بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن “برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ازمیان تمام آلات موسیقی دلو فقط شورمیزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مثل يه جاده است من و تو مسافراشيم قدر لحظه ها رو بدونيم ممكنه فردا نباشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال لنگه های در خانه مان.درسته که خراب شدن و غژغژ می کنن اما بازهم جفت همن...(حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندانپزشک آخرین دندانِ گرگ را کشید ! نگاهی به صورت گرگ انداخت و پوزخندی زد ... ! گرگ زیر لب گفت : بخند ... اینست عاقبتِ گرگی که عاشق گوسفندی شده باشد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای متنفر بودن از کسانیکه از من متنفرند وقتی ندارم، زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين وكم خرجترين هديه لبخنداست زندگيتان سرشارازاين هديه باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند و آنان که محبتها و دوستیها را بر قلبشان برافراشتند همیشه به یاد می مانند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید ، خاطرات پاک به یاد هم بودن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسانی که جسارت عاشقانه از دست دادن رو دارن نه حقارت به هر قیمت نگه داشتنو…….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پاک از تمام معابد جهان مقدس تر است! برای داشتنش خرسند باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ ثروتى بالاتر از مهربانى نيست ، اينو يادت باشه خيلى ثروتمندى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند شروع عشق است، محبت باغ عشق است. ناكامي داغ عشق، چشم رازعشق، وعده امتحان عشق، خاموشي دردعشق و رسوايي شرمنده گي عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه غرور تو بخاطركسي كه دوسش داري زير پا بذاري چيزي نيست ولي اگه كسي رو كه دوس داري بخاطرغرور از دس بدي خيلي بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عجايب عشق همين است: تنها همان آغوش آرامت ميكند كه دلت را به درد می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس ندانست شايد شيطان عاشق حوا بود كه به آدم سجده نكرد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن “برای دوستت دارم بعضی ها مرسی هم زیاد است”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ازمیان تمام آلات موسیقی دلو فقط شورمیزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي مثل يه جاده است من و تو مسافراشيم قدر لحظه ها رو بدونيم ممكنه فردا نباشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال لنگه های در خانه مان.درسته که خراب شدن و غژغژ می کنن اما بازهم جفت همن...(حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندانپزشک آخرین دندانِ گرگ را کشید ! نگاهی به صورت گرگ انداخت و پوزخندی زد ... ! گرگ زیر لب گفت : بخند ... اینست عاقبتِ گرگی که عاشق گوسفندی شده باشد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای متنفر بودن از کسانیکه از من متنفرند وقتی ندارم، زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند….!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين وكم خرجترين هديه لبخنداست زندگيتان سرشارازاين هديه باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند و آنان که محبتها و دوستیها را بر قلبشان برافراشتند همیشه به یاد می مانند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید ، خاطرات پاک به یاد هم بودن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسانی که جسارت عاشقانه از دست دادن رو دارن نه حقارت به هر قیمت نگه داشتنو…….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پاک از تمام معابد جهان مقدس تر است! برای داشتنش خرسند باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ ثروتى بالاتر از مهربانى نيست ، اينو يادت باشه خيلى ثروتمندى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند شروع عشق است، محبت باغ عشق است. ناكامي داغ عشق، چشم رازعشق، وعده امتحان عشق، خاموشي دردعشق و رسوايي شرمنده گي عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه غرور تو بخاطركسي كه دوسش داري زير پا بذاري چيزي نيست ولي اگه كسي رو كه دوس داري بخاطرغرور از دس بدي خيلي بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عجايب عشق همين است: تنها همان آغوش آرامت ميكند كه دلت را به درد می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس ندانست شايد شيطان عاشق حوا بود كه به آدم سجده نكرد...