بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پنگوئن که یه وجب قد داره ولی باز لاتی راه میره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن و لبخند بزن به خاطر آنهایی که با لبخندت زندگی میکنند واز نفست آرام میگیرند و به امیدت زنده هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي زيباست گرچه زيباتر از آن حس زيبايست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در لیست آدم هایت اشتباهی شده. اسم من که ایوب نیست...!!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی نوقف در ایسگاه بین راه؛فرصت خوبیست برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راهی که پیش روست.گاهی برای رسیدن باید نرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آخر هر چیز خوب میشود.اگر نشد بدان هنوز آخر آن نرسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال نميه گمشده تون نگرديد... خدا همه مارو لنگه به لنگه آفريده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان سازسفر ميزند... بي هيچ پاداشي حراج محبت كنيم كه همه ما خاطره ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زنداني مي خنديد شايد به زنداني بودن خويش و شايد به آزادى من راستي زندان كدام سوى ميله هاست؟ (ارنستو چگوارا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم اما … ، بی دلیل از قفس کهنه ی شب میترسم ، بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند ، میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نتوان به گذشته بازگشت و یه آغاز ساخت ولی میتوان هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برون نمیرود ازخاطرم خیال وصالت اگرچه نیست وصالی ولی خوشم به خیالت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شیرها پاكتی اند... وقتی پلنگها صورتی اند... ایراد مگیر!! عشق ها ساعتی اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت کار سختی نیست! کافی است دراز بکشم... چشم هایم را ببندم... و برای همیشه.... بــمیــــــــرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من “تــــــو” را به دلم قول داده ام نگذار بد قول شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرارت لازم نیست گاهی از سردی نگاهت میتوان آتش گرفت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پنگوئن که یه وجب قد داره ولی باز لاتی راه میره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن و لبخند بزن به خاطر آنهایی که با لبخندت زندگی میکنند واز نفست آرام میگیرند و به امیدت زنده هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي زيباست گرچه زيباتر از آن حس زيبايست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در لیست آدم هایت اشتباهی شده. اسم من که ایوب نیست...!!!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی نوقف در ایسگاه بین راه؛فرصت خوبیست برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راهی که پیش روست.گاهی برای رسیدن باید نرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آخر هر چیز خوب میشود.اگر نشد بدان هنوز آخر آن نرسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال نميه گمشده تون نگرديد... خدا همه مارو لنگه به لنگه آفريده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان سازسفر ميزند... بي هيچ پاداشي حراج محبت كنيم كه همه ما خاطره ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد زنداني مي خنديد شايد به زنداني بودن خويش و شايد به آزادى من راستي زندان كدام سوى ميله هاست؟ (ارنستو چگوارا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صبورم اما … ، بی دلیل از قفس کهنه ی شب میترسم ، بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند ، میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نتوان به گذشته بازگشت و یه آغاز ساخت ولی میتوان هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برون نمیرود ازخاطرم خیال وصالت اگرچه نیست وصالی ولی خوشم به خیالت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شیرها پاكتی اند... وقتی پلنگها صورتی اند... ایراد مگیر!! عشق ها ساعتی اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت کار سختی نیست! کافی است دراز بکشم... چشم هایم را ببندم... و برای همیشه.... بــمیــــــــرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من “تــــــو” را به دلم قول داده ام نگذار بد قول شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرارت لازم نیست گاهی از سردی نگاهت میتوان آتش گرفت . . .