بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب باد و باران هر دو می کوبند :  باد خواهد برکند از جای سنگی را  و باران هم خواهد از آن سنگ نقشی را فرو شوید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم اگر تركم كند تنهاي تنها میشوم / دوست اگر یادم كند سلطان قلبها میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ایام جوانی و غزل خوانی و عشق  که صبا مژده ی وصل تو به من داد ، بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمي اعتماد كن كه به جاي صورت به سيرت تو مي نگرد،به دلي دل بسپار كه جاي خالي برايت داشته باشد و دستي را بپذير كه باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی آشیانه را شوق ماندن نیست !  سنگ بر زمین ننداز من خود پریده ام ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دفتر نقاشیش سفید بود ، معلم تنبیه اش کرد. غافل از اینکه دخترک فقط خدایی رو کشیده بود که همه میگفتند دیدنی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ولی عمیق: مــن براي متنفر بودن از کساني که از من متنــفـرند وقتــي ندارم؛ زيرا درگير دوســت داشتن کساني هستم که مــرا دوست دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا همه هیچ عالم همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کس نیکی کنی آن را ساخته ای و به هر کس بدی کنی به او باخته ای. پس بیا بسازیم و نبازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت از طلا تختی،  مسیری روبه خوشبختی،  برایت عمر نوحی را،  وقار همچو کوهی را،  برایت صبر ایوبی،  حیاتی مملو از خوبی،  برایت شاد بودن را،  فقط آزاد بودن را،  رفاقت را صداقت را،  محبت را دعا کردم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ از درخت خسته میشه پاییز بهونه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سفری کن به حوالی دلت شایدخاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا کسانی را دارم که روزگار فرصت دیدارشان را ارزانیم نمیدارد اما تو شاهد باش که قلبم به یادشان می تپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت سردت شد خبرم کن تا بیام واست بسوزم رفیق!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد سرنوشت خویش را از سر نوشت کاش میشد اندکی تاریخ را بهتر نوشت کاش میشد پشت پا زد بر تمام زندگی داستان عمر خویش را گونه ای بهتر نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فتوای جدید : یاد کردن رفقا گناهیست بزرگ!  خوشم میاد اهل گناه نیستی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب باد و باران هر دو می کوبند :  باد خواهد برکند از جای سنگی را  و باران هم خواهد از آن سنگ نقشی را فرو شوید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم اگر تركم كند تنهاي تنها میشوم / دوست اگر یادم كند سلطان قلبها میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد ایام جوانی و غزل خوانی و عشق  که صبا مژده ی وصل تو به من داد ، بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمي اعتماد كن كه به جاي صورت به سيرت تو مي نگرد،به دلي دل بسپار كه جاي خالي برايت داشته باشد و دستي را بپذير كه باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی آشیانه را شوق ماندن نیست !  سنگ بر زمین ننداز من خود پریده ام ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه دفتر نقاشیش سفید بود ، معلم تنبیه اش کرد. غافل از اینکه دخترک فقط خدایی رو کشیده بود که همه میگفتند دیدنی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ولی عمیق: مــن براي متنفر بودن از کساني که از من متنــفـرند وقتــي ندارم؛ زيرا درگير دوســت داشتن کساني هستم که مــرا دوست دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا همه هیچ عالم همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر کس نیکی کنی آن را ساخته ای و به هر کس بدی کنی به او باخته ای. پس بیا بسازیم و نبازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت از طلا تختی،  مسیری روبه خوشبختی،  برایت عمر نوحی را،  وقار همچو کوهی را،  برایت صبر ایوبی،  حیاتی مملو از خوبی،  برایت شاد بودن را،  فقط آزاد بودن را،  رفاقت را صداقت را،  محبت را دعا کردم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ از درخت خسته میشه پاییز بهونه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سفری کن به حوالی دلت شایدخاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا کسانی را دارم که روزگار فرصت دیدارشان را ارزانیم نمیدارد اما تو شاهد باش که قلبم به یادشان می تپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت سردت شد خبرم کن تا بیام واست بسوزم رفیق!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد سرنوشت خویش را از سر نوشت کاش میشد اندکی تاریخ را بهتر نوشت کاش میشد پشت پا زد بر تمام زندگی داستان عمر خویش را گونه ای بهتر نوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فتوای جدید : یاد کردن رفقا گناهیست بزرگ!  خوشم میاد اهل گناه نیستی!