بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز را دوست دارم چون معافم میکند از پنهان کردن دردی که در صدایم می پیچد اشکی که در نگاهم می چرخد و همه فکر میکنند سرما خورده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید میان این همه \"نامردی\" باید شیطان را بستایم که\"دروغ\" نگفت ، جهنم را بجان خرید اما \"تظاهر\" به دوست داشتن آدم نکرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد ، نرو معرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا خیلی غبار آلود است!... گرگ را از سگ نمی توان تشخیص داد!... هنگامي گرگ را می شناسیم كه دریده شده ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ها شکستنیست; زندگی گذشتنیست; این فقط محبت است که همیشه ماندنیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويم برايت اين است: درميان مردمى كه مى دوند براى زنده بودن ، آرام قدم بردارى ، براى زندگى كردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد برای دعای کداممان..نمی دانم، من همین قدرمی دانم، باران صدای پای اجابت است وخداباهمه جبروتش دارد نازمی خرد، نیازکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که دلشون خیلی گرفته ولی بخاطر اینکه دیگری ناراحت نشه الکی میذارن به حساب عصر جمعه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر پرواز پرنده شده بود نگاه قله ارتفاع نمیگرفت بس که دلش تاپ میز صدای صحرا و کوه دلش بحال آهو... پرواز ما کو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمها همون قدر باش که برای تو هستند،! بیشتر که باشی مایه سوء تفاهم و خیلی چیزای دیگه ست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد خوب نباش... زیاد دم دست هم نباش ... زیاد که خوب باشی، دل آدم ها را می زنی آدم ها این روزها ، عجیب به خوبی ... به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی، زیــــــــــادی می شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار ... راهت راه بگيرو برو نه کوه توان ريزش دارد نه دهقان پيراهن اضافه ... هيچ چيز مثل سابق نيست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچكس نفهمید: شاید شیطان عاشق حوا شده بود... كه به آدم سجده نكرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند،بد خط بود ... روزگار نتوانست آنها را بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه بر لب ، سبحه بر کف ، دل پر از شوق گناه ، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو به احساستــــ بیامـــوز نفـــس نکشـــد هـــوای دل ها آلــودستــــ اینجـــا فاصـ ـ ـ ـله ی یکــــ عشـــق تا عشـــق بعدیــــ یکــــ نـ ـ ـخ سیگـ ـ ـار استـــــ !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز را دوست دارم چون معافم میکند از پنهان کردن دردی که در صدایم می پیچد اشکی که در نگاهم می چرخد و همه فکر میکنند سرما خورده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید میان این همه \"نامردی\" باید شیطان را بستایم که\"دروغ\" نگفت ، جهنم را بجان خرید اما \"تظاهر\" به دوست داشتن آدم نکرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد ، نرو معرفت تازه از آن لحظه آغاز میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا خیلی غبار آلود است!... گرگ را از سگ نمی توان تشخیص داد!... هنگامي گرگ را می شناسیم كه دریده شده ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ها شکستنیست; زندگی گذشتنیست; این فقط محبت است که همیشه ماندنیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويم برايت اين است: درميان مردمى كه مى دوند براى زنده بودن ، آرام قدم بردارى ، براى زندگى كردن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد برای دعای کداممان..نمی دانم، من همین قدرمی دانم، باران صدای پای اجابت است وخداباهمه جبروتش دارد نازمی خرد، نیازکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که دلشون خیلی گرفته ولی بخاطر اینکه دیگری ناراحت نشه الکی میذارن به حساب عصر جمعه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر پرواز پرنده شده بود نگاه قله ارتفاع نمیگرفت بس که دلش تاپ میز صدای صحرا و کوه دلش بحال آهو... پرواز ما کو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمها همون قدر باش که برای تو هستند،! بیشتر که باشی مایه سوء تفاهم و خیلی چیزای دیگه ست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد خوب نباش... زیاد دم دست هم نباش ... زیاد که خوب باشی، دل آدم ها را می زنی آدم ها این روزها ، عجیب به خوبی ... به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی، زیــــــــــادی می شوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار ... راهت راه بگيرو برو نه کوه توان ريزش دارد نه دهقان پيراهن اضافه ... هيچ چيز مثل سابق نيست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچكس نفهمید: شاید شیطان عاشق حوا شده بود... كه به آدم سجده نكرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند،بد خط بود ... روزگار نتوانست آنها را بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه بر لب ، سبحه بر کف ، دل پر از شوق گناه ، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو به احساستــــ بیامـــوز نفـــس نکشـــد هـــوای دل ها آلــودستــــ اینجـــا فاصـ ـ ـ ـله ی یکــــ عشـــق تا عشـــق بعدیــــ یکــــ نـ ـ ـخ سیگـ ـ ـار استـــــ !