بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام!سلام به گرمای دستت ای دوست دلم لحظه ای با دلت روبه روست بگو عاشقی تا سلامت کنم تمام دلم را به نامت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت آیینه ی ایثار عشق است.نگاهت معنی بیدار عشق است.تو درآبادی دل خانه داری تو را دیدن همان دیدار عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر آیینه دار میشود با یک گل / پروانه تباه میشود با یک گل گفتند : نمیشود ، ولی میبینید / یک روز بهار میشود با یک گل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتن بهترینهابه آدم غرورخاصی میده !من مغرورترینم چون توبهترینی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از او نخواه که ندارد و میترسد که بخواهی! از او بخواه که دارد و میخواهد که بخواهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام آرام به خواب ميروم،بي آنكه كسي برايم لالايي بخواند،بي هيچ قصه اي،در خواب نميخندم،بالشم نمناك نميشود...بيدار ميشوم بي هيچ بوسه اي آه...يادم نبود ديگر كودك نيستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شك جهان را به عشق كسي آفريده اند، چون من كه آفريده ام از عشق جهاني براي تو! " حسين پناهي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش نامرد از نیش عقرب بدتر است پس بزن عقرب که دردش کمتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیاز به عشق داری عاشق مشو بلکه زمانی عاشق شو که تمام وجودت سرشار از عشق هست و میخوای آن را با کسی تقسیم کنی! “کوروش کبیر”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری به کورش کبیرگفت:من عاشقت هستم کورش گفت:لیاقت شمابرادرم است که ازمن زیباتروپشت سرشماایستاده است، دختربرگشت ودیدکسی پشت سرش نیست!کبیرگفت اگرعاشق بودی برنمیگشتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدها دهقان برای باریدن باران دعا میکردند اما غافل از اینکه خداوند در فکر کودکی بود که چکمه هایش سوراخ بود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تكيه ميكنند, درختان به زمين و انسانها به مهرباني هم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام پینوکیو... اينجا آدم ها دروغ های شاخدار می گويند و دماغِ درازِ خود را جراحی پلاستيک می كنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک عدد " Shift " جهت همکاری با " Delete " برای پاک کردن کمی خاطره نیازمندیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی ست ؛اینجا لبخـند را هم ،بایــد زد..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام!سلام به گرمای دستت ای دوست دلم لحظه ای با دلت روبه روست بگو عاشقی تا سلامت کنم تمام دلم را به نامت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت آیینه ی ایثار عشق است.نگاهت معنی بیدار عشق است.تو درآبادی دل خانه داری تو را دیدن همان دیدار عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر آیینه دار میشود با یک گل / پروانه تباه میشود با یک گل گفتند : نمیشود ، ولی میبینید / یک روز بهار میشود با یک گل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتن بهترینهابه آدم غرورخاصی میده !من مغرورترینم چون توبهترینی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از او نخواه که ندارد و میترسد که بخواهی! از او بخواه که دارد و میخواهد که بخواهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام آرام به خواب ميروم،بي آنكه كسي برايم لالايي بخواند،بي هيچ قصه اي،در خواب نميخندم،بالشم نمناك نميشود...بيدار ميشوم بي هيچ بوسه اي آه...يادم نبود ديگر كودك نيستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شك جهان را به عشق كسي آفريده اند، چون من كه آفريده ام از عشق جهاني براي تو! " حسين پناهي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش نامرد از نیش عقرب بدتر است پس بزن عقرب که دردش کمتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیاز به عشق داری عاشق مشو بلکه زمانی عاشق شو که تمام وجودت سرشار از عشق هست و میخوای آن را با کسی تقسیم کنی! “کوروش کبیر”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری به کورش کبیرگفت:من عاشقت هستم کورش گفت:لیاقت شمابرادرم است که ازمن زیباتروپشت سرشماایستاده است، دختربرگشت ودیدکسی پشت سرش نیست!کبیرگفت اگرعاشق بودی برنمیگشتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدها دهقان برای باریدن باران دعا میکردند اما غافل از اینکه خداوند در فکر کودکی بود که چکمه هایش سوراخ بود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تكيه ميكنند, درختان به زمين و انسانها به مهرباني هم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام پینوکیو... اينجا آدم ها دروغ های شاخدار می گويند و دماغِ درازِ خود را جراحی پلاستيک می كنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک عدد " Shift " جهت همکاری با " Delete " برای پاک کردن کمی خاطره نیازمندیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی ست ؛اینجا لبخـند را هم ،بایــد زد..!