بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن دوستان بزرگ لطمه زدن به قانون خاطره هاست همیشه بیادتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد بی غذا دو ماه دووم می آره … بی آب دو هفته ……. بی هوا ، چند دقیقه ………….. اما بی ” وجـــدان ” متاسفانه خـــــــــــــیلی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی همه نیستن نه که نیستن هستن مثل تو نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه... "عشق" این واژهء سه حرفی چه راز ها در بر دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم از آتش و شیطان از آتش است و آب آتش را سرد می کند،پس هرگاه خشمگین شدی وضو بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصاره ی تمام مهربانی ها را می گیرم و از آن فرشته ای می سازم همچون "خودت" .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا سخن از اعتماد است من هر هر میخندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سايه اى از نيمه پنهانه خويشم تصوير هزار آينه حيرانى خويشم صد بار پشيمانى و صد مرتبه توبه هر بار پشيمان ز پشيمانى خويشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدهم در خیابان با کفشهایم راه بروم وبه خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بمانم و به کفشهایم فکر کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از آدمايي كه ميگن دوستت دارم اما معنيشو نميدونن، از آدمايي كه ميخوان ماله اونا باشي اما خودشون مال تو نيستن، از اونايي كه زير بارون برات ميميرن، وقتي آفتاب ميشه همه چيز يادشون ميره!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خواب، نه ؛ 
به روياهايم ميروم! 
آنجا هرچقدر كه دلم بخواهد زندگي خواهم كرد؛ 
وقتي بيدار بودم، هرگز زندگي نكردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگو بخوابند... بيهوده زيستن ما نيازي به شمارش ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، نبودن جدال نيست 
تجربه حضور خداست، هميشه برايت آرزوي "آرامش" دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهاي دور برم مثل جمعه ميمانند معلوم نميكنند فرد هستند يا زوج پر از ابهامند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پايين پريدنم ازشوق زندگي نيست... ماھي روي خاك چه مى كند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3توصيه براي بي معرفتها: 1 2 3 دنبال چي ميگردي ؟ توكه دنياي معرفتي....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن دوستان بزرگ لطمه زدن به قانون خاطره هاست همیشه بیادتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد بی غذا دو ماه دووم می آره … بی آب دو هفته ……. بی هوا ، چند دقیقه ………….. اما بی ” وجـــدان ” متاسفانه خـــــــــــــیلی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی همه نیستن نه که نیستن هستن مثل تو نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه... "عشق" این واژهء سه حرفی چه راز ها در بر دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم از آتش و شیطان از آتش است و آب آتش را سرد می کند،پس هرگاه خشمگین شدی وضو بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصاره ی تمام مهربانی ها را می گیرم و از آن فرشته ای می سازم همچون "خودت" .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا سخن از اعتماد است من هر هر میخندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سايه اى از نيمه پنهانه خويشم تصوير هزار آينه حيرانى خويشم صد بار پشيمانى و صد مرتبه توبه هر بار پشيمان ز پشيمانى خويشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدهم در خیابان با کفشهایم راه بروم وبه خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بمانم و به کفشهایم فکر کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از آدمايي كه ميگن دوستت دارم اما معنيشو نميدونن، از آدمايي كه ميخوان ماله اونا باشي اما خودشون مال تو نيستن، از اونايي كه زير بارون برات ميميرن، وقتي آفتاب ميشه همه چيز يادشون ميره!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خواب، نه ؛ 
به روياهايم ميروم! 
آنجا هرچقدر كه دلم بخواهد زندگي خواهم كرد؛ 
وقتي بيدار بودم، هرگز زندگي نكردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگو بخوابند... بيهوده زيستن ما نيازي به شمارش ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، نبودن جدال نيست 
تجربه حضور خداست، هميشه برايت آرزوي "آرامش" دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهاي دور برم مثل جمعه ميمانند معلوم نميكنند فرد هستند يا زوج پر از ابهامند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پايين پريدنم ازشوق زندگي نيست... ماھي روي خاك چه مى كند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3توصيه براي بي معرفتها: 1 2 3 دنبال چي ميگردي ؟ توكه دنياي معرفتي....!