بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه پاي تيرك چوبي آب ميريزد ديوانه نيست بلكه باغبانيست اميدوار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من دنیا هیچ واندر ان همه هیچ ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي كه منتظر است هيچ نشانه اي ندارد هيچ نشانه ي خاصي ندارد!! فقط با هر صدايي بر مي گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گو ل دنيارا مخور........!!! ماهيان شهر ما از كوسه ها وحشيترند بره هاي اين حوالي گرگها را ميدرند سايه از سايه هراسان در ميان كوچه ها زنده ها هم آبروي مرده ها را ميبرند. وثوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدم ها ، کلا آزار دهنده اند وقتی هستند با بودنشان و وقتی هم نیستند ، با نبودنشان تو را می آزارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريم تقويم و ساعت، اين حقيقت را يادمان ببرد كه لحظه لحظه زندگي، يك معجزه است ودر پس آن، حقيقتي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسبها درشكه را كشيدند ولي انعام را درشكه چي گرفته است، به چشمان اسب چشم بند وبه دهانش پوزه بند، تا نبيند و حرف نزند چه آشناست قصه درشكچي واسبهايش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بود و نبود بهار، چيزي از زيبائي گلهاي قالي كم نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداى خنده هاى خداراميشنوى؟ دعايت راشنيده و به آنچه محال ميپندارى ،ميخندد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is just like paint,wiht this difference that you can clear the paint but not love. ترجمه : عشق همچون نقاشي ست با اين تفاوت ك نقاشي را ميتوان پاك كرد اما عشق را هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي ها، بهتر است درحد يك آرزو بمانند! برآورده شدنشان، به بهاي شكستن دلت تمام ميشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرهای خوب ، شیشه خالی شان هم بعد سال ها هنوز عطر می دهد درست مثل جای خالی تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری یک تبسم یک نگاه خوشتر از گرمای صد آغوش بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بی صدا نیست ، هر جا می خورد صدایی دارد. این است نبض باران . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودى: يا تو يا هيچ كس!!! ولى من ساده انگار فراموش كرده بودم كه هيچ كس هم براى خود كسيست.كسى حتى مهم تر از من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین دارویی که در تاریخ بشریت شناخته شده “صبوری” است .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه پاي تيرك چوبي آب ميريزد ديوانه نيست بلكه باغبانيست اميدوار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من دنیا هیچ واندر ان همه هیچ ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي كه منتظر است هيچ نشانه اي ندارد هيچ نشانه ي خاصي ندارد!! فقط با هر صدايي بر مي گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گو ل دنيارا مخور........!!! ماهيان شهر ما از كوسه ها وحشيترند بره هاي اين حوالي گرگها را ميدرند سايه از سايه هراسان در ميان كوچه ها زنده ها هم آبروي مرده ها را ميبرند. وثوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدم ها ، کلا آزار دهنده اند وقتی هستند با بودنشان و وقتی هم نیستند ، با نبودنشان تو را می آزارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريم تقويم و ساعت، اين حقيقت را يادمان ببرد كه لحظه لحظه زندگي، يك معجزه است ودر پس آن، حقيقتي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسبها درشكه را كشيدند ولي انعام را درشكه چي گرفته است، به چشمان اسب چشم بند وبه دهانش پوزه بند، تا نبيند و حرف نزند چه آشناست قصه درشكچي واسبهايش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بود و نبود بهار، چيزي از زيبائي گلهاي قالي كم نمي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداى خنده هاى خداراميشنوى؟ دعايت راشنيده و به آنچه محال ميپندارى ،ميخندد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Love is just like paint,wiht this difference that you can clear the paint but not love. ترجمه : عشق همچون نقاشي ست با اين تفاوت ك نقاشي را ميتوان پاك كرد اما عشق را هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي ها، بهتر است درحد يك آرزو بمانند! برآورده شدنشان، به بهاي شكستن دلت تمام ميشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرهای خوب ، شیشه خالی شان هم بعد سال ها هنوز عطر می دهد درست مثل جای خالی تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری یک تبسم یک نگاه خوشتر از گرمای صد آغوش بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بی صدا نیست ، هر جا می خورد صدایی دارد. این است نبض باران . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودى: يا تو يا هيچ كس!!! ولى من ساده انگار فراموش كرده بودم كه هيچ كس هم براى خود كسيست.كسى حتى مهم تر از من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین دارویی که در تاریخ بشریت شناخته شده “صبوری” است .