بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرم خداونديست،كه با دستان من گندم براي ياكريم خانه ميريزد!چه بخشنده خداي عاشقي دارم!كه ميخواندمرا باآنكه ميداندگنهكارم!
دلم گرم است،ميدانم بدون لطف اوتنهاي تنهايم.برايت من خدا راآرزودارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا میگی فلانی منو تنها گذاشت!!. دریا دل که باشی،آسمان هم مال توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخدا می خواهم انگونه زنده ام بدارد که نشکند دلی از بودنم و آن گونه بمیرم که به وجد نیاید کسی از نبودنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازهم بلند شو،ايستادن كسي كه زمينش زده اند از كسي كه به زور سر پايش نگه داشته اند زيباتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز حرف پیرمرد عصابدستی را یادم نرفته که گفت مثل عصا باش هزار بار زمین بخور اما... اجازه نده اونی كه بهت تكیه داده حتی یه بار هم زمین بخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاران من ، طوفان ها در رقص عظیم تو به شکوهمندی نیلبکی می نوازند ، و ترانه ی رگ هایت آفتابی همیشگیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها , فقط گاهی وقت ها ,دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد...زل بزند به چشمانم و بگوید :" حق با توست !"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترين قسمت زندگي اونجاست كه آدم به خودش ميگه
چي فكر ميكرديم و چي شد...............تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند خدا هميشه با ماست ، اي غم نكند خدا تو باشي . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموش کردنت رو اوردند اما به یاد خنده هایت امضا نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا زمين است ورسم انسانهايش عجيب..!
اينجاگم كه ميشوي بجاي اينكه دنبالت بگردندفراموشت ميكنند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اين تو نيستي که مرا از ياد برده اي اين منم که به يادم اجازه نميدهم حتي از نزديکي ذهن تو عبور کند... صحبت از فراموشي نيست.... صحبت از لياقت است .... ! !! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا ... از مــن بگیــر آنچه که تورا از مـــن میگیـــرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ناديدني از مردم دنيا ديدم باورم گشت كه آسايش نابيناچيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا در سرزمین ما گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند.دیگر گله را نمی درند...کمی آنطرف تر دل به نی چوپان سپرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيگير دلش سوخت...
اينبار ماهي بود كه از تنهايي قلاب را رها نميكرد...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرم خداونديست،كه با دستان من گندم براي ياكريم خانه ميريزد!چه بخشنده خداي عاشقي دارم!كه ميخواندمرا باآنكه ميداندگنهكارم!
دلم گرم است،ميدانم بدون لطف اوتنهاي تنهايم.برايت من خدا راآرزودارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا میگی فلانی منو تنها گذاشت!!. دریا دل که باشی،آسمان هم مال توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخدا می خواهم انگونه زنده ام بدارد که نشکند دلی از بودنم و آن گونه بمیرم که به وجد نیاید کسی از نبودنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازهم بلند شو،ايستادن كسي كه زمينش زده اند از كسي كه به زور سر پايش نگه داشته اند زيباتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز حرف پیرمرد عصابدستی را یادم نرفته که گفت مثل عصا باش هزار بار زمین بخور اما... اجازه نده اونی كه بهت تكیه داده حتی یه بار هم زمین بخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاران من ، طوفان ها در رقص عظیم تو به شکوهمندی نیلبکی می نوازند ، و ترانه ی رگ هایت آفتابی همیشگیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها , فقط گاهی وقت ها ,دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد...زل بزند به چشمانم و بگوید :" حق با توست !"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترين قسمت زندگي اونجاست كه آدم به خودش ميگه
چي فكر ميكرديم و چي شد...............تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند خدا هميشه با ماست ، اي غم نكند خدا تو باشي . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم فراموش کردنت رو اوردند اما به یاد خنده هایت امضا نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا زمين است ورسم انسانهايش عجيب..!
اينجاگم كه ميشوي بجاي اينكه دنبالت بگردندفراموشت ميكنند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اين تو نيستي که مرا از ياد برده اي اين منم که به يادم اجازه نميدهم حتي از نزديکي ذهن تو عبور کند... صحبت از فراموشي نيست.... صحبت از لياقت است .... ! !! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا ... از مــن بگیــر آنچه که تورا از مـــن میگیـــرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه ناديدني از مردم دنيا ديدم باورم گشت كه آسايش نابيناچيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا در سرزمین ما گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند.دیگر گله را نمی درند...کمی آنطرف تر دل به نی چوپان سپرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيگير دلش سوخت...
اينبار ماهي بود كه از تنهايي قلاب را رها نميكرد...!!!