بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم دوست بهتره یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که با میل خود انتخاب می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خوشبختی از کدوم راهه گفتند خوشبختی خودش راهه گفتم از من تا خوشبختی چقدر فاصله است گفتند از تو تا خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم براي سفید بودن برگه نقاشی ام تنبیهم كرد و "همه" به من خندیدند...  اما من خدایی را كشیده بودم كه "همه" میگفتند دیدنی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشيني باخوبان به ما آموخت اگر هم خوب نيستيم لااقل قدر خوبان را بدانيم زی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا گرفته بود، باران مي باريد، كودكي با تصور كودكانه خود رو به آسمان كرد و گفت: خدايا گريه نكن درست ميشه ما آدما يک روزي بنده خوبي ميشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که شکستم و ببستم توبه  فریاد همی کند زدستم توبه  دیروز به توبه ای شکستم ساغر  و امروز به ساغری شکستم توبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلیل شادی کسی باش، نه شریک شادی او و همیشه شریک غم کسی باش، نه دلیل غم او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیقند. ندیدن و نبودن هرگز بهانه ی از یاد بردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين حکمت دوستي به ياد هم بودن است، نه در کنار هم بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر چه در خود شکستیم صدایی نکنیم  یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سروبایی نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد یاران هرکجا باشد بر ما واجب است ما رفیق نارفیق شهر غم ها نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من به یاد داشته باش در تقویم رفاقت هیچگاه کلمه تلخی، به نام فراموشی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقی خواهم ساخت از جنس محبت و بادبانی از عشق. هزاران هزار گل قرمز نثار خوبیهایت میکنم تا بدانی که همیشه به یادت هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ها و محبت ها را از دل ها بپرسید که دل ها گواهانی رشوه ناپذیرند زندگی سه چیزش خوبه: ندونی و دعات کنن، نبینی و نگات کنن، نباشی و یادت کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی مثل صبح می مونن. نمیشه تمام روز داشتشون ولی مطمئنی که روز بعد و هفته بعد، ماه بعد، سال بعد و تا ابد هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است....  ساعت به و قت انسانیت خواب است....  عجب موجود سخت جانیست دل هزار با....  میشکند، میسوزد، میمیرد و باز هم میتپی....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم دوست بهتره یا برادر ؟ گفت دوست برادری است که با میل خود انتخاب می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خوشبختی از کدوم راهه گفتند خوشبختی خودش راهه گفتم از من تا خوشبختی چقدر فاصله است گفتند از تو تا خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم براي سفید بودن برگه نقاشی ام تنبیهم كرد و "همه" به من خندیدند...  اما من خدایی را كشیده بودم كه "همه" میگفتند دیدنی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همنشيني باخوبان به ما آموخت اگر هم خوب نيستيم لااقل قدر خوبان را بدانيم زی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا گرفته بود، باران مي باريد، كودكي با تصور كودكانه خود رو به آسمان كرد و گفت: خدايا گريه نكن درست ميشه ما آدما يک روزي بنده خوبي ميشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس که شکستم و ببستم توبه  فریاد همی کند زدستم توبه  دیروز به توبه ای شکستم ساغر  و امروز به ساغری شکستم توبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلیل شادی کسی باش، نه شریک شادی او و همیشه شریک غم کسی باش، نه دلیل غم او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیقند. ندیدن و نبودن هرگز بهانه ی از یاد بردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين حکمت دوستي به ياد هم بودن است، نه در کنار هم بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر چه در خود شکستیم صدایی نکنیم  یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سروبایی نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد یاران هرکجا باشد بر ما واجب است ما رفیق نارفیق شهر غم ها نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من به یاد داشته باش در تقویم رفاقت هیچگاه کلمه تلخی، به نام فراموشی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقی خواهم ساخت از جنس محبت و بادبانی از عشق. هزاران هزار گل قرمز نثار خوبیهایت میکنم تا بدانی که همیشه به یادت هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ها و محبت ها را از دل ها بپرسید که دل ها گواهانی رشوه ناپذیرند زندگی سه چیزش خوبه: ندونی و دعات کنن، نبینی و نگات کنن، نباشی و یادت کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی مثل صبح می مونن. نمیشه تمام روز داشتشون ولی مطمئنی که روز بعد و هفته بعد، ماه بعد، سال بعد و تا ابد هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است....  ساعت به و قت انسانیت خواب است....  عجب موجود سخت جانیست دل هزار با....  میشکند، میسوزد، میمیرد و باز هم میتپی....