بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان قصه من به سر رسید سوار شو تو را هم به خانه ات می رسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را تو به خاطر مسپار/ که افق نزدیک است/ وخدایی بیدار که تورا میبیند/ و به عشسق تو همه حادثه ها میچیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود سهم روزهای خوب " یـادش بـخـیـر " می شود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخبندون زمستون ذات سبزش رونشون میده وگرنه تو تابستون ،هرعلف هرزى ادعاى سبزى داره " تقدیم به رفیقاى همیشه سبز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایعه توسط آدمای حسود ساخته  توسط آدمای بیکار پخش  و توسط آدمای ساده لوح باور میشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم… آخر یک روز خسته می شود از نیامدنش شوخی که نیست مگر آدم چقدر می تواند نیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید"لبخند"بزنی و رد شوی بگذار گمان کنند که نمی فهمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــــش یـــعــــنـــــی: هــر وقــت قــهــر کــردی، مــطــمــئــن بــاشــی کــه تــا آشــتــی کــنــی  هــیــچ کــسی جــات رو نــمــیــگــیــره.. هـــــــیـــــچ کـــــــــس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی و احترام وقتی زیر پا رفت که چرخ کوچک تراکتور جلوتر از چرخ بزرگ افتاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم دل نیست کبوتر که چو برخاست، نشیند از گوشه ی بامی که پریدیم، پریدیم رم دادن این صید از آغاز غلط بود حالا که رماندی و رمیدی، رمیدیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران تاول دستانت بودم وقتی به من تبر میزدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکے↫ کمربندشو ↬ شـُــل کــرد رفت جلو دوربـیــــن یکے هم ☜ بنــد پوتینشــو ☞ محکم بستــــــ رفتـــ رو { میـــن }....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو قدم مانده که پائیز به یغما برود این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود هرکه معشوق برانگیخت گوارایش باد ... دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی دلت رو شکست صداشو در نیار یه روزی دلش میشکنه صداش در میاد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم می گفتن دلگیرترین قسمت جمعه کجاست؟ منم همیشه می گفتم:عصرش. اما حالا ازم پرسیدن؟ منم گفتم:ساعت 10:30 صبح.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نبخشید کسی را که بارها و بارها اورا بخشیده ای...! باید سرد شد..... باید رها کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای رفتن را هم بلد بودی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان قصه من به سر رسید سوار شو تو را هم به خانه ات می رسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را تو به خاطر مسپار/ که افق نزدیک است/ وخدایی بیدار که تورا میبیند/ و به عشسق تو همه حادثه ها میچیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود سهم روزهای خوب " یـادش بـخـیـر " می شود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخبندون زمستون ذات سبزش رونشون میده وگرنه تو تابستون ،هرعلف هرزى ادعاى سبزى داره " تقدیم به رفیقاى همیشه سبز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایعه توسط آدمای حسود ساخته  توسط آدمای بیکار پخش  و توسط آدمای ساده لوح باور میشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم… آخر یک روز خسته می شود از نیامدنش شوخی که نیست مگر آدم چقدر می تواند نیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید"لبخند"بزنی و رد شوی بگذار گمان کنند که نمی فهمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــــش یـــعــــنـــــی: هــر وقــت قــهــر کــردی، مــطــمــئــن بــاشــی کــه تــا آشــتــی کــنــی  هــیــچ کــسی جــات رو نــمــیــگــیــره.. هـــــــیـــــچ کـــــــــس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی و احترام وقتی زیر پا رفت که چرخ کوچک تراکتور جلوتر از چرخ بزرگ افتاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم دل نیست کبوتر که چو برخاست، نشیند از گوشه ی بامی که پریدیم، پریدیم رم دادن این صید از آغاز غلط بود حالا که رماندی و رمیدی، رمیدیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران تاول دستانت بودم وقتی به من تبر میزدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکے↫ کمربندشو ↬ شـُــل کــرد رفت جلو دوربـیــــن یکے هم ☜ بنــد پوتینشــو ☞ محکم بستــــــ رفتـــ رو { میـــن }....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو قدم مانده که پائیز به یغما برود این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود هرکه معشوق برانگیخت گوارایش باد ... دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی دلت رو شکست صداشو در نیار یه روزی دلش میشکنه صداش در میاد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم می گفتن دلگیرترین قسمت جمعه کجاست؟ منم همیشه می گفتم:عصرش. اما حالا ازم پرسیدن؟ منم گفتم:ساعت 10:30 صبح.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نبخشید کسی را که بارها و بارها اورا بخشیده ای...! باید سرد شد..... باید رها کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای رفتن را هم بلد بودی!