بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی زنجیری كه صد سال زیر برف و بارون می مونه ، می پوسه ، ولی از هم جدا نمی شه. امیدوارم بمونیم ، بپوسیم ، ولی از هم جدا نشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان صفر باش... همان دایره ای ساده و خالی که با حضورش روبروی هر عددی آن را تا ده ها و صدها برابر ارزش می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من به شما نصیحت: کسی که همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه بیشتر از همه تنهاست اون رو تنها نذارید چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقان آمدند دشمنان یه دادم برسید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تكيه ميكنند ، درختان به زمين و انسانها به مهرباني يكديكر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش بی درد دمی صحبت از درد مكن... شاخه سبز دلت را به خطا زرد مكن... مرد اگرنيست دراين شهر ولی كوه كه هست.... تكيه بركوه كن و تكيه به نامرد نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيين زندگي من بسيار ساده است و آن مهرباني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روح افسرده ، شما را سريع تر از يك ميكروب از پا در مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار ادمها به حضورشان نیست به دلهره ایست که در نبودشان ایجاد می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟ جای قول و قرارهایمان امن است، زیر پاهای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در زندگى شطرنج بازيم ، نبايد بى جهت هرسو بتازيم . اگرتكنيك دلها را بدانيم ، هميشه برده و هرگز نبازيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ها در پیله دنیا را نمی فهمند ، تقویم ها روز مبادا را نمی فهمند ، دریا برای مردم صحرانشین دریاست ، ساحل نشینان قدر دریا را نمی فهمند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تنهايى نيست بلكه مرگ ملتى است كه : گدايى را قناعت، بى عرضگى راصبر، و با تبسمى بر لب! اين حماقت را حكمت خداوند مى نامند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم از این نیست که چرا اعمال خطایی انجام داده ایم... بلکه از این است که چرا اعمال درستی را برای کسی که لیاقتش را نداشت انجام داده ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید بگذری و بگذاری و بروی... وقتی میمانی و تحمل میکنی ازخودت یک احمق میسازی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: بايد حد زند هوشيار مردم مست را گفت: هوشيارى بيار اينجا كسي هوشيار نيست ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی زنجیری كه صد سال زیر برف و بارون می مونه ، می پوسه ، ولی از هم جدا نمی شه. امیدوارم بمونیم ، بپوسیم ، ولی از هم جدا نشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان صفر باش... همان دایره ای ساده و خالی که با حضورش روبروی هر عددی آن را تا ده ها و صدها برابر ارزش می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من به شما نصیحت: کسی که همیشه سعی میکنه بقیه رو شاد کنه بیشتر از همه تنهاست اون رو تنها نذارید چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیقان آمدند دشمنان یه دادم برسید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تكيه ميكنند ، درختان به زمين و انسانها به مهرباني يكديكر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش بی درد دمی صحبت از درد مكن... شاخه سبز دلت را به خطا زرد مكن... مرد اگرنيست دراين شهر ولی كوه كه هست.... تكيه بركوه كن و تكيه به نامرد نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آيين زندگي من بسيار ساده است و آن مهرباني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روح افسرده ، شما را سريع تر از يك ميكروب از پا در مي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار ادمها به حضورشان نیست به دلهره ایست که در نبودشان ایجاد می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟ جای قول و قرارهایمان امن است، زیر پاهای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در زندگى شطرنج بازيم ، نبايد بى جهت هرسو بتازيم . اگرتكنيك دلها را بدانيم ، هميشه برده و هرگز نبازيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ها در پیله دنیا را نمی فهمند ، تقویم ها روز مبادا را نمی فهمند ، دریا برای مردم صحرانشین دریاست ، ساحل نشینان قدر دریا را نمی فهمند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تنهايى نيست بلكه مرگ ملتى است كه : گدايى را قناعت، بى عرضگى راصبر، و با تبسمى بر لب! اين حماقت را حكمت خداوند مى نامند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم از این نیست که چرا اعمال خطایی انجام داده ایم... بلکه از این است که چرا اعمال درستی را برای کسی که لیاقتش را نداشت انجام داده ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید بگذری و بگذاری و بروی... وقتی میمانی و تحمل میکنی ازخودت یک احمق میسازی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: بايد حد زند هوشيار مردم مست را گفت: هوشيارى بيار اينجا كسي هوشيار نيست ...