بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته م ديگران رادوست بدارم آن گونه که هستند نه آن گونه که ميخواهم باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افسانه زیبایی ، زیباتر از واقعیت ، راستی مگر هر شخصی احساس نمیکند نخستین روز بهار گویی نخستین روز افرینش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدمت يک شب به دريا خيره بودي تا سحر / کاش درياي تو بودم دل به دريا ميزدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوهت رابه برك ها بسبار  باييز نزديك است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت از طلا تختی/ مسیری رو به خوشبختی/ برایت عمر نوحی را / وقار همچو کوهی را /برایت صبر ایوبی / حیاتی مملو از خوبی / برایت شاد بودن را / فقط آزاد بودن را / رفاقت را / صداقت را / محبت را دعا کردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا کوچ دهد دست طبیعت ما را / این دل ماست که پیوسته ز هم یاد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دوستي ها مثل رابطه دست و چشم بود. وقتي دستت زخم مي شه چشمت گريه ميكنه و وقتي چشمت گريه مي كنه دستت اشكشو پاك مي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تقویم دوستی این را به ذهنت بسپار روزی به نام فراموشی وجود ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه آرزو داری زیرا گاهی آرزوی تو کوچک است و شایستگی تو بسیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياى ما پر از دستهايى است ، كه خسته نمى شوند از نگه داشتن نقابها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تنهاييم دنبال يه دوست ميگرديم وقتى پيدايش ميكنيم دنبال عيباش ميگرديم وقتى از دستش ميديم دنبال خاطره هاش ميگرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس یعنی آروم وبی صدا تو قلب ها سرک بکشی و با زبون بی زبونی بگی به یادتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن دنیا را دوست داری یا دوستت را؟  گفتم ای بی خبران دوست من دنیای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکترين هواي دنيا ، متعلق به لحظه ايست که دلمان هواي همديگر را ميکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دل از دل و جان هر دو خریدار توایم / دل ندارد بخدا هرکه خریدار تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات ، چوبهای خیسی هستند که با آتش زندگی نه میسوزند و نه خاکستر میشوند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته م ديگران رادوست بدارم آن گونه که هستند نه آن گونه که ميخواهم باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افسانه زیبایی ، زیباتر از واقعیت ، راستی مگر هر شخصی احساس نمیکند نخستین روز بهار گویی نخستین روز افرینش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدمت يک شب به دريا خيره بودي تا سحر / کاش درياي تو بودم دل به دريا ميزدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوهت رابه برك ها بسبار  باييز نزديك است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت از طلا تختی/ مسیری رو به خوشبختی/ برایت عمر نوحی را / وقار همچو کوهی را /برایت صبر ایوبی / حیاتی مملو از خوبی / برایت شاد بودن را / فقط آزاد بودن را / رفاقت را / صداقت را / محبت را دعا کردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا کوچ دهد دست طبیعت ما را / این دل ماست که پیوسته ز هم یاد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دوستي ها مثل رابطه دست و چشم بود. وقتي دستت زخم مي شه چشمت گريه ميكنه و وقتي چشمت گريه مي كنه دستت اشكشو پاك مي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تقویم دوستی این را به ذهنت بسپار روزی به نام فراموشی وجود ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه آرزو داری زیرا گاهی آرزوی تو کوچک است و شایستگی تو بسیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياى ما پر از دستهايى است ، كه خسته نمى شوند از نگه داشتن نقابها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تنهاييم دنبال يه دوست ميگرديم وقتى پيدايش ميكنيم دنبال عيباش ميگرديم وقتى از دستش ميديم دنبال خاطره هاش ميگرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس یعنی آروم وبی صدا تو قلب ها سرک بکشی و با زبون بی زبونی بگی به یادتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن دنیا را دوست داری یا دوستت را؟  گفتم ای بی خبران دوست من دنیای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکترين هواي دنيا ، متعلق به لحظه ايست که دلمان هواي همديگر را ميکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دل از دل و جان هر دو خریدار توایم / دل ندارد بخدا هرکه خریدار تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات ، چوبهای خیسی هستند که با آتش زندگی نه میسوزند و نه خاکستر میشوند...