بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز حرف پیرمرد عصابدستی را یادم نرفته که گفت مثل عصا باش هزار بار زمین بخور اما... اجازه نده اونی كه بهت تكیه داده حتی یه بار هم زمین بخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاران من ، طوفان ها در رقص عظیم تو به شکوهمندی نیلبکی می نوازند ، و ترانه ی رگ هایت آفتابی همیشگیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها , فقط گاهی وقت ها ,دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد...زل بزند به چشمانم و بگوید :" حق با توست !"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترين قسمت زندگي اونجاست كه آدم به خودش ميگه
چي فكر ميكرديم و چي شد...............تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند خدا هميشه با ماست ، اي غم نكند خدا تو باشي . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموش کردنت رو اوردند اما به یاد خنده هایت امضا نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا زمين است ورسم انسانهايش عجيب..!
اينجاگم كه ميشوي بجاي اينكه دنبالت بگردندفراموشت ميكنند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اين تو نيستي که مرا از ياد برده اي اين منم که به يادم اجازه نميدهم حتي از نزديکي ذهن تو عبور کند... صحبت از فراموشي نيست.... صحبت از لياقت است .... ! !! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا ... از مــن بگیــر آنچه که تورا از مـــن میگیـــرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ناديدني از مردم دنيا ديدم باورم گشت كه آسايش نابيناچيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا در سرزمین ما گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند.دیگر گله را نمی درند...کمی آنطرف تر دل به نی چوپان سپرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيگير دلش سوخت...
اينبار ماهي بود كه از تنهايي قلاب را رها نميكرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به خاطر همه چیز بخشیدم ...تا بخشیده و آسوده شوم .... خواستم تا زندگی کنم ...بی دغدغه گل همیشه بهار ...پس در شبی که گذشت بخشیدم ...بخشیدم تورا به همه گل های همیشه بهاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر خدا زود به خواسته هایمان جواب میدهد که باورمان نمیشود از طرف او بوده اینجاست که میگوییم « عجب شانسی آوردم »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از آدمی بت می سازی ، همه ی رفتارهایت تبدیل به عبادت می شود و این بزرگترین خیانت به خود است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل اينجاست كه ما از هر كرمي انتظار پروانه شدن داريم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز حرف پیرمرد عصابدستی را یادم نرفته که گفت مثل عصا باش هزار بار زمین بخور اما... اجازه نده اونی كه بهت تكیه داده حتی یه بار هم زمین بخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاران من ، طوفان ها در رقص عظیم تو به شکوهمندی نیلبکی می نوازند ، و ترانه ی رگ هایت آفتابی همیشگیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها , فقط گاهی وقت ها ,دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد...زل بزند به چشمانم و بگوید :" حق با توست !"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترين قسمت زندگي اونجاست كه آدم به خودش ميگه
چي فكر ميكرديم و چي شد...............تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند خدا هميشه با ماست ، اي غم نكند خدا تو باشي . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموش کردنت رو اوردند اما به یاد خنده هایت امضا نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا زمين است ورسم انسانهايش عجيب..!
اينجاگم كه ميشوي بجاي اينكه دنبالت بگردندفراموشت ميكنند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اين تو نيستي که مرا از ياد برده اي اين منم که به يادم اجازه نميدهم حتي از نزديکي ذهن تو عبور کند... صحبت از فراموشي نيست.... صحبت از لياقت است .... ! !! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا ... از مــن بگیــر آنچه که تورا از مـــن میگیـــرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ناديدني از مردم دنيا ديدم باورم گشت كه آسايش نابيناچيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا در سرزمین ما گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند.دیگر گله را نمی درند...کمی آنطرف تر دل به نی چوپان سپرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيگير دلش سوخت...
اينبار ماهي بود كه از تنهايي قلاب را رها نميكرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به خاطر همه چیز بخشیدم ...تا بخشیده و آسوده شوم .... خواستم تا زندگی کنم ...بی دغدغه گل همیشه بهار ...پس در شبی که گذشت بخشیدم ...بخشیدم تورا به همه گل های همیشه بهاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر خدا زود به خواسته هایمان جواب میدهد که باورمان نمیشود از طرف او بوده اینجاست که میگوییم « عجب شانسی آوردم »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از آدمی بت می سازی ، همه ی رفتارهایت تبدیل به عبادت می شود و این بزرگترین خیانت به خود است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل اينجاست كه ما از هر كرمي انتظار پروانه شدن داريم...