بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، نبودن جدال نيست 
تجربه حضور خداست، هميشه برايت آرزوي "آرامش" دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهاي دور برم مثل جمعه ميمانند معلوم نميكنند فرد هستند يا زوج پر از ابهامند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پايين پريدنم ازشوق زندگي نيست... ماھي روي خاك چه مى كند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3توصيه براي بي معرفتها: 1 2 3 دنبال چي ميگردي ؟ توكه دنياي معرفتي....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي باور ميخواهد آن هم از جنس اميد كه اگر سختي راه به تو يك سيلي زد يك اميد از ته قلبت به تو گويد كه خدا هست هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا...! اندكي نفهمي عطا كن،كه راحت زندگي كنيم! مرديم از بس فهميديم و به روي خودمون نياورديم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام اى لنگرتسكين ، اى تكان هاى دل ، اى آرامش ساحل با توام اى تمام طيف هاى آفتابى ، اى كبود ارغوانى ، اى بنفشايى هر چه هستى باش اما كاش... نه جز اينم آرزويى نيست هر چه هستى باش ... فقط باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ که می شوی غصه هایت زودتر از خودت قد می کشند دردهایت نیز... غافل از آنکه لبخندهایت را در آلبوم کودکیت جا گذاشته ای شاید بزرگ شدن اتفاق خوبی نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد خوب نباش... زیاد دم دست هم نباش ... زیاد که خوب باشی، دل آدم ها را می زنی آدم ها این روزها ، عجیب به خوبی ... به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی، زیــــــــــادی می شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون رفته گری که زمین رو جارو میکشه که زن و بچش خونه کسی جارو نکشن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش جرم سادگی مرا همانجور که از سر سادگی بخشیدمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای به روزگاری که دشمن بهتر از دوست باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت را ببند... تو که آیینه ام می شوی خود را برتر از هستی ام میبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرسرخواستن دلي دعواباشه هميشه حق بابرنده هانيست،ميشه درعين بازنده بودن سرتوبالابگيري وعشقتو ازکوچه پس کوچه هاي دلش گدايي کني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نکن,من برای داشتن تو دلی دا به دریا زدم که همیشه از آب می ترسید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، نبودن جدال نيست 
تجربه حضور خداست، هميشه برايت آرزوي "آرامش" دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهاي دور برم مثل جمعه ميمانند معلوم نميكنند فرد هستند يا زوج پر از ابهامند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پايين پريدنم ازشوق زندگي نيست... ماھي روي خاك چه مى كند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3توصيه براي بي معرفتها: 1 2 3 دنبال چي ميگردي ؟ توكه دنياي معرفتي....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي باور ميخواهد آن هم از جنس اميد كه اگر سختي راه به تو يك سيلي زد يك اميد از ته قلبت به تو گويد كه خدا هست هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا...! اندكي نفهمي عطا كن،كه راحت زندگي كنيم! مرديم از بس فهميديم و به روي خودمون نياورديم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام اى لنگرتسكين ، اى تكان هاى دل ، اى آرامش ساحل با توام اى تمام طيف هاى آفتابى ، اى كبود ارغوانى ، اى بنفشايى هر چه هستى باش اما كاش... نه جز اينم آرزويى نيست هر چه هستى باش ... فقط باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ که می شوی غصه هایت زودتر از خودت قد می کشند دردهایت نیز... غافل از آنکه لبخندهایت را در آلبوم کودکیت جا گذاشته ای شاید بزرگ شدن اتفاق خوبی نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد خوب نباش... زیاد دم دست هم نباش ... زیاد که خوب باشی، دل آدم ها را می زنی آدم ها این روزها ، عجیب به خوبی ... به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی، زیــــــــــادی می شوی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون رفته گری که زمین رو جارو میکشه که زن و بچش خونه کسی جارو نکشن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش جرم سادگی مرا همانجور که از سر سادگی بخشیدمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای به روزگاری که دشمن بهتر از دوست باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت را ببند... تو که آیینه ام می شوی خود را برتر از هستی ام میبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرسرخواستن دلي دعواباشه هميشه حق بابرنده هانيست،ميشه درعين بازنده بودن سرتوبالابگيري وعشقتو ازکوچه پس کوچه هاي دلش گدايي کني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نکن,من برای داشتن تو دلی دا به دریا زدم که همیشه از آب می ترسید