بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدم ها به حضورشان نیست به دلهره ای است که در نبودشان احساس می کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم اگر ترکم کند تنهای تنها میشوم ، دوست اگر یادم کند سلطان دنیا میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيسه كوچك چای تمام عمر دلباخته ليوان بود ، ولى هر بار كه حرف دلش را ميزد ، صدايش در آب جوش ميسوخت ، كيسه كوچك چاى با يك تيكه نخ رفت ته ليوان حرف دلش را آهسته گفت ليوان سرخ شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو یک ارتفاع بالایی از جو ، دیه ابر وجود نداره. اگه یه وقت دیدی آسمون دلت ابری بود بدون به اندازه کافی اوج نگرفتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه از دست می رود ، برود!  آنچه را میخواهم که به التماس نیالوده باشد ، هرچه باشد حتی زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد پروانه را نیز دوست میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دريا به ساحل سر ميزنه / مهم نيست كه ساحل دستش رو بگيره يا نه مهم اثبات وفاداري درياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر خودت مثل مریم مقدس پاکی ، که همسرت را چون عیسی می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خویش آموختم درس محبت را ، که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي زندگيت طعم عسل شه  دعاي دشمنت هي بي اثرشه  ستارت تا ابد روشن بمونه  سياهي راه خونت رو ندونه  الهي مرغ عشق آرزوهات  سرشب تاسحر يكدم بخونه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان دنیا  .  .  روزی روزگاری خدا ما را آفرید , تا آدم باشیم  قصه ما به سر رسید.  خدا به خواستش نرسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبي باش مثل آسمان تا...  عمری به هوای ديدنت سر به هوا باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام ميزني تا تنهايي ام را تكانده باشي به چه دل خوش كرده اي تو؟؟؟.....  تكاندن برف از شانه آدم برفي....؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهگاهي سفري كن...  به حوالي دلت...  شايد خاطره اي منتظر لمس نگاهت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي صمیمی ای دوست! گاه بیگاه لب پنجره خاطره ام می آیی. ای قدیمی ای خوب تو مرا ياد كني يا نكني من به يادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خاطر من حال و هوايت نرود گر سمت دل شكسته ام مي آيي آهسته بيا شيشه به پايت نرود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدم ها به حضورشان نیست به دلهره ای است که در نبودشان احساس می کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم اگر ترکم کند تنهای تنها میشوم ، دوست اگر یادم کند سلطان دنیا میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيسه كوچك چای تمام عمر دلباخته ليوان بود ، ولى هر بار كه حرف دلش را ميزد ، صدايش در آب جوش ميسوخت ، كيسه كوچك چاى با يك تيكه نخ رفت ته ليوان حرف دلش را آهسته گفت ليوان سرخ شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو یک ارتفاع بالایی از جو ، دیه ابر وجود نداره. اگه یه وقت دیدی آسمون دلت ابری بود بدون به اندازه کافی اوج نگرفتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه از دست می رود ، برود!  آنچه را میخواهم که به التماس نیالوده باشد ، هرچه باشد حتی زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد پروانه را نیز دوست میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دريا به ساحل سر ميزنه / مهم نيست كه ساحل دستش رو بگيره يا نه مهم اثبات وفاداري درياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر خودت مثل مریم مقدس پاکی ، که همسرت را چون عیسی می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خویش آموختم درس محبت را ، که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي زندگيت طعم عسل شه  دعاي دشمنت هي بي اثرشه  ستارت تا ابد روشن بمونه  سياهي راه خونت رو ندونه  الهي مرغ عشق آرزوهات  سرشب تاسحر يكدم بخونه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان دنیا  .  .  روزی روزگاری خدا ما را آفرید , تا آدم باشیم  قصه ما به سر رسید.  خدا به خواستش نرسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبي باش مثل آسمان تا...  عمری به هوای ديدنت سر به هوا باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام ميزني تا تنهايي ام را تكانده باشي به چه دل خوش كرده اي تو؟؟؟.....  تكاندن برف از شانه آدم برفي....؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهگاهي سفري كن...  به حوالي دلت...  شايد خاطره اي منتظر لمس نگاهت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي صمیمی ای دوست! گاه بیگاه لب پنجره خاطره ام می آیی. ای قدیمی ای خوب تو مرا ياد كني يا نكني من به يادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خاطر من حال و هوايت نرود گر سمت دل شكسته ام مي آيي آهسته بيا شيشه به پايت نرود