بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه به كار مفيدم نميكند هيچ كس! هزار ديده به انتظار يك اشتباه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشگلا رسمشونه پابند آدم نميشن  دل گرفتار ميكنن اما گرفتار نميشن؟!  رسمشونه شاخه بشاخه ميپرن  دلو بيمار ميكنن اما پرستار نميشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيوتن اگر جاذبه را درست ميفهميد معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در خاطرش نمى نوشت اشكهاى من هم به زمين مى افتاد اما تو سيب را ترجيح دادى !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میری خودکار میخری100تومن ولی لاک غلط گیر 800تومن!تو این دنیا حتی رو کاغذهم اشتباه کنی برات گرون تموم میشه،چه برسه به زندگی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مرد نیست گاهی مجنون دخترکی تنهاست که لیلی نام دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری گذشت تا باورمان شد آنچه باد می برد ما بوديم نه خاطراتمان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يقين داری حتما پروانه میشوي؛ بگذار روزگار هر چه قدر میخواهد پيله كند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر"دروغ"بزرگي است، سالهاست که با"غوره ها" كلنجار ميروم"حلوا"نميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حكايت جالبيست...  كلمه ى زندگی با"زن" آغاز ميشود...  و کلمه ى مردن با"مرد"...  پس ببال به خود که آغازگر زندگی هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت از خدا نخواه که تمام دنیا رو بهت بده فقط بخواه کسی رو بهت بده که تو رو به تمام دنیا نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حاجیان به شیطان سنگ می زدند، شیطان می خندید و می گفت: این جماعت که امروز به من سنگ می زنند، برسند تهران به من زنگ می زنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام: كسي كه يادم نكرد من يادش كنم شايد او تنهاتر از من باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی روزای بدی که دارن میرن و الهی هیچ وقت برنگردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درفلسفه ی وفا چنین آمده است: \"دل وقف شکستن است..بیهوده نرنج!!!!\"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی درویشی را گفتن چرا دوست نمیطلبی؟ آیا دوستی را دوست نداری؟  گفت: دوستی را دوست دارم اما طاقت جدایی دوست را ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر از فاصله ی دور حکایت دارد / خسته با رفتن احساس رفاقت دارد / چه صمیمانه به درگاه خدا گویم / که دلم از دوری دوست شکایت دارد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه به كار مفيدم نميكند هيچ كس! هزار ديده به انتظار يك اشتباه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشگلا رسمشونه پابند آدم نميشن  دل گرفتار ميكنن اما گرفتار نميشن؟!  رسمشونه شاخه بشاخه ميپرن  دلو بيمار ميكنن اما پرستار نميشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيوتن اگر جاذبه را درست ميفهميد معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در خاطرش نمى نوشت اشكهاى من هم به زمين مى افتاد اما تو سيب را ترجيح دادى !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میری خودکار میخری100تومن ولی لاک غلط گیر 800تومن!تو این دنیا حتی رو کاغذهم اشتباه کنی برات گرون تموم میشه،چه برسه به زندگی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون همیشه مرد نیست گاهی مجنون دخترکی تنهاست که لیلی نام دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری گذشت تا باورمان شد آنچه باد می برد ما بوديم نه خاطراتمان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يقين داری حتما پروانه میشوي؛ بگذار روزگار هر چه قدر میخواهد پيله كند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر"دروغ"بزرگي است، سالهاست که با"غوره ها" كلنجار ميروم"حلوا"نميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حكايت جالبيست...  كلمه ى زندگی با"زن" آغاز ميشود...  و کلمه ى مردن با"مرد"...  پس ببال به خود که آغازگر زندگی هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت از خدا نخواه که تمام دنیا رو بهت بده فقط بخواه کسی رو بهت بده که تو رو به تمام دنیا نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حاجیان به شیطان سنگ می زدند، شیطان می خندید و می گفت: این جماعت که امروز به من سنگ می زنند، برسند تهران به من زنگ می زنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام: كسي كه يادم نكرد من يادش كنم شايد او تنهاتر از من باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی روزای بدی که دارن میرن و الهی هیچ وقت برنگردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درفلسفه ی وفا چنین آمده است: \"دل وقف شکستن است..بیهوده نرنج!!!!\"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی درویشی را گفتن چرا دوست نمیطلبی؟ آیا دوستی را دوست نداری؟  گفت: دوستی را دوست دارم اما طاقت جدایی دوست را ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر از فاصله ی دور حکایت دارد / خسته با رفتن احساس رفاقت دارد / چه صمیمانه به درگاه خدا گویم / که دلم از دوری دوست شکایت دارد .