنيا بها دارد  خوشا آنكس كه در دنيا رفيقي با وفا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير اين سقف كبود زير اين شعله سنگين سكوت اگر از ياد تو يادى نكنم ميميرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان بى دوستان زندان جان است / صفاى زندگى با دوستان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرام ما اسيران عاشقى رسمى ندارد / دوستى مى پرستيم چون که پايانى ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه! نه اینکه نباشی تا نبودت عادت بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ديگه خطا نكن  زندگی رو باختی دل من  مردمو شناختی دل من  توی خون نشستی دل من  بيصدا شكستی دل من  ساكت و صبوری دل من  مثل بوف كوری دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظه ها وقتیست که بهترین ها به یادت باشند. بهترین نیستم ولی به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ندارم شمع باشم دختران فوتم كنند... دوست دارم سيگار باشم لوتيان دودم كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا را باید ازنیلوفری آموخت که به دور هر شاخه ای میپیچد به دور همان شاخه میمیرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نمیتونیم به دلمون یاد بدیم که نشکنه ولی میتونیم بهش یاد بدیم که اگه شکست لبه ی تیزش دست اونی که شکستش رو نبره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را شستم ، جور دیگری هم دیدم ولی در این زمونه بی وفا فایده نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در دست محبوبی گرفتار ، نه سر در کوچه باغی بر سر دار ، از این بیهوده گردیدن چه حاصل ، پیاده میشوم دنیا نگهدار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرت کردن سنگ تو دریاست . آما دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگ از دریاست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالاها ای خدای عدل و داد:  هر که را کرد یادی از ما زنده باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر جا دلت شكست قبل رفتن خودت جاروش كن،تا هر كس منت دستاي زخميشو رو سرت نذاره !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمار خودتیم، نوكر مرامتیم ،شرمنده خوبی هاتیم، اسیر اس ام اس هاتیم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمي با دوست بسر بردن دو صد دنيا بها دارد  خوشا آنكس كه در دنيا رفيقي با وفا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير اين سقف كبود زير اين شعله سنگين سكوت اگر از ياد تو يادى نكنم ميميرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان بى دوستان زندان جان است / صفاى زندگى با دوستان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرام ما اسيران عاشقى رسمى ندارد / دوستى مى پرستيم چون که پايانى ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه! نه اینکه نباشی تا نبودت عادت بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ديگه خطا نكن  زندگی رو باختی دل من  مردمو شناختی دل من  توی خون نشستی دل من  بيصدا شكستی دل من  ساكت و صبوری دل من  مثل بوف كوری دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظه ها وقتیست که بهترین ها به یادت باشند. بهترین نیستم ولی به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ندارم شمع باشم دختران فوتم كنند... دوست دارم سيگار باشم لوتيان دودم كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا را باید ازنیلوفری آموخت که به دور هر شاخه ای میپیچد به دور همان شاخه میمیرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نمیتونیم به دلمون یاد بدیم که نشکنه ولی میتونیم بهش یاد بدیم که اگه شکست لبه ی تیزش دست اونی که شکستش رو نبره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را شستم ، جور دیگری هم دیدم ولی در این زمونه بی وفا فایده نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در دست محبوبی گرفتار ، نه سر در کوچه باغی بر سر دار ، از این بیهوده گردیدن چه حاصل ، پیاده میشوم دنیا نگهدار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرت کردن سنگ تو دریاست . آما دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگ از دریاست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالاها ای خدای عدل و داد:  هر که را کرد یادی از ما زنده باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر جا دلت شكست قبل رفتن خودت جاروش كن،تا هر كس منت دستاي زخميشو رو سرت نذاره !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمار خودتیم، نوكر مرامتیم ،شرمنده خوبی هاتیم، اسیر اس ام اس هاتیم.