بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نوردانایی رهنمون شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعاع مهربانیت را روز به روز زیادتر کن... آنقدر که روزی بتوانی همه را در آن جای دهی آن وقت تا خدا فاصله ای نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا ...! تو اگر سخت به من میگیری با خبر باش كه پژمردن من آسان نیست. گرچه دلگیرتر از دیروزم... گرچه فردای غم انگیز مرا میخواند... لیك باور دارم دلخوشی ها كم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم به آرزوهایم نرسید... آنها بسیار دورند!!! اما درخت سبز صبورم میگوید: امیدی هست... دعایی هست.... خدایی هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من در شهر چشمان تو جا مانده است قدر يك شب هم شده از آن پرستاري كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوتر از من نرو، چون ممكنه تورو گم كنم... پشت سرمن هم نيا، چون ممكنه راهنماي خوبي نباشم... كنارم باش، مثل يك دوست واقعي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه تا گوشه ی صحرا تو بخواب و نهراس..شیرها خاطرشان هست که تو اهوی منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزایی که دلم شکسته اس یادحرفای پدر ژپتو به پینوکیو افتادم که میگفت: پینوکیو چوبی بمان ! آدم هاسنگی اند ، دنیایشان قشنگ نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهرورحمت را شکر! کاش قلم دومی هم میساختی که وقتی تقدیر زمین را مینوشتی جوهر قلمت تمام شد مجبور نشوی مچاله أش کنی. ما اینجا نیمه جانیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که غصه هاشون رو با خودشون قسمت میکنن و شادی هاشون رو با بقیه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا،به کجا باید رفت بعدازاین خاطره ها،من به هرجا که نظرمیدوزم،من به هرجا که قدم بگذارم،همه جا خاطره دارم با تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال نگاه ها نرو،ممکنه فریبت بدن دنبال ثروت نرو چون حتی ثروت هم روزی ناپدید میشه دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی چون فقط یه لبخنده که میتونه باعث بشه که یه روز تاریک،خیلی روشن به نظر بیاد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركه بااحساس باشد عاقبت خواهد شكست اين جواب سادگيست!مثلث خاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درو دل که میکنی ضعف هایت ،دردهایت را میگذاری توی سینی و تعارف می کنی که هرکدامشان را که می خواهند بردارند،تیز کنند،،تیغ کنند و بزنند به روحت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي برگ هاي پاييزي رو زير پاهات له مي كني بدون كه روزي بهت نفس ميدادن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمن دلکش زمین خرم هوا تر... نشستن پای گندمزار خوشتر... امید تازه را دریاب و دریاب غم دیرینه را بگذار و بگذر...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نوردانایی رهنمون شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعاع مهربانیت را روز به روز زیادتر کن... آنقدر که روزی بتوانی همه را در آن جای دهی آن وقت تا خدا فاصله ای نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا ...! تو اگر سخت به من میگیری با خبر باش كه پژمردن من آسان نیست. گرچه دلگیرتر از دیروزم... گرچه فردای غم انگیز مرا میخواند... لیك باور دارم دلخوشی ها كم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هایم به آرزوهایم نرسید... آنها بسیار دورند!!! اما درخت سبز صبورم میگوید: امیدی هست... دعایی هست.... خدایی هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من در شهر چشمان تو جا مانده است قدر يك شب هم شده از آن پرستاري كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوتر از من نرو، چون ممكنه تورو گم كنم... پشت سرمن هم نيا، چون ممكنه راهنماي خوبي نباشم... كنارم باش، مثل يك دوست واقعي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه تا گوشه ی صحرا تو بخواب و نهراس..شیرها خاطرشان هست که تو اهوی منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزایی که دلم شکسته اس یادحرفای پدر ژپتو به پینوکیو افتادم که میگفت: پینوکیو چوبی بمان ! آدم هاسنگی اند ، دنیایشان قشنگ نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهرورحمت را شکر! کاش قلم دومی هم میساختی که وقتی تقدیر زمین را مینوشتی جوهر قلمت تمام شد مجبور نشوی مچاله أش کنی. ما اینجا نیمه جانیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که غصه هاشون رو با خودشون قسمت میکنن و شادی هاشون رو با بقیه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا،به کجا باید رفت بعدازاین خاطره ها،من به هرجا که نظرمیدوزم،من به هرجا که قدم بگذارم،همه جا خاطره دارم با تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال نگاه ها نرو،ممکنه فریبت بدن دنبال ثروت نرو چون حتی ثروت هم روزی ناپدید میشه دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی چون فقط یه لبخنده که میتونه باعث بشه که یه روز تاریک،خیلی روشن به نظر بیاد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركه بااحساس باشد عاقبت خواهد شكست اين جواب سادگيست!مثلث خاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درو دل که میکنی ضعف هایت ،دردهایت را میگذاری توی سینی و تعارف می کنی که هرکدامشان را که می خواهند بردارند،تیز کنند،،تیغ کنند و بزنند به روحت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي برگ هاي پاييزي رو زير پاهات له مي كني بدون كه روزي بهت نفس ميدادن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمن دلکش زمین خرم هوا تر... نشستن پای گندمزار خوشتر... امید تازه را دریاب و دریاب غم دیرینه را بگذار و بگذر...