بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین روزها امیدوار باش.... چرا که زیباترین بارانها از سیاهترین ابرهاست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها همیشه می مانند،شاید جلوی دیدگان نباشند،اما در دل ماندرگاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن ترین روز ها در انتظارت خواهد بود چون من آفتاب را برایت آرزو کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبح يعني صراحت ابراز عشق به آنهايي كه دوستشان داريم.امروز همه را دوست بدار.ببخش,ايمان داشته باش.ترسها را بيرون بريز'خدا را صدا بزن.امروز روز موفقيت توست به شرط خنديدنت.بخند.تو در اغوش خدايي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدير خداوند مثل كودكي يكساله باش كه وقتي او را به هوا مي اندازي،مي خندد، چون ايمان دارد كه تو او را خواهي گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سر مزرعه ی سبز فلک ، باغبانی به مترسک می گفت : دل تو چوبین است و ندانست که زخم زبان ، دل چوب هم می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه كلمه مظلوميست قسمت،تمام تقصيرهاي مارا به عهده ميگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن هیچوقت عشق رو گدایی نکنی چون هیچوقت به گدا چیز با ارزشی نمیدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت استدلال می آورد و خودش را راضی میکرد که این کار گناه نیست... یک نفر انگار از درونش گفت: خودتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبل باغ تو ام از باغ بيرونم نكن گر كه دور افتادم از اين باغ بيرونم نكن رنگ زردم را ببين برگ خزان را ياد كن با بزرگان كم نشين بيچار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز از بازى كلاغ پرميترسم، ميترسم بگويم تو، و تو آرام بگويى پر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همهمه مبهمی از ردشدن خاطره هاست .هرکجا خندیدیم زندگانی آنجاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصر خود ماييم عشق را به كسانى ارزانى ميكنيم، كه از زندگى جز اب وعلف،روزانه نه ميفهمند نه ميخواهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در مسیر عشق به وسعت نا منتها نامردند،گدایی عشق میکنند تا زمانی ک به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند همین ک مطمئن می شوند نامردی را در حد مردانگی انجام می دهند دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیست رفتار ما خداوند می بیند و می پوشاند مردم نمی بینند و فریاد می زنند .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین روزها امیدوار باش.... چرا که زیباترین بارانها از سیاهترین ابرهاست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها همیشه می مانند،شاید جلوی دیدگان نباشند،اما در دل ماندرگاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن ترین روز ها در انتظارت خواهد بود چون من آفتاب را برایت آرزو کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبح يعني صراحت ابراز عشق به آنهايي كه دوستشان داريم.امروز همه را دوست بدار.ببخش,ايمان داشته باش.ترسها را بيرون بريز'خدا را صدا بزن.امروز روز موفقيت توست به شرط خنديدنت.بخند.تو در اغوش خدايي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدير خداوند مثل كودكي يكساله باش كه وقتي او را به هوا مي اندازي،مي خندد، چون ايمان دارد كه تو او را خواهي گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سر مزرعه ی سبز فلک ، باغبانی به مترسک می گفت : دل تو چوبین است و ندانست که زخم زبان ، دل چوب هم می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه كلمه مظلوميست قسمت،تمام تقصيرهاي مارا به عهده ميگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن هیچوقت عشق رو گدایی نکنی چون هیچوقت به گدا چیز با ارزشی نمیدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت استدلال می آورد و خودش را راضی میکرد که این کار گناه نیست... یک نفر انگار از درونش گفت: خودتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبل باغ تو ام از باغ بيرونم نكن گر كه دور افتادم از اين باغ بيرونم نكن رنگ زردم را ببين برگ خزان را ياد كن با بزرگان كم نشين بيچار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز از بازى كلاغ پرميترسم، ميترسم بگويم تو، و تو آرام بگويى پر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همهمه مبهمی از ردشدن خاطره هاست .هرکجا خندیدیم زندگانی آنجاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصر خود ماييم عشق را به كسانى ارزانى ميكنيم، كه از زندگى جز اب وعلف،روزانه نه ميفهمند نه ميخواهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در مسیر عشق به وسعت نا منتها نامردند،گدایی عشق میکنند تا زمانی ک به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند همین ک مطمئن می شوند نامردی را در حد مردانگی انجام می دهند دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیست رفتار ما خداوند می بیند و می پوشاند مردم نمی بینند و فریاد می زنند .