بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکی غصه داره سوال نکن ! فقط آغوش باز کن ! وقتی خوب شد سوال نکن ! بذار فراموش کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوای باد انگار آوای خشکسالیست , بگذار تا بگویم تقدیر لا ابالیست  باید که عشق ورزید...  باید که مهربان بود...  زیرا که زنده ماندن هر لحظه احتمالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که تو اوج سختی و مشکلات ... به جای اینکه تَرکمون کنن، دَرکمون میکنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران بارید/ خیس شد خاطره ها / مرحبا بر دل ابری هوا / هر کجا هستی باش / آسمانت آبی / و تمام دلت از غصه ی دنیا خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدم ها به حضورشان نیست به دلهره ای است که در نبودشان احساس می کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم اگر ترکم کند تنهای تنها میشوم ، دوست اگر یادم کند سلطان دنیا میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيسه كوچك چای تمام عمر دلباخته ليوان بود ، ولى هر بار كه حرف دلش را ميزد ، صدايش در آب جوش ميسوخت ، كيسه كوچك چاى با يك تيكه نخ رفت ته ليوان حرف دلش را آهسته گفت ليوان سرخ شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو یک ارتفاع بالایی از جو ، دیه ابر وجود نداره. اگه یه وقت دیدی آسمون دلت ابری بود بدون به اندازه کافی اوج نگرفتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه از دست می رود ، برود!  آنچه را میخواهم که به التماس نیالوده باشد ، هرچه باشد حتی زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد پروانه را نیز دوست میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دريا به ساحل سر ميزنه / مهم نيست كه ساحل دستش رو بگيره يا نه مهم اثبات وفاداري درياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر خودت مثل مریم مقدس پاکی ، که همسرت را چون عیسی می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خویش آموختم درس محبت را ، که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي زندگيت طعم عسل شه  دعاي دشمنت هي بي اثرشه  ستارت تا ابد روشن بمونه  سياهي راه خونت رو ندونه  الهي مرغ عشق آرزوهات  سرشب تاسحر يكدم بخونه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان دنیا  .  .  روزی روزگاری خدا ما را آفرید , تا آدم باشیم  قصه ما به سر رسید.  خدا به خواستش نرسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبي باش مثل آسمان تا...  عمری به هوای ديدنت سر به هوا باشم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکی غصه داره سوال نکن ! فقط آغوش باز کن ! وقتی خوب شد سوال نکن ! بذار فراموش کنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوای باد انگار آوای خشکسالیست , بگذار تا بگویم تقدیر لا ابالیست  باید که عشق ورزید...  باید که مهربان بود...  زیرا که زنده ماندن هر لحظه احتمالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که تو اوج سختی و مشکلات ... به جای اینکه تَرکمون کنن، دَرکمون میکنن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران بارید/ خیس شد خاطره ها / مرحبا بر دل ابری هوا / هر کجا هستی باش / آسمانت آبی / و تمام دلت از غصه ی دنیا خالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدم ها به حضورشان نیست به دلهره ای است که در نبودشان احساس می کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم اگر ترکم کند تنهای تنها میشوم ، دوست اگر یادم کند سلطان دنیا میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيسه كوچك چای تمام عمر دلباخته ليوان بود ، ولى هر بار كه حرف دلش را ميزد ، صدايش در آب جوش ميسوخت ، كيسه كوچك چاى با يك تيكه نخ رفت ته ليوان حرف دلش را آهسته گفت ليوان سرخ شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو یک ارتفاع بالایی از جو ، دیه ابر وجود نداره. اگه یه وقت دیدی آسمون دلت ابری بود بدون به اندازه کافی اوج نگرفتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه از دست می رود ، برود!  آنچه را میخواهم که به التماس نیالوده باشد ، هرچه باشد حتی زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد پروانه را نیز دوست میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دريا به ساحل سر ميزنه / مهم نيست كه ساحل دستش رو بگيره يا نه مهم اثبات وفاداري درياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر خودت مثل مریم مقدس پاکی ، که همسرت را چون عیسی می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خویش آموختم درس محبت را ، که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي زندگيت طعم عسل شه  دعاي دشمنت هي بي اثرشه  ستارت تا ابد روشن بمونه  سياهي راه خونت رو ندونه  الهي مرغ عشق آرزوهات  سرشب تاسحر يكدم بخونه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان دنیا  .  .  روزی روزگاری خدا ما را آفرید , تا آدم باشیم  قصه ما به سر رسید.  خدا به خواستش نرسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبي باش مثل آسمان تا...  عمری به هوای ديدنت سر به هوا باشم