بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نده به انسان ها دل نده...  تو که از خدایشان عاشق تر نیستی.. آنها خدای خود را به نیمه نانی و تو را به نیمه شبی می فروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ “ ﺩﺭﺩ ” ﺩﯾﮕﺮﯼ “ ﺩﻝ ” ! ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از هر چيز بهترينش را ندارى، از هر چيزى كه دارى بهترين استفاده را بكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان قسمت ما بود که بی بال شدیم دل به فریاد سپردیم ولی لال شدیم ما به این حنجره گفتیم که لب وا نکند عاقبت پای سکوت دلمان چال شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبا چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی , بدان که روشنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یار قدر یار را نداند … غریبه جفت شش می آورد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک بچه ی ده ماهه که لیوان ها را ... عشق گاهی به زمین می زند، انسان ها را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم منو به خاطر  گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل  توجیهشان میکنم ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای خواب به زنبورهایی فکر کن که دنیای به این بزرگی را گذاشته اند و امده اند زیره . سقف خانه ی تو خانه ساخته اند..... (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست ...  جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش رابخورد .. نقش فروشنده رابازی کرد ... ... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از بگو مگو اونی که اول معذرت خواهی می کنه شجاع ترینه! اونی که اول می بخشه قوی ترینه! اونی که زودتر فراموش میکنه خوشبخت ترینه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق! اگه یه روز تابوتم رفت رو شونت به دل نگیریا! حلال کن... فقط همین یه بار ازت بالاترم... بقیه عمرمو خاک زیر پاتم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها که اشتباه نمی‌کنند ! باید راه افتاد … مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند، بعضی هم به دریا نمی‌رسند رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای روزهای بی اینترنت و بدون گوشی و دنیای مجازی تنگ شده دلم برای کودکی ام تنگ شده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به کسی که به نوعی درباره ما بدی روا داشته ، خوب نگاه کنید ، فرشته ای را می بینیم که در وجودش سقوط کرده است .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نده به انسان ها دل نده...  تو که از خدایشان عاشق تر نیستی.. آنها خدای خود را به نیمه نانی و تو را به نیمه شبی می فروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ “ ﺩﺭﺩ ” ﺩﯾﮕﺮﯼ “ ﺩﻝ ” ! ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از هر چيز بهترينش را ندارى، از هر چيزى كه دارى بهترين استفاده را بكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان قسمت ما بود که بی بال شدیم دل به فریاد سپردیم ولی لال شدیم ما به این حنجره گفتیم که لب وا نکند عاقبت پای سکوت دلمان چال شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبا چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی , بدان که روشنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یار قدر یار را نداند … غریبه جفت شش می آورد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک بچه ی ده ماهه که لیوان ها را ... عشق گاهی به زمین می زند، انسان ها را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم منو به خاطر  گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل  توجیهشان میکنم ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای خواب به زنبورهایی فکر کن که دنیای به این بزرگی را گذاشته اند و امده اند زیره . سقف خانه ی تو خانه ساخته اند..... (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست ...  جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش رابخورد .. نقش فروشنده رابازی کرد ... ... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از بگو مگو اونی که اول معذرت خواهی می کنه شجاع ترینه! اونی که اول می بخشه قوی ترینه! اونی که زودتر فراموش میکنه خوشبخت ترینه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق! اگه یه روز تابوتم رفت رو شونت به دل نگیریا! حلال کن... فقط همین یه بار ازت بالاترم... بقیه عمرمو خاک زیر پاتم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها که اشتباه نمی‌کنند ! باید راه افتاد … مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند، بعضی هم به دریا نمی‌رسند رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای روزهای بی اینترنت و بدون گوشی و دنیای مجازی تنگ شده دلم برای کودکی ام تنگ شده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به کسی که به نوعی درباره ما بدی روا داشته ، خوب نگاه کنید ، فرشته ای را می بینیم که در وجودش سقوط کرده است .