بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در عقل مي بندم نه سر درعشق مي بازم،كه اين نامرد بي درد است و آن بي درد نامردست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم،مردن آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دلهایی داریم که بیاد هم میتپند بهترین ثروتها از آن ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگيم در كاسه اي آب خلاصه مي شد آن را بدرقه ي راهت مي كردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى حکمت اوست، چند برگى تو ورق خواهى زد مابقى را قسمت. قسمتت شادى باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرفتن از آنهایی که دوستشان داریم بی فایده است زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: هرگز با خیال ما مکن عیشت تباه  گفتمش: ما با خیالت زندگانی می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در اين كلبه خوشم تو در آن اوج كه هستى خوش باش * من به ياد تو خوشم تو به ياد هركه هستى خوش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عام نادان پریشان روزگار  به زدانشمند نا پرهیزگار  کان به نابینایی از راه اوفتاد  وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر غرورها را براي آن نمي‌پروريم تا بر سر راه مسافري که چشم به راه آمدنش هستيم قرباني کنيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي فقط نواقص ظاهري افراد ديده ميشود و آنچه نا ديده مي ماند كمال باطن است براستي جور ديگر بايد ديد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن پرنده نیازی به تیروکمان نیست همین که بالهایش را بکنی خاطرات پرواز روزی هزار بار او را خواهد کشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه به كار مفيدم نميكند هيچ كس! هزار ديده به انتظار يك اشتباه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشگلا رسمشونه پابند آدم نميشن  دل گرفتار ميكنن اما گرفتار نميشن؟!  رسمشونه شاخه بشاخه ميپرن  دلو بيمار ميكنن اما پرستار نميشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيوتن اگر جاذبه را درست ميفهميد معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در خاطرش نمى نوشت اشكهاى من هم به زمين مى افتاد اما تو سيب را ترجيح دادى !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میری خودکار میخری100تومن ولی لاک غلط گیر 800تومن!تو این دنیا حتی رو کاغذهم اشتباه کنی برات گرون تموم میشه،چه برسه به زندگی..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در عقل مي بندم نه سر درعشق مي بازم،كه اين نامرد بي درد است و آن بي درد نامردست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم،مردن آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دلهایی داریم که بیاد هم میتپند بهترین ثروتها از آن ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگيم در كاسه اي آب خلاصه مي شد آن را بدرقه ي راهت مي كردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى حکمت اوست، چند برگى تو ورق خواهى زد مابقى را قسمت. قسمتت شادى باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله گرفتن از آنهایی که دوستشان داریم بی فایده است زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: هرگز با خیال ما مکن عیشت تباه  گفتمش: ما با خیالت زندگانی می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در اين كلبه خوشم تو در آن اوج كه هستى خوش باش * من به ياد تو خوشم تو به ياد هركه هستى خوش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عام نادان پریشان روزگار  به زدانشمند نا پرهیزگار  کان به نابینایی از راه اوفتاد  وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر غرورها را براي آن نمي‌پروريم تا بر سر راه مسافري که چشم به راه آمدنش هستيم قرباني کنيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي فقط نواقص ظاهري افراد ديده ميشود و آنچه نا ديده مي ماند كمال باطن است براستي جور ديگر بايد ديد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن پرنده نیازی به تیروکمان نیست همین که بالهایش را بکنی خاطرات پرواز روزی هزار بار او را خواهد کشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه به كار مفيدم نميكند هيچ كس! هزار ديده به انتظار يك اشتباه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشگلا رسمشونه پابند آدم نميشن  دل گرفتار ميكنن اما گرفتار نميشن؟!  رسمشونه شاخه بشاخه ميپرن  دلو بيمار ميكنن اما پرستار نميشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيوتن اگر جاذبه را درست ميفهميد معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در خاطرش نمى نوشت اشكهاى من هم به زمين مى افتاد اما تو سيب را ترجيح دادى !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میری خودکار میخری100تومن ولی لاک غلط گیر 800تومن!تو این دنیا حتی رو کاغذهم اشتباه کنی برات گرون تموم میشه،چه برسه به زندگی..