بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در قبيله مان پيغام دوست داشتنمان را با دود به هم ميرسانيم ، نميدانم آنسو تکه چوبى هست يا نه؟ من که اينجا جنگلى را به آتش کشيدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فقيران قلبمان بي كينه است. دوستي با هركه كرديم جاي او در سينه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها امضای خداوند بروی زمین هستند و تو زیبا ترین امضای خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش و به دیگران هم شادی ببخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی رسید به پایت زمحبت و صفایت / به خدا ز مهربانی به جهان یگانه هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که بیشتر عاشقه ، کمتر وفا می بینه ، اونی که کمتر وفا داره ، بیشتر محبت می بینه ، اینه اون دنیایی که همه عاشقشن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى واى بر اسيرى كز ياد رفته باشد ، در دام مانده باشد ، صياد رفته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده باد آنكس كه گاهی یادي از ما میكند!  از خجالت ما غریبان غرق دریا میكند!  حال ما میپرسد و از مهربانیهاي خود این دل رنجور ما را عطر گلها میكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضورشان نیست به دلهره ای است که در نبودشان احساس میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي مادر چون نگفت من گفت بچه هام!  به سلامتي شهيدي كه رفت رو مين واسه خاطر ناموس رفيقش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام تريلی بخرم!!!  بيا شاگردم شو و فقط بخواب!!!  پشت ماشين به عشق تو مينویسم  بوق نزن دادشم خوابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کتاب خوندم سیگار خوب نیست دیگه سیگار نکشیدم  تو کتاب خوندم مشروب خوب نیست دیگه مشروب نخوردم  تو کتاب خوندم رفیق خوب نیست دیگه کتاب نخوندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان فدای آن که یادم میکند، یاد او هر لحظه شادم میکند،مهربانی های او شیرین شکر، با مرامش کیش و ماتم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام دو گل بهشت: يكى عشق و ديگرى سرنوشت ، به قلم گفتم بنويس ، هرچى دلش خواست نوشت ، منو خاك پاى دوست و دوست را تاج سر ما نوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برلب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی , از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمی ، گاه و بی گاه یادی از ما می کند با مرامش شرم سارم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ابر" براى سر سبزى... "آبروى" خود را گرو گذاشت!  چه با شكوه است، جارى شدن آبى "آسمان"...  و سر سبز شدن "زمين" !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در قبيله مان پيغام دوست داشتنمان را با دود به هم ميرسانيم ، نميدانم آنسو تکه چوبى هست يا نه؟ من که اينجا جنگلى را به آتش کشيدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فقيران قلبمان بي كينه است. دوستي با هركه كرديم جاي او در سينه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها امضای خداوند بروی زمین هستند و تو زیبا ترین امضای خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش و به دیگران هم شادی ببخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی رسید به پایت زمحبت و صفایت / به خدا ز مهربانی به جهان یگانه هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که بیشتر عاشقه ، کمتر وفا می بینه ، اونی که کمتر وفا داره ، بیشتر محبت می بینه ، اینه اون دنیایی که همه عاشقشن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى واى بر اسيرى كز ياد رفته باشد ، در دام مانده باشد ، صياد رفته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده باد آنكس كه گاهی یادي از ما میكند!  از خجالت ما غریبان غرق دریا میكند!  حال ما میپرسد و از مهربانیهاي خود این دل رنجور ما را عطر گلها میكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضورشان نیست به دلهره ای است که در نبودشان احساس میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي مادر چون نگفت من گفت بچه هام!  به سلامتي شهيدي كه رفت رو مين واسه خاطر ناموس رفيقش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام تريلی بخرم!!!  بيا شاگردم شو و فقط بخواب!!!  پشت ماشين به عشق تو مينویسم  بوق نزن دادشم خوابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کتاب خوندم سیگار خوب نیست دیگه سیگار نکشیدم  تو کتاب خوندم مشروب خوب نیست دیگه مشروب نخوردم  تو کتاب خوندم رفیق خوب نیست دیگه کتاب نخوندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان فدای آن که یادم میکند، یاد او هر لحظه شادم میکند،مهربانی های او شیرین شکر، با مرامش کیش و ماتم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام دو گل بهشت: يكى عشق و ديگرى سرنوشت ، به قلم گفتم بنويس ، هرچى دلش خواست نوشت ، منو خاك پاى دوست و دوست را تاج سر ما نوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برلب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی , از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمی ، گاه و بی گاه یادی از ما می کند با مرامش شرم سارم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ابر" براى سر سبزى... "آبروى" خود را گرو گذاشت!  چه با شكوه است، جارى شدن آبى "آسمان"...  و سر سبز شدن "زمين" !