بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا خواستار سه چيز باش  1-ستاره به مدت يك شب  2-گل به مدت يك روز  3-رفاقت به مدت يك عمر .............  رفيقتم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد رفیق است که دنیا زیباست، با عشق رفیق است که دنیا بر جاست، فردا که ز دنیا رخت بندم، این رفیق است که گوید قبر رفیقم اینجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا عمر ما باشد به دنیا ما رفیقیم ترس از آن دارم بمیرم حس کنی ما نارفیقیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از خدا بخواه تو رو تمنای دلی کند که مثل خودت پر از محبت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي هرگز نميداند چه سازي ميزند فردا...  چه ميداني تو از امروز  چه ميدانم من از فردا...  همين يك لحظه را درياب كه فردا قصه اش فرداست. ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان با وفا سایه گستر لحظه های تلخ و شیرین روزگارند ، سایه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام فقط برای زدن حاضری در دفتر رفاقت بود تا بدونی بیادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید ، ما چهره ز غمک نمی خراشم ، ما خوبیه او به خلق گوییم ، تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميشه پروانه بود و روي هر گلي نشست اما بهتره مهربان بود و توي هردلي نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه برگ پاییزم همیشه قسمت بادم زتو دورم ولی هرگز نخواهی رفت ازیادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان باشد اگر دور شديم ، از صداي نفس خاطره هاست كه چنين دلگرميم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را نفسی ارزش غم خورن نیست ، و دلم بس تنگ است ، بی خیالی  سپر هر درد است ، باز هم می خندم ، آنقدر می خندم که غم از روی رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امید بندم در این زندگانی  که در نا امیدی سر آمد جوانی  سرآمد جوانی و ما را نیامد  پیام وفایی از این زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تو سیب باشی و من چاقو پوستتو بکنم می دونی چرا؟؟؟  چون چاقو بخواد پوست سیب رو بکنه باید همش دورش بگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها چراغ دلت رو روشن بذار ، تا فرشته ها راه پاكى رو گم نكن!  شبهاى بى فرشته سنگين ميگذرد....  مثل روزهاى بى تو...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پنجره روزگار كه به درخت عمر مينگرم ـ خوش تر از ياد عزيزان ثمری نيست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا خواستار سه چيز باش  1-ستاره به مدت يك شب  2-گل به مدت يك روز  3-رفاقت به مدت يك عمر .............  رفيقتم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد رفیق است که دنیا زیباست، با عشق رفیق است که دنیا بر جاست، فردا که ز دنیا رخت بندم، این رفیق است که گوید قبر رفیقم اینجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا عمر ما باشد به دنیا ما رفیقیم ترس از آن دارم بمیرم حس کنی ما نارفیقیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه از خدا بخواه تو رو تمنای دلی کند که مثل خودت پر از محبت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي هرگز نميداند چه سازي ميزند فردا...  چه ميداني تو از امروز  چه ميدانم من از فردا...  همين يك لحظه را درياب كه فردا قصه اش فرداست. ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان با وفا سایه گستر لحظه های تلخ و شیرین روزگارند ، سایه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام فقط برای زدن حاضری در دفتر رفاقت بود تا بدونی بیادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید ، ما چهره ز غمک نمی خراشم ، ما خوبیه او به خلق گوییم ، تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميشه پروانه بود و روي هر گلي نشست اما بهتره مهربان بود و توي هردلي نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه برگ پاییزم همیشه قسمت بادم زتو دورم ولی هرگز نخواهی رفت ازیادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان باشد اگر دور شديم ، از صداي نفس خاطره هاست كه چنين دلگرميم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را نفسی ارزش غم خورن نیست ، و دلم بس تنگ است ، بی خیالی  سپر هر درد است ، باز هم می خندم ، آنقدر می خندم که غم از روی رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امید بندم در این زندگانی  که در نا امیدی سر آمد جوانی  سرآمد جوانی و ما را نیامد  پیام وفایی از این زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تو سیب باشی و من چاقو پوستتو بکنم می دونی چرا؟؟؟  چون چاقو بخواد پوست سیب رو بکنه باید همش دورش بگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها چراغ دلت رو روشن بذار ، تا فرشته ها راه پاكى رو گم نكن!  شبهاى بى فرشته سنگين ميگذرد....  مثل روزهاى بى تو...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پنجره روزگار كه به درخت عمر مينگرم ـ خوش تر از ياد عزيزان ثمری نيست.