بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان فدای آن که یادم میکند، یاد او هر لحظه شادم میکند،مهربانی های او شیرین شکر، با مرامش کیش و ماتم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام دو گل بهشت: يكى عشق و ديگرى سرنوشت ، به قلم گفتم بنويس ، هرچى دلش خواست نوشت ، منو خاك پاى دوست و دوست را تاج سر ما نوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برلب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی , از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمی ، گاه و بی گاه یادی از ما می کند با مرامش شرم سارم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ابر" براى سر سبزى... "آبروى" خود را گرو گذاشت!  چه با شكوه است، جارى شدن آبى "آسمان"...  و سر سبز شدن "زمين" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يعني بخند هر چندكه غمگيني ، ببخش هر چند كه مسكيني ، فراموش كن هر چند كه دلگيري ، اين گونه بودن زيباست هر چند كه آسان نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خداست كه میداند  "بهترين"  در زندگی تو چگونه معنا میشود  من آن بهترین را برایت آرزو میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین لحظه شاد باش. زندگی تو همین لحظه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما آوارگان ترك وفا و دوست نيست. رسم ما دريادلان خشكيدن احساس نيست. ما محبت را به نام دوست ارزان میكنيم.تا صداقت زنده است ما هم رفاقت میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردیده ی مانقش رخ دوست اگرنیست ، یادش به دلم لحظه ای از سینه جدانیست ، درسینه ی بی کینه ی ما نقشت و جاریست ، هر چند که در دیده ی ما جای تو خالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میفرستم این پیامک را بدوست او که صدها خصلت زیبا دراوست بامرام و باصداقت با ادب ای پیامک خاک پایش را ببوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همان قدر که چشم تو پر از زیباییست بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهاییست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(((حکم دادگاه))): شما به دلیل حمل مرام و مصرف بی رویه محبت و داشتن بی حد معرفت، به حبس ابد در قلب من محکوم هستید و اعتراض وارد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پينوكيو ميره سر قبر پدر ژپتو ميدونى چه فاتحه ميخونه؟  عروسكى بود برات كه تو بهم نفس دادى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر ما فقیر نیستیم ، دیروز پزشک آبادی گفت که چشمان پدرم پر است از آب مرواریده.  حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نانوا هم جوش شیرین میزند، بیچاره فرهاد !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان فدای آن که یادم میکند، یاد او هر لحظه شادم میکند،مهربانی های او شیرین شکر، با مرامش کیش و ماتم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام دو گل بهشت: يكى عشق و ديگرى سرنوشت ، به قلم گفتم بنويس ، هرچى دلش خواست نوشت ، منو خاك پاى دوست و دوست را تاج سر ما نوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برلب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی , از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمی ، گاه و بی گاه یادی از ما می کند با مرامش شرم سارم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ابر" براى سر سبزى... "آبروى" خود را گرو گذاشت!  چه با شكوه است، جارى شدن آبى "آسمان"...  و سر سبز شدن "زمين" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يعني بخند هر چندكه غمگيني ، ببخش هر چند كه مسكيني ، فراموش كن هر چند كه دلگيري ، اين گونه بودن زيباست هر چند كه آسان نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خداست كه میداند  "بهترين"  در زندگی تو چگونه معنا میشود  من آن بهترین را برایت آرزو میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین لحظه شاد باش. زندگی تو همین لحظه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما آوارگان ترك وفا و دوست نيست. رسم ما دريادلان خشكيدن احساس نيست. ما محبت را به نام دوست ارزان میكنيم.تا صداقت زنده است ما هم رفاقت میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردیده ی مانقش رخ دوست اگرنیست ، یادش به دلم لحظه ای از سینه جدانیست ، درسینه ی بی کینه ی ما نقشت و جاریست ، هر چند که در دیده ی ما جای تو خالیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میفرستم این پیامک را بدوست او که صدها خصلت زیبا دراوست بامرام و باصداقت با ادب ای پیامک خاک پایش را ببوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همان قدر که چشم تو پر از زیباییست بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهاییست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(((حکم دادگاه))): شما به دلیل حمل مرام و مصرف بی رویه محبت و داشتن بی حد معرفت، به حبس ابد در قلب من محکوم هستید و اعتراض وارد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پينوكيو ميره سر قبر پدر ژپتو ميدونى چه فاتحه ميخونه؟  عروسكى بود برات كه تو بهم نفس دادى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر ما فقیر نیستیم ، دیروز پزشک آبادی گفت که چشمان پدرم پر است از آب مرواریده.  حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نانوا هم جوش شیرین میزند، بیچاره فرهاد !!