بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک گفت: ای گندم تو گواه باش، که مرا برای ترساندن آفریدند، اما من عاشق پرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا باش تا بعضی ها از باتو بودن لذت برند و بعضی ها هم که لیلقتت را ندارند غرق بشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی زندگیت طعم عسل شه.. دعای دشمنت هی بی اثرشه.. ستارت تا ابد روشن بمونه.. سیاهی راه خونت رو ندونه.. الهی مرغ عشق آرزوهات.. سر شب تا سحر یکدم بخونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه که شرط حیات نیرنگست  دلم برای رفیقان بیریا تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبری گمان که دیگر از دل ما رفته باشی / تو عزیز دل مایی هر کجا نشسته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی تو رو دوست داره علتش محبت نیست بلکه تو شایسته دوست داشتنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به سلامتی باغچه ای که خاکش منم گلش تویی و خارش هرچی نامرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد دارم ازدبستان دركتاب....درس اول صحبت نان بودو آب .....آنچه را در خردسالي خوانده ايم .... همچنان درجستجويش مانده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دلهایی داریم که به یاد هم میتپد ، بهترین ثروتها از آن ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي سگهادر بيابان از گرگها رشوه ميگيرند و مترسکها در مزارع با کلاغها تباني ميکنند.... از وفاداري آدمها چه انتظاريست....؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها عجیب درد روحم را به دوشم میکشم... خدایا.... قرصهای فراموشیم کجاست؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازبانك دوستي شعبه صفا مزاحمتون ميشم! حساب وفاتون خالي شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي بسته ي پيچيده به ربان نبود ، كه كسي روز تولد به كسي هديه كند ، دوستي قلب من است و دل تو ، كه در اين راه به هم هديه شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويشي را ديدم شتابان مى دود گفتم : درويش كجا ؟ گفت مراسم عزا .  گفتم مگه كي مرده ؟ آهی كشيد و گفت مردانگي و وفا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی حکمت اوست. چند برگ را تو ورق خواهی زد ما بقی را قسمت، قسمتت شادی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بارون با صفایی مثل خون تو قلب مایی چه بخواهی چه نخواهی عزیز دل مایی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک گفت: ای گندم تو گواه باش، که مرا برای ترساندن آفریدند، اما من عاشق پرنده ای بودم که از ترس من از گرسنگی مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا باش تا بعضی ها از باتو بودن لذت برند و بعضی ها هم که لیلقتت را ندارند غرق بشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی زندگیت طعم عسل شه.. دعای دشمنت هی بی اثرشه.. ستارت تا ابد روشن بمونه.. سیاهی راه خونت رو ندونه.. الهی مرغ عشق آرزوهات.. سر شب تا سحر یکدم بخونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه که شرط حیات نیرنگست  دلم برای رفیقان بیریا تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبری گمان که دیگر از دل ما رفته باشی / تو عزیز دل مایی هر کجا نشسته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی تو رو دوست داره علتش محبت نیست بلکه تو شایسته دوست داشتنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به سلامتی باغچه ای که خاکش منم گلش تویی و خارش هرچی نامرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد دارم ازدبستان دركتاب....درس اول صحبت نان بودو آب .....آنچه را در خردسالي خوانده ايم .... همچنان درجستجويش مانده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دلهایی داریم که به یاد هم میتپد ، بهترین ثروتها از آن ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي سگهادر بيابان از گرگها رشوه ميگيرند و مترسکها در مزارع با کلاغها تباني ميکنند.... از وفاداري آدمها چه انتظاريست....؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها عجیب درد روحم را به دوشم میکشم... خدایا.... قرصهای فراموشیم کجاست؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازبانك دوستي شعبه صفا مزاحمتون ميشم! حساب وفاتون خالي شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي بسته ي پيچيده به ربان نبود ، كه كسي روز تولد به كسي هديه كند ، دوستي قلب من است و دل تو ، كه در اين راه به هم هديه شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويشي را ديدم شتابان مى دود گفتم : درويش كجا ؟ گفت مراسم عزا .  گفتم مگه كي مرده ؟ آهی كشيد و گفت مردانگي و وفا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی حکمت اوست. چند برگ را تو ورق خواهی زد ما بقی را قسمت، قسمتت شادی باد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل بارون با صفایی مثل خون تو قلب مایی چه بخواهی چه نخواهی عزیز دل مایی