بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركه بااحساس باشد عاقبت خواهد شكست اين جواب سادگيست!مثلث خاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درو دل که میکنی ضعف هایت ،دردهایت را میگذاری توی سینی و تعارف می کنی که هرکدامشان را که می خواهند بردارند،تیز کنند،،تیغ کنند و بزنند به روحت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي برگ هاي پاييزي رو زير پاهات له مي كني بدون كه روزي بهت نفس ميدادن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمن دلکش زمین خرم هوا تر... نشستن پای گندمزار خوشتر... امید تازه را دریاب و دریاب غم دیرینه را بگذار و بگذر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جایی که ایستاده اید را نمیپسندید... عوضش کنید... شما درخت نیستید! پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كودكي نگران وعده بعدي غذايش نيست،زيرا به مهرباني پدرومادرش ايمان دارد،اي كاش منم مثل او به خدايم ايمان ميداشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو ميدانيم كز پي هر تقدير، حكمتي مي آيد... من و فرسايش دل تو و تصميم و زمان ما و تقدير و مكان چه شود آخر دلتنگي ها؟ خدا ميداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش اگر به تو پيله كرده ام قدري صبر كن پروانه ميشوم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بازي روزگار چيه؟ اين كه تو چشم بزاري من قايم بشم، بعد تو يكي ديگه رو پيدا كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

▄▄▄▄▄▄▄نقاش نیستم ولی تمام لحظات بی تو را درد میکشم▄▄▄▄▄▄▄

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي ايوب كجايي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بيا تا برايت از صبر بگويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت, که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب من سیب را چیدم تـا ببینی تو را میخواهم ، نه بهشت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح هم ماجرای ساده ایست گنجشک ها بی خودی شلوغش می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، در زندگی ام کسانی هستند که در اعماق قلبم جای دارند . به خاطر بودنشان سپاسگزارم. و بسیار بودند انهایی که دلم را شکستند اما گل روی جسد باغبان هم می روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکي هايم اتاقي ساده بود... قصه اي دور اجاقي ساده بود شب که مي شد نقش ها جان مي گرفت روي سقف ما که طاقي ساده بود مي شدم پروانه خوابم ميپريد خواب هايم اتفاقي ساده بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركه بااحساس باشد عاقبت خواهد شكست اين جواب سادگيست!مثلث خاطرات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درو دل که میکنی ضعف هایت ،دردهایت را میگذاری توی سینی و تعارف می کنی که هرکدامشان را که می خواهند بردارند،تیز کنند،،تیغ کنند و بزنند به روحت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي برگ هاي پاييزي رو زير پاهات له مي كني بدون كه روزي بهت نفس ميدادن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمن دلکش زمین خرم هوا تر... نشستن پای گندمزار خوشتر... امید تازه را دریاب و دریاب غم دیرینه را بگذار و بگذر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جایی که ایستاده اید را نمیپسندید... عوضش کنید... شما درخت نیستید! پاسکال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كودكي نگران وعده بعدي غذايش نيست،زيرا به مهرباني پدرومادرش ايمان دارد،اي كاش منم مثل او به خدايم ايمان ميداشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو ميدانيم كز پي هر تقدير، حكمتي مي آيد... من و فرسايش دل تو و تصميم و زمان ما و تقدير و مكان چه شود آخر دلتنگي ها؟ خدا ميداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش اگر به تو پيله كرده ام قدري صبر كن پروانه ميشوم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بازي روزگار چيه؟ اين كه تو چشم بزاري من قايم بشم، بعد تو يكي ديگه رو پيدا كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

▄▄▄▄▄▄▄نقاش نیستم ولی تمام لحظات بی تو را درد میکشم▄▄▄▄▄▄▄

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي ايوب كجايي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بيا تا برايت از صبر بگويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت, که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب من سیب را چیدم تـا ببینی تو را میخواهم ، نه بهشت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح هم ماجرای ساده ایست گنجشک ها بی خودی شلوغش می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، در زندگی ام کسانی هستند که در اعماق قلبم جای دارند . به خاطر بودنشان سپاسگزارم. و بسیار بودند انهایی که دلم را شکستند اما گل روی جسد باغبان هم می روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکي هايم اتاقي ساده بود... قصه اي دور اجاقي ساده بود شب که مي شد نقش ها جان مي گرفت روي سقف ما که طاقي ساده بود مي شدم پروانه خوابم ميپريد خواب هايم اتفاقي ساده بود...