بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت گیر جاده ها فرصتی هستند برای آرام بودن و دیدن زیبایی کنار جاده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی هر آدمی به اندازه ناراحتی هست که در نبودنش حس می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه زندگى اجبار است مرگ انتطار است عشق يکبار است جدايى دشوار است اما محبت هميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید آوازه وار طلوع کرد دیوانه وار انتظارکشید و معصومانه غروب کرد و شاید ماه نمیداند چرا آسمان شب مال اوست.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آن هنگام زیباست که آدمی بداند فکری به خاطرش در هیاهوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه احساس كردي كه گناه كسي آنقدربزرگ است كه نميتواني او را ببخشي بدان كه اشكال در كوچكي قلب توست نه در بزرگي گناه او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است  معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخلص همه اونایی که چراغ رفاقتشون همیشه برای ما نفت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شدم از دیده ها پنهان شدم تنها نشستم با خودم , من با خدا دل داده و دل برده ام زیبا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا جهان در گردش و تا آسمان در چرخش است یاد یاران چون شما بر قلب ما آرامش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم اونایی گرم گرم که تو قحطی محبت ته قلبشون مثل ته نگاهشون بوی محبت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان غارتگر غريبيست , همه چيز را بي اجازه مي برد , جز حس دوست داشتن را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت حس کردی فاصله ها ما را از هم دور کرده اند به یاد خاطره های باشکوهمان بیفت، باور کن فاصله ها هیچوقت حریف خاطره ها نمی شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي مهرباني مي آيد,  کجا ايستاده اي؟  در مسير باد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب خانه ای است دارای دو اطاق ،‌ در یکی رنج و دیگری شادی زندگی می کند. نباید زیاد بلند خندید وگرنه رنج در اطاق دیگر بیدار می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزارت کشاورزی اعلام کرد گلهایی که شکوفه نمیدن حداقل sms بدن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت گیر جاده ها فرصتی هستند برای آرام بودن و دیدن زیبایی کنار جاده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی هر آدمی به اندازه ناراحتی هست که در نبودنش حس می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه زندگى اجبار است مرگ انتطار است عشق يکبار است جدايى دشوار است اما محبت هميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید آوازه وار طلوع کرد دیوانه وار انتظارکشید و معصومانه غروب کرد و شاید ماه نمیداند چرا آسمان شب مال اوست.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آن هنگام زیباست که آدمی بداند فکری به خاطرش در هیاهوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه احساس كردي كه گناه كسي آنقدربزرگ است كه نميتواني او را ببخشي بدان كه اشكال در كوچكي قلب توست نه در بزرگي گناه او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است  معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخلص همه اونایی که چراغ رفاقتشون همیشه برای ما نفت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شدم از دیده ها پنهان شدم تنها نشستم با خودم , من با خدا دل داده و دل برده ام زیبا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا جهان در گردش و تا آسمان در چرخش است یاد یاران چون شما بر قلب ما آرامش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم اونایی گرم گرم که تو قحطی محبت ته قلبشون مثل ته نگاهشون بوی محبت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان غارتگر غريبيست , همه چيز را بي اجازه مي برد , جز حس دوست داشتن را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت حس کردی فاصله ها ما را از هم دور کرده اند به یاد خاطره های باشکوهمان بیفت، باور کن فاصله ها هیچوقت حریف خاطره ها نمی شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوي مهرباني مي آيد,  کجا ايستاده اي؟  در مسير باد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب خانه ای است دارای دو اطاق ،‌ در یکی رنج و دیگری شادی زندگی می کند. نباید زیاد بلند خندید وگرنه رنج در اطاق دیگر بیدار می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزارت کشاورزی اعلام کرد گلهایی که شکوفه نمیدن حداقل sms بدن