بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه،من،که وقتی توخيابون نگاهم به يه پسرخوشگل ميفته،بازسرموميندازم پايين و زير لب ميگم: اگه آخرشم باشى، انگشت کوچيکه عشقم نيستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم به اشتباه عاشق می شوند ، به جای شمع دور چراغ های بی احساس خیابان می میرند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بانک وفا شعبه محبت مزاحمتون میشم حساب وفاتون کم شده چرا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت داشتن در رفاقت بهترین و بالا ترین هدیه ای است که دوست میتواند به دوستش دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميماند...؟ ولي قلبش سياه ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا سرزمين واژگان واژگون است :  جايي كه گنج ، جنگ ميشود  درمان ، نامرد ميشود  قهقه ، هق هق ميشود  اما دزد، همان دزد است و درد همان درد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازقول دورترين بوته خاک بر تو اي دوست درود،حالت آيا خوبست؟ روزگارت آبيست؟همه اينجا خوبند،ني لبک ميخواند،قاصدک ميرقصد، بادعاشق شده است، فکرمن باش که من فکر توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانيت آنقدر زيباست كه سنجاقكى بدون ترس روى كف دستت آب خواهد خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مهر دوستان در خاطرم ياديست! اگر چه فاصله بسيار ، ارادت همچنان باقيست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعاى عشق ميكنيم و فراموش كرده ايم رنگ چشم هاى مادرمان را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خداوندا سوالی دارم.گفت:بپرس،گفتم چرا وقتی خوشحالم همه با من میخندن،ولی وقتی غمگینم كسی با من نمیگرید؟ گفت:خنده رو برای جمع آوري دوست و غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دل کسی رو شکستی، یه میخ بکوب به دیوار اگه از دلش درآوردی میخ رو از دیوار بیرون بیار اما اینو بدون، جای اون میخ، همیشه روی دیوار میمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه هایت مثل بالش مسافرخانه است سر های زیادی را تکیه گاه بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ارباب سخنانی هستی، که نگفته ای ولی حرفهایی که زده ای، ارباب تو هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تو يه حساب ديگه ميكردم ناراحت نشو ولي تازه فهميدم مردم راست ميگفتند تو آدم دو روي هستي ...  يه روت ماه يه روت گل يكي از يكي بهتر و قشنگتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر قلب خونين صليبي مي آويزم تا همگان بدانند قلب من جايگاه رفيقي است كه شقايقها حسرت آنرا مي خورند


گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه،من،که وقتی توخيابون نگاهم به يه پسرخوشگل ميفته،بازسرموميندازم پايين و زير لب ميگم: اگه آخرشم باشى، انگشت کوچيکه عشقم نيستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم به اشتباه عاشق می شوند ، به جای شمع دور چراغ های بی احساس خیابان می میرند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بانک وفا شعبه محبت مزاحمتون میشم حساب وفاتون کم شده چرا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت داشتن در رفاقت بهترین و بالا ترین هدیه ای است که دوست میتواند به دوستش دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميماند...؟ ولي قلبش سياه ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا سرزمين واژگان واژگون است :  جايي كه گنج ، جنگ ميشود  درمان ، نامرد ميشود  قهقه ، هق هق ميشود  اما دزد، همان دزد است و درد همان درد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازقول دورترين بوته خاک بر تو اي دوست درود،حالت آيا خوبست؟ روزگارت آبيست؟همه اينجا خوبند،ني لبک ميخواند،قاصدک ميرقصد، بادعاشق شده است، فکرمن باش که من فکر توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانيت آنقدر زيباست كه سنجاقكى بدون ترس روى كف دستت آب خواهد خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مهر دوستان در خاطرم ياديست! اگر چه فاصله بسيار ، ارادت همچنان باقيست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعاى عشق ميكنيم و فراموش كرده ايم رنگ چشم هاى مادرمان را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خداوندا سوالی دارم.گفت:بپرس،گفتم چرا وقتی خوشحالم همه با من میخندن،ولی وقتی غمگینم كسی با من نمیگرید؟ گفت:خنده رو برای جمع آوري دوست و غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دل کسی رو شکستی، یه میخ بکوب به دیوار اگه از دلش درآوردی میخ رو از دیوار بیرون بیار اما اینو بدون، جای اون میخ، همیشه روی دیوار میمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه هایت مثل بالش مسافرخانه است سر های زیادی را تکیه گاه بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ارباب سخنانی هستی، که نگفته ای ولی حرفهایی که زده ای، ارباب تو هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تو يه حساب ديگه ميكردم ناراحت نشو ولي تازه فهميدم مردم راست ميگفتند تو آدم دو روي هستي ...  يه روت ماه يه روت گل يكي از يكي بهتر و قشنگتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر قلب خونين صليبي مي آويزم تا همگان بدانند قلب من جايگاه رفيقي است كه شقايقها حسرت آنرا مي خورند