بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها " یار " می شوند برایت ، با یک نقطه اضافی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت توی زندگی به یه در بزرگ رسیدی که روش یه قفل بزرگ بود نترس و نا امید نشو!!! چون اگه قرار بود باز نشه جاش یه دیوار میذاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یه پل قدیمیه به این فکر نکن که اگه تنها ازش بگذری دیرتر خراب میشه به این فکر کن که اگه افتادی یکی باشه که دستت رو بگیره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا حکمت بازی های کودکی را می فهمم ؛ زووو تمرین این روزهای نفس گیر بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس كم بهاترین چیز است تا یادی از گرانبهاترین عزیزان كنیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنادارم ازآسمان كه اگرحتي قطره اي ازخوشبختي باريد روي گونه شمابچكاند؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمري گذشت تا باورمان شد ، آنچه را باد برد خودمان بوديم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم را که درون آب می زنم ، ماهی ها جمع می شوند شاید این ها هم فهمیده اند / عمری “ طعمه روزگار” بوده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خنده دار که ناز را میکشیم ! آه را میکشیم ! انتظار را میکشیم ! فریاد رامی کشیم ! درد را میکشیم . . . ولی بعد از این همه سال آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی شور نمی خواد ! شعور میخواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم بهاران مال تو/شاخه هاي ياس خندان مال تو/آن خداوندي كه دنيا آفريد/تا ابد همراه و پشتيبان تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا آن كس كه صادقانه يادم ميكند 
هر لحظه عاشقانه يادش كن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي فقط در يك صورت حق دارد به ديگري از بالا نگاه كند و آن هنگامي است كه بخواهد دست ديگري كه بر زمين افتاده بگيرد تا او را بلند كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانيه ها مى گذرند چشم به ساعت دوختم تو در يک قدمى من از من فرسنگ ها دورى کاش مى توانستم گامى بردارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن لبخند کسانی که رنج میکشند ، از دیدن اشک هایشان دردناک تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایا" الودگی ادمها از حد گذشته... دنیاراچند روزی تعطیل نمی کنی؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها " یار " می شوند برایت ، با یک نقطه اضافی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت توی زندگی به یه در بزرگ رسیدی که روش یه قفل بزرگ بود نترس و نا امید نشو!!! چون اگه قرار بود باز نشه جاش یه دیوار میذاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یه پل قدیمیه به این فکر نکن که اگه تنها ازش بگذری دیرتر خراب میشه به این فکر کن که اگه افتادی یکی باشه که دستت رو بگیره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا حکمت بازی های کودکی را می فهمم ؛ زووو تمرین این روزهای نفس گیر بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس كم بهاترین چیز است تا یادی از گرانبهاترین عزیزان كنیم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنادارم ازآسمان كه اگرحتي قطره اي ازخوشبختي باريد روي گونه شمابچكاند؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمري گذشت تا باورمان شد ، آنچه را باد برد خودمان بوديم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم را که درون آب می زنم ، ماهی ها جمع می شوند شاید این ها هم فهمیده اند / عمری “ طعمه روزگار” بوده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خنده دار که ناز را میکشیم ! آه را میکشیم ! انتظار را میکشیم ! فریاد رامی کشیم ! درد را میکشیم . . . ولی بعد از این همه سال آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی شور نمی خواد ! شعور میخواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم بهاران مال تو/شاخه هاي ياس خندان مال تو/آن خداوندي كه دنيا آفريد/تا ابد همراه و پشتيبان تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا آن كس كه صادقانه يادم ميكند 
هر لحظه عاشقانه يادش كن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي فقط در يك صورت حق دارد به ديگري از بالا نگاه كند و آن هنگامي است كه بخواهد دست ديگري كه بر زمين افتاده بگيرد تا او را بلند كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانيه ها مى گذرند چشم به ساعت دوختم تو در يک قدمى من از من فرسنگ ها دورى کاش مى توانستم گامى بردارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن لبخند کسانی که رنج میکشند ، از دیدن اشک هایشان دردناک تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایا" الودگی ادمها از حد گذشته... دنیاراچند روزی تعطیل نمی کنی؟؟