بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.. قسمت وحکمتت باشد برای آنهایی که درکش میکنند.. برای منِ نفهم فقط معجزه کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال بپرسم راستشو میگی؟ . . . . . . . همین جمله نشون میده ماها به همدیگه اعتماد نداریم دائم فکر میکنیم که داریم به هم دروغ میگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه طاقت و نه فرصت اشتباهی به بزرگی عشق را دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم خوب بودنمو برای کسی اثبات کنم ... ترجیح میدم برن تجربه کنن برگردن . بهلههههههه اینجوریاس :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدمها گریه می کنند  برای آن نیست که ضعیف هستند  برای آن است که مدت طولانی قوی بوده اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرد است... ابرها زمزمه باران را نجوا می کنند... درختان می لرزند... باد موسیقی همیشگی را می نوازد... و تو همچنان گرم و صمیمی در دلم ماندگاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گره می خورند دستانمان... روزی... و من برای آن روز زنده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که مرد نشد پیرمرد شد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره هیچ وقت از خاطرآسمان نمی رود پس بگذار دل من آسمان باشد ویادتوستاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی 5 ساله بودم مامانم بهم پول داد برم لوبیا بگیرمزیمنم وقتی رفتم بیرون یادم رفت به جاش ده تا نون بربری خریدم تازه توی کوچه هم به هر کی میرسیدم تعارف میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای یا ببافم … یا بشکافم … اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام چشم هایت را ببند ... یه نفر برای همه نگرانی هایت بیدار است ... یه نفر که از تمام زیبایی های دنیا ، تنها تـــــــو را بـــاور دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدادرمکانهای دورازانتظار؛به دست افرادی دورازانتظار؛ودرمواقعی تصورناپذیر؛معجزات خودرابه انجام میرساند.برای آن مهربان توانا،غیر ممکن وجود ندارد.همیشه،همیشه وهمیشه امید هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"گفته بودم كه تو را دوست ندارم ديگر درد آنجا كه عميق است به حاشا برسد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر عشق باشد ناممکن ترین ها را امکان میبخشد،تنها برکه ای ست که میتوانی در آن غرق شوی اما نفس بکشی.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـــــه یادت باشــــــــــه تنها چیزی که بایـــــــــد ازش بترســـــــــــی  خود تـرســــــه  عجب جمله ای گفتم از خودم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.. قسمت وحکمتت باشد برای آنهایی که درکش میکنند.. برای منِ نفهم فقط معجزه کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال بپرسم راستشو میگی؟ . . . . . . . همین جمله نشون میده ماها به همدیگه اعتماد نداریم دائم فکر میکنیم که داریم به هم دروغ میگیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نه طاقت و نه فرصت اشتباهی به بزرگی عشق را دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم خوب بودنمو برای کسی اثبات کنم ... ترجیح میدم برن تجربه کنن برگردن . بهلههههههه اینجوریاس :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدمها گریه می کنند  برای آن نیست که ضعیف هستند  برای آن است که مدت طولانی قوی بوده اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرد است... ابرها زمزمه باران را نجوا می کنند... درختان می لرزند... باد موسیقی همیشگی را می نوازد... و تو همچنان گرم و صمیمی در دلم ماندگاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گره می خورند دستانمان... روزی... و من برای آن روز زنده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که مرد نشد پیرمرد شد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره هیچ وقت از خاطرآسمان نمی رود پس بگذار دل من آسمان باشد ویادتوستاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی 5 ساله بودم مامانم بهم پول داد برم لوبیا بگیرمزیمنم وقتی رفتم بیرون یادم رفت به جاش ده تا نون بربری خریدم تازه توی کوچه هم به هر کی میرسیدم تعارف میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای یا ببافم … یا بشکافم … اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام چشم هایت را ببند ... یه نفر برای همه نگرانی هایت بیدار است ... یه نفر که از تمام زیبایی های دنیا ، تنها تـــــــو را بـــاور دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدادرمکانهای دورازانتظار؛به دست افرادی دورازانتظار؛ودرمواقعی تصورناپذیر؛معجزات خودرابه انجام میرساند.برای آن مهربان توانا،غیر ممکن وجود ندارد.همیشه،همیشه وهمیشه امید هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"گفته بودم كه تو را دوست ندارم ديگر درد آنجا كه عميق است به حاشا برسد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر عشق باشد ناممکن ترین ها را امکان میبخشد،تنها برکه ای ست که میتوانی در آن غرق شوی اما نفس بکشی.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـــــه یادت باشــــــــــه تنها چیزی که بایـــــــــد ازش بترســـــــــــی  خود تـرســــــه  عجب جمله ای گفتم از خودم