بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي هرگز نميداند چه سازي ميزند فردا...  چه ميداني تو از امروز  چه ميدانم من از فردا...  همين يك لحظه را درياب كه فردا قصه اش فرداست. ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان با وفا سایه گستر لحظه های تلخ و شیرین روزگارند ، سایه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام فقط برای زدن حاضری در دفتر رفاقت بود تا بدونی بیادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید ، ما چهره ز غمک نمی خراشم ، ما خوبیه او به خلق گوییم ، تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميشه پروانه بود و روي هر گلي نشست اما بهتره مهربان بود و توي هردلي نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه برگ پاییزم همیشه قسمت بادم زتو دورم ولی هرگز نخواهی رفت ازیادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان باشد اگر دور شديم ، از صداي نفس خاطره هاست كه چنين دلگرميم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را نفسی ارزش غم خورن نیست ، و دلم بس تنگ است ، بی خیالی  سپر هر درد است ، باز هم می خندم ، آنقدر می خندم که غم از روی رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امید بندم در این زندگانی  که در نا امیدی سر آمد جوانی  سرآمد جوانی و ما را نیامد  پیام وفایی از این زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تو سیب باشی و من چاقو پوستتو بکنم می دونی چرا؟؟؟  چون چاقو بخواد پوست سیب رو بکنه باید همش دورش بگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها چراغ دلت رو روشن بذار ، تا فرشته ها راه پاكى رو گم نكن!  شبهاى بى فرشته سنگين ميگذرد....  مثل روزهاى بى تو...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پنجره روزگار كه به درخت عمر مينگرم ـ خوش تر از ياد عزيزان ثمری نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد ياران کرده اى ياد جانان ميکنم ، ياد شبنم  کرده اى ياد باران ميکنم ، تو صدايم  کرده اى من نگاهت ميکنم ، تو سلامم  کرده اى من دعايت ميکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست فرشته ایست بی بال! تقدیم به فرشته بی بالم که به داشتنش میبالم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور بودن از عزیزان مشکل است، امتحان باوفایی در جدایی حاصل است، گرچه من دورم ز پیشت ای رفیق، دوریت دریا و یادت ساحل است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی خوش و دگر شبی غمگین عمر گذشت و زندگی بود همین

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي هرگز نميداند چه سازي ميزند فردا...  چه ميداني تو از امروز  چه ميدانم من از فردا...  همين يك لحظه را درياب كه فردا قصه اش فرداست. ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان با وفا سایه گستر لحظه های تلخ و شیرین روزگارند ، سایه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این پیام فقط برای زدن حاضری در دفتر رفاقت بود تا بدونی بیادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید ، ما چهره ز غمک نمی خراشم ، ما خوبیه او به خلق گوییم ، تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميشه پروانه بود و روي هر گلي نشست اما بهتره مهربان بود و توي هردلي نشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه برگ پاییزم همیشه قسمت بادم زتو دورم ولی هرگز نخواهی رفت ازیادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان باشد اگر دور شديم ، از صداي نفس خاطره هاست كه چنين دلگرميم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را نفسی ارزش غم خورن نیست ، و دلم بس تنگ است ، بی خیالی  سپر هر درد است ، باز هم می خندم ، آنقدر می خندم که غم از روی رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه امید بندم در این زندگانی  که در نا امیدی سر آمد جوانی  سرآمد جوانی و ما را نیامد  پیام وفایی از این زندگانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تو سیب باشی و من چاقو پوستتو بکنم می دونی چرا؟؟؟  چون چاقو بخواد پوست سیب رو بکنه باید همش دورش بگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها چراغ دلت رو روشن بذار ، تا فرشته ها راه پاكى رو گم نكن!  شبهاى بى فرشته سنگين ميگذرد....  مثل روزهاى بى تو...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پنجره روزگار كه به درخت عمر مينگرم ـ خوش تر از ياد عزيزان ثمری نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد ياران کرده اى ياد جانان ميکنم ، ياد شبنم  کرده اى ياد باران ميکنم ، تو صدايم  کرده اى من نگاهت ميکنم ، تو سلامم  کرده اى من دعايت ميکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست فرشته ایست بی بال! تقدیم به فرشته بی بالم که به داشتنش میبالم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور بودن از عزیزان مشکل است، امتحان باوفایی در جدایی حاصل است، گرچه من دورم ز پیشت ای رفیق، دوریت دریا و یادت ساحل است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی خوش و دگر شبی غمگین عمر گذشت و زندگی بود همین