بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن بدون انتظار پاسخي از دنيا  " و بدان كه روزي آنقدر شرمنده ميشود كه بجای پاسخ لبخند با تمام سازهايت ميرقصد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراين زمانه كه عصا از كور مي دزدند . دوپايان چهارپا صفت شدند .  غم دل پيش كي توان برد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم افتادن هربرگ آمینی باشد برای آرزوهای قشنگت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرا می بارن اما همه عاشق ستاره ها میشن ، مواظب باش چشمک ستاره ، گریه ی ابرو از یادت نبره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت گیر جاده ها فرصتی هستند برای آرام بودن و دیدن زیبایی کنار جاده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی هر آدمی به اندازه ناراحتی هست که در نبودنش حس می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه زندگى اجبار است مرگ انتطار است عشق يکبار است جدايى دشوار است اما محبت هميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید آوازه وار طلوع کرد دیوانه وار انتظارکشید و معصومانه غروب کرد و شاید ماه نمیداند چرا آسمان شب مال اوست.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آن هنگام زیباست که آدمی بداند فکری به خاطرش در هیاهوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه احساس كردي كه گناه كسي آنقدربزرگ است كه نميتواني او را ببخشي بدان كه اشكال در كوچكي قلب توست نه در بزرگي گناه او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است  معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخلص همه اونایی که چراغ رفاقتشون همیشه برای ما نفت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شدم از دیده ها پنهان شدم تنها نشستم با خودم , من با خدا دل داده و دل برده ام زیبا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا جهان در گردش و تا آسمان در چرخش است یاد یاران چون شما بر قلب ما آرامش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم اونایی گرم گرم که تو قحطی محبت ته قلبشون مثل ته نگاهشون بوی محبت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان غارتگر غريبيست , همه چيز را بي اجازه مي برد , جز حس دوست داشتن را !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن بدون انتظار پاسخي از دنيا  " و بدان كه روزي آنقدر شرمنده ميشود كه بجای پاسخ لبخند با تمام سازهايت ميرقصد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراين زمانه كه عصا از كور مي دزدند . دوپايان چهارپا صفت شدند .  غم دل پيش كي توان برد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم افتادن هربرگ آمینی باشد برای آرزوهای قشنگت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرا می بارن اما همه عاشق ستاره ها میشن ، مواظب باش چشمک ستاره ، گریه ی ابرو از یادت نبره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت گیر جاده ها فرصتی هستند برای آرام بودن و دیدن زیبایی کنار جاده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی هر آدمی به اندازه ناراحتی هست که در نبودنش حس می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه زندگى اجبار است مرگ انتطار است عشق يکبار است جدايى دشوار است اما محبت هميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید آوازه وار طلوع کرد دیوانه وار انتظارکشید و معصومانه غروب کرد و شاید ماه نمیداند چرا آسمان شب مال اوست.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آن هنگام زیباست که آدمی بداند فکری به خاطرش در هیاهوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه احساس كردي كه گناه كسي آنقدربزرگ است كه نميتواني او را ببخشي بدان كه اشكال در كوچكي قلب توست نه در بزرگي گناه او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است  معذرت خواهی یعنی: اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخلص همه اونایی که چراغ رفاقتشون همیشه برای ما نفت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شدم از دیده ها پنهان شدم تنها نشستم با خودم , من با خدا دل داده و دل برده ام زیبا شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا جهان در گردش و تا آسمان در چرخش است یاد یاران چون شما بر قلب ما آرامش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم اونایی گرم گرم که تو قحطی محبت ته قلبشون مثل ته نگاهشون بوی محبت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان غارتگر غريبيست , همه چيز را بي اجازه مي برد , جز حس دوست داشتن را !