بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امید بندم در این زندگانی  که در نا امیدی سر آمد جوانی  سرآمد جوانی و ما را نیامد  پیام وفایی از این زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تو سیب باشی و من چاقو پوستتو بکنم می دونی چرا؟؟؟  چون چاقو بخواد پوست سیب رو بکنه باید همش دورش بگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها چراغ دلت رو روشن بذار ، تا فرشته ها راه پاكى رو گم نكن!  شبهاى بى فرشته سنگين ميگذرد....  مثل روزهاى بى تو...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پنجره روزگار كه به درخت عمر مينگرم ـ خوش تر از ياد عزيزان ثمری نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد ياران کرده اى ياد جانان ميکنم ، ياد شبنم  کرده اى ياد باران ميکنم ، تو صدايم  کرده اى من نگاهت ميکنم ، تو سلامم  کرده اى من دعايت ميکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست فرشته ایست بی بال! تقدیم به فرشته بی بالم که به داشتنش میبالم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور بودن از عزیزان مشکل است، امتحان باوفایی در جدایی حاصل است، گرچه من دورم ز پیشت ای رفیق، دوریت دریا و یادت ساحل است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی خوش و دگر شبی غمگین عمر گذشت و زندگی بود همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین چشمه سمی شد که آب از آب میترسد وحتی ذهن ماهیگیر از قلاب میترسد ، گرفته دامن شب را سکوتی آنچنان مبهم که اشک از چشم و چشم از پلک و پلک از خواب میترسد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر زندگيت براي سفيد ماندن صفحه غصه هايت هميشه دعا ميکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسك آنقدر دست هايت را باز نكن ، كسى تو را در آغوش نميگيرد ، ايستادگى هميشه تنهايى دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همانم که اگر دوست مرا یاد کند به صفای قدمش دیده خود فرش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان اي كوه بلند ! اي سراپا همه پند از تو اين تجربه آموخته ام كه نلرزد تنم از غرش ارابه سنگين زمان ...  كاه بودن سهل است ، كوه مي بايد بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تا ابد ماندن باید رفت...  گاهی از قلب کسی و گاهی به قلب کسی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاكه بوديم نبوديم كسي، كشت ما را غم بي همنفسي، تا كه رفتيم همه يار شدند، خفته ايم و همه بيدار شدند ، قدر آيينه بدانيم چو هست نه در آن وقت كه اقبال شكست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست. دیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امید بندم در این زندگانی  که در نا امیدی سر آمد جوانی  سرآمد جوانی و ما را نیامد  پیام وفایی از این زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تو سیب باشی و من چاقو پوستتو بکنم می دونی چرا؟؟؟  چون چاقو بخواد پوست سیب رو بکنه باید همش دورش بگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها چراغ دلت رو روشن بذار ، تا فرشته ها راه پاكى رو گم نكن!  شبهاى بى فرشته سنگين ميگذرد....  مثل روزهاى بى تو...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پنجره روزگار كه به درخت عمر مينگرم ـ خوش تر از ياد عزيزان ثمری نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد ياران کرده اى ياد جانان ميکنم ، ياد شبنم  کرده اى ياد باران ميکنم ، تو صدايم  کرده اى من نگاهت ميکنم ، تو سلامم  کرده اى من دعايت ميکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست فرشته ایست بی بال! تقدیم به فرشته بی بالم که به داشتنش میبالم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور بودن از عزیزان مشکل است، امتحان باوفایی در جدایی حاصل است، گرچه من دورم ز پیشت ای رفیق، دوریت دریا و یادت ساحل است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی خوش و دگر شبی غمگین عمر گذشت و زندگی بود همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدامین چشمه سمی شد که آب از آب میترسد وحتی ذهن ماهیگیر از قلاب میترسد ، گرفته دامن شب را سکوتی آنچنان مبهم که اشک از چشم و چشم از پلک و پلک از خواب میترسد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر زندگيت براي سفيد ماندن صفحه غصه هايت هميشه دعا ميکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسك آنقدر دست هايت را باز نكن ، كسى تو را در آغوش نميگيرد ، ايستادگى هميشه تنهايى دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همانم که اگر دوست مرا یاد کند به صفای قدمش دیده خود فرش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان اي كوه بلند ! اي سراپا همه پند از تو اين تجربه آموخته ام كه نلرزد تنم از غرش ارابه سنگين زمان ...  كاه بودن سهل است ، كوه مي بايد بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تا ابد ماندن باید رفت...  گاهی از قلب کسی و گاهی به قلب کسی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاكه بوديم نبوديم كسي، كشت ما را غم بي همنفسي، تا كه رفتيم همه يار شدند، خفته ايم و همه بيدار شدند ، قدر آيينه بدانيم چو هست نه در آن وقت كه اقبال شكست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست. دیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست.