بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترين لحظات را کسي به تو ميده که بتونه غمگين ترين لحظات را از تو بگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با دستهای گره کرده بدنیا آمد تا بگوید همه چیز را میخواهم اما با دستهای باز رفت تا بگوید هیچ چیز را نتوانستم ببرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پازل دل کسی رو بهم ریختن هنر نیست هروقت با تکه های شکسته دل یه نفر براش یه پازل جدید ساختی هنر کردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

mibarandآدم چیزی را که دارد نمیخواهد بلکه چشم و دلش دنبال چیزهایی که ندارد میدود در صورتی که هزاران نفر به داشته های او حسرت می برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم یک حقیقت آزارم بده تا اینکه یک دروغ آرومم کنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصبانیت،انتقام اشتباهات دیگران راازخودگرفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا گلی است که گلبرگهایش خیالی و خارهایش حقیقی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت فکرهرکس،به اندازه ی وسعت جهانش است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رود تا دریا راه درازی نیست رودی که از خود بگذرد دریاست' 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نگاهى را باور کن که وقتى از آن دور شدى در انتظارت باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش برای خشنود سازی همه آدم‌ها، کلید همه شکست‌هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سوختن هر چيزى خاكستر به جا ميماند ولى از سوختن زندگى خاطره! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گذرزمان دیداررابه اتفاق می سپارد،بایستی قدرباهم بودن را دانست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، نبودن جدال نیست تجربه حضورخداست همیشه برایت آرزوى آرامش دارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دوره زمونه ای شده که به خاطر حفظ رفاقتت باید خیلی از حرفارو توی دلت نگه داری تا حداقل کسی رو داشته باشی که بهش بگی رفیق مگه نه رفیق … !؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگ ترين لحظات را کسي به تو ميده که بتونه غمگين ترين لحظات را از تو بگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان با دستهای گره کرده بدنیا آمد تا بگوید همه چیز را میخواهم اما با دستهای باز رفت تا بگوید هیچ چیز را نتوانستم ببرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پازل دل کسی رو بهم ریختن هنر نیست هروقت با تکه های شکسته دل یه نفر براش یه پازل جدید ساختی هنر کردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

mibarandآدم چیزی را که دارد نمیخواهد بلکه چشم و دلش دنبال چیزهایی که ندارد میدود در صورتی که هزاران نفر به داشته های او حسرت می برند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم یک حقیقت آزارم بده تا اینکه یک دروغ آرومم کنه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصبانیت،انتقام اشتباهات دیگران راازخودگرفتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا گلی است که گلبرگهایش خیالی و خارهایش حقیقی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وسعت فکرهرکس،به اندازه ی وسعت جهانش است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رود تا دریا راه درازی نیست رودی که از خود بگذرد دریاست' 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نگاهى را باور کن که وقتى از آن دور شدى در انتظارت باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش برای خشنود سازی همه آدم‌ها، کلید همه شکست‌هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سوختن هر چيزى خاكستر به جا ميماند ولى از سوختن زندگى خاطره! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گذرزمان دیداررابه اتفاق می سپارد،بایستی قدرباهم بودن را دانست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، نبودن جدال نیست تجربه حضورخداست همیشه برایت آرزوى آرامش دارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب دوره زمونه ای شده که به خاطر حفظ رفاقتت باید خیلی از حرفارو توی دلت نگه داری تا حداقل کسی رو داشته باشی که بهش بگی رفیق مگه نه رفیق … !؟