بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی مجنون به لیلی گفت ای محبوب بی همتا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت ما و دوستان حکایت ماه و برکه است ، در دل جا دارند ولی از ما دورند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند کم خرج ترین آرایش چهره است ، چهره ات به این آرایش همیشه آراسته باد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که مردانش عصا از کور می دزدند / چه خوش باور من شیدا که دنبال وفا گشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عالم رود یادم تو از یادم نخواهی رفت به شرط آنکه گهگاهی تو هم از ما یادی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اونی که دوسش داری خاک باشه و تو سفالگر باهاش چی میسازی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دل آدما هم عین دماغ بود  وقتی میگرفت فین میکردی وا میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نه آنیم که در بازی زشت روزگار / هرکه دردیده مان نیست، زخاطر ببریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسان هم مانند شمع فقط یک روز زندگی میکرد اما در کنار پروانه ی خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ساحل قلبها فقط ردپای دوست میماند وگرنه موج روزگار هر رد پایی را گم میکند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو مستان بهم مهرباني کنيم  دمي بي ريا زندگاني کنيم  جهان منزل راحت انديش نيست  ازل تا ابد يک نفس بيش نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش قانون همه دوستى ها اين بود: يا رفاقت تعطيل يا جدايى هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفشهای كهنه را دور نيندازيم شاید دوباره به كوچه هاي قدیمی برگشتیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها را نباید دید و حتی لمس کرد باید آنها را در میان قلب خود احساس کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین اینا کدوم و بیشتر دوست داری؟  خورشید , جنگل , دریا , آسمون...  مادر , غرور , عشقت , خانوادت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی مجنون به لیلی گفت ای محبوب بی همتا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت ما و دوستان حکایت ماه و برکه است ، در دل جا دارند ولی از ما دورند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند کم خرج ترین آرایش چهره است ، چهره ات به این آرایش همیشه آراسته باد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که مردانش عصا از کور می دزدند / چه خوش باور من شیدا که دنبال وفا گشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عالم رود یادم تو از یادم نخواهی رفت به شرط آنکه گهگاهی تو هم از ما یادی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اونی که دوسش داری خاک باشه و تو سفالگر باهاش چی میسازی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دل آدما هم عین دماغ بود  وقتی میگرفت فین میکردی وا میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نه آنیم که در بازی زشت روزگار / هرکه دردیده مان نیست، زخاطر ببریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسان هم مانند شمع فقط یک روز زندگی میکرد اما در کنار پروانه ی خودش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ساحل قلبها فقط ردپای دوست میماند وگرنه موج روزگار هر رد پایی را گم میکند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو مستان بهم مهرباني کنيم  دمي بي ريا زندگاني کنيم  جهان منزل راحت انديش نيست  ازل تا ابد يک نفس بيش نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش قانون همه دوستى ها اين بود: يا رفاقت تعطيل يا جدايى هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفشهای كهنه را دور نيندازيم شاید دوباره به كوچه هاي قدیمی برگشتیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها را نباید دید و حتی لمس کرد باید آنها را در میان قلب خود احساس کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین اینا کدوم و بیشتر دوست داری؟  خورشید , جنگل , دریا , آسمون...  مادر , غرور , عشقت , خانوادت.